ILMARINEN HAKEE UUDELLA KIINTEISTÖJOHTAMISMALLILLA PAREMPAA ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄ

4.4.2016
|
Tiedote

Ilmarinen uudisti kiinteistöjohtamisen malliaan omistamissaan toimitila- ja vuokra-asuntokiinteistöissä. Uudistuksen myötä kaikkia kiinteistöjohtamisen osa-alueita hoitaa asiantuntevin mahdollinen kumppani. Uusi toimintamalli tähtää parempaan asiakaspalveluun sekä toimivampiin sekä viihtyisämpiin tiloihin.

Ilmarinen kilpailutti osana uutta mallia kiinteistöjohtamisen toimijat viime  vuoden lopulla.

– Haluamme että jokaista tehtävää Ilmarisen kiinteistöissä hoitaa mahdollisimman osaava ja tehokas kumppani. Jaoimme palvelukokonaisuuden pienempiin osiin, jotta eri osa-alueisiin erikoistuneilla toimijoilla oli mahdollisuus osallistua kilpailutukseemme, kertoo Ilmarisen kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen.

Ilmarinen määritteli osana mallia myös resurssitarpeet kiinteistöjen ylläpidolle aiempaa tarkemmin, ja oli mukana niistä vastaavan tiimin rekrytointiprosessissa.

– Kiinteistöjen ylläpidosta vastaavan tiimin koko kasvaa muutoksen myötä merkittävästi. Asiakkaillemme tämä näkyy muun muassa yhteyshenkilöiden parempana tavoitettavuutena, kuvailee Aimonen.

Vastuullinen kiinteistönomistaja tarttuu heti ongelmiin

Aimosen mukaan uusi toimintatapa tähtää parempaan asiakastyytyväisyyteen, kiinteistöjen pitkäjänteiseen kunnossapitoon sekä kustannus- ja energiatehokkuuden parantamiseen.

– Olemme vastuullinen kiinteistönomistaja, joka puuttuu viipymättä kiinteistöissä mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin, kiteyttää Aimonen.

Ilmarisen kiinteistöjen uudet palveluntuottajat valittiin vuoden 2015 lopussa.  Ne aloittavat vastuualueidensa hoitamisen Ilmarisen kiinteistöissä vaiheittain huhtikuun alusta alkaen.

Toimitilojen ylläpidosta vastaa KJ-Kiinteistöjohto Oy pääkaupunkiseudulla ja Corbel Oy aluetoiminnan osalta. Corbel vastaa myös nimettyjen kohteiden vuokrauksesta ja asiakasrajapinnan hoidosta. Kiinteistöjen energiamanageroinnista vastaa Assemblin Automation Oy ja palvelusopimusten johtamisesta Enco Oy. Kesällä Realia Management Oy ottaa vastuun asuntojen vuokrauksesta sekä niiden ylläpidon johtamisesta. Lisäksi asuntojen ja toimitilojen vuokrankanto siirtyy Realia Managementin vastuulle. 

Kiinteistöjohtamispalvelujen kilpailutuksessa llmarista avusti Green Building Partners Oy.

Ilmarisen omistuksessa on kaikkiaan 100 toimitilakiinteistöä ja 3500 vuokra-asuntoa pääosin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

Lisätietoja: Tomi Aimonen, kiinteistöjohtaja, Ilmarinen, p. 050 366 7501