ARVOT AUTTAVAT MONIKULTTUURISTA TIIMIÄ

9.5.2016
|
Artikkeli
image

Ymmärtäminen ja vahva yhteisesti määritelty yrityskulttuuri takaavat työn ilon monikulttuurisessa Space Systems Finlandissa. Samoin opein voi välttää konfliktit monokulttuurisemmassakin työyhteisössä.

– Ulkomaalaisille on joskus suomalaisia tärkeämpää tietää paikkansa yrityksen hierarkiassa, jotta he voivat tavoitella seuraavaa tasoa, Space Systems Finlandin toimitusjohtaja Veera Sylvius kertoo esimerkin yrityksen arjessa näkyvistä kulttuurieroista.

Espoolaisen SSF:n työyhteisön avoimuus ja epämuodollisuus hämmentävät aluksi monen ulkomaalaisen, joka on tottunut täysin toisenlaiseen työskentelytapaan. Kun mukaan lisätään erilainen kulttuuritausta, on lopputuloksena tilanne, jossa sekä esimies että työntekijä ovat yhtenä kysymysmerkkinä.

– Tällaisissa tilanteissa tarvitaan esimieheltä herkkyyttä ja ymmärrystä, jotta konflikteilta vältytään. Omasta mielestä oudoilta tuntuvat tavat ja uskomukset on osattava ottaa huomioon eikä niihin saa suhtautua yliolkaisesti, huomauttaa Sylvius. 

Arvot olohuoneen seinällä

Sylvius painottaa, ettei ymmärtäminen tarkoita, että kulttuurieroihin on lähdettävä mukaan. Ratkaisu löytyy yrityksen omista, yhteisesti määritellyistä arvoista ja tavasta toimia.

– Omaleimainen, vankka yrityskulttuuri ja me-hengen jatkuva vahvistaminen on monikulttuurisessa työpaikassa välttämätöntä.

SSF:llä arvot eivät makaa pöytälaatikossa, mistä ne kaivetaan esiin vain uutta työntekijää perehdytettäessä. Arvot ja henkilöstön päättämät työn tekemisen periaatteet löytyvät yrityksen olohuoneen seinältä. Ne näkyvät päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa. Yksi periaatteista on vapaus.

– Kunhan tulosta syntyy, työnsä saa tehdä kuten parhaaksi näkee, toteaa Sylvius.

Työn tekemisen ilon lisäksi Sylvius nostaa esiin toisenkin arvon – suoraselkäisyyden.

– Meillä puhutaan suoraan myös vaikeista asioista. Mieltä painavat asiat keskustellaan selviksi ennen kuin ne kasvavat ongelmiksi.

Palkittua johtamista

Yrityksen hyvät käytännöt on myös huomattu. Space Systems Finland on palkittu Henkilöstöteko 2015-finaalipaikalla.

SSF käyttää ROSA-nimistä valmennusviitekehystä, jossa tarkastellaan työntekijän työelämää kokonaisvaltaisesti mutta kuitenkin ratkaisukeskeisesti. Idea on, että henkilö itse arvioi tyytyväisyyttään omaan työelämäänsä usealta eri kantilta: motivaatiota, tietoja ja taitoa, saamaansa ja antamaansa tukea, oman työnsä tuottamaa lisäarvoa, saamaansa kohtelua, työn kuormittavuutta, arvomaailmojen yhteensopivuutta jne.

Näistä osa-alueista hän valitsee yhden, jota parantamalla työelämä paranee eniten. Tähän osa-alueeseen liittyen työntekijä itse – valmentavan esimiehen avustuksella – valitsee tavoitteita, joihin pääsemiseksi hän “brainstormaa” neljäkymmentä erilaista ratkaisua. Näistä ratkaisuista valitaan sitten kotitehtävät, jotka työntekijä sitoutuu seuraavaan keskusteluun mennessä tekemään.

Näin saadaan konkreettisia tuloksia, jotka vievät työntekijän itse tärkeäksi katsomiaan asioita eteenpäin ja johtavat työelämän paranemiseen.

– SSF:llä tämä on toiminut erinomaisen hyvin. Olemme saaneet lukuisia esimerkkejä siitä, miten asiat muuttuvat ihmisten kohdalla konkreettisesti, kun he itse pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä. He myös kokevat, että heitä kuunnellaan ja heidän työelämään liittyviä asioitaan pidetään tärkeinä, Veera Sylvius kertoo.

Ei tiukoille kielloille

Turvakriittisiin ohjelmisto- ja järjestelmäkehityspalveluihin erikoistuneen yrityksen työkieli on englanti, mutta pääkonttorilla kuulee päivittäin monta eri kieltä. Tšekkiläiset, serbialaiset ja intialaiset puhuvat keskenään äidinkieltään. Sylviuksen mukaan tämä ei ole uhka yhteisöllisyydelle, vaan pikemminkin parantaa työntekijöiden hyvinvointia.

– Moni ulkomaalainen on Suomessa yksin. Samasta kulttuurista ponnistavan kollegan tuki, käytän-nön neuvot ja yhteistyö auttavat sopeutumisessa usein kaikkein parhaiten.

Kieltojen ja kyttäämisen sijaan kuppikuntia torjutaan positiivisuuden kautta – ruokkimalla me-henkeä joka tilanteessa. Sylvius on huomannut, että moni työntekijä haluaa innokkaasti integroitua suomalaiseen kulttuuriin. Kielen oppiminen on kuitenkin hankalaa, koska suomalaiset puhuvat hyvää englantia. SSF:llä toimii työnantajan tukemana ”puhutaan helppoa suomea” -klubi, jossa jokainen taitotasosta riippumatta saa harjoitella yrityksen kotipaikan kieltä. Kerho on todella suosittu. Mukana on myös suomalaisia työntekijöitä ja oppitunneilla raikaa nauru.

Monen kulttuurin monet edut

Monikulttuurisuudesta on Sylviuksen mukaan ollut SSF:lle paljon etua esimerkiksi rekrytoinnissa. Yritys saa runsaasti ulkomaalaisia hakemuksia ja niiden taso on erinomainen. 

Erikoisosaamista vaativa yritys tarvitseekin ammattilaisia myös Suomen ulkopuolelta. Monikulttuurisuus on tuonut arvaamatonta etua myös lomasesonkiruuhkiin, sillä henkilökunta haluaa lomille eri aikoihin. SSF:llä noudatetaan suomalaisia juhlapyhiä. Sylviuksen eteen ei ole tullut tilannetta, jossa ulkomaalaiset työntekijät olisivat pyytäneet ylimääräisiä vapaita uskontoonsa tai kulttuuriinsa vedoten.

Sylvius uskoo, että erilaisista kulttuuritaustoista tulevat työntekijät auttavat vahvistamaan työpaikan avointa, suvaitsevaista ja luottavaista ilmapiiriä entisestään.

– Meillä jokainen, suomalainenkin, saa olla juuri sellainen kun on. 

Space Systems Finland oy

Espoossa sijaitseva, vuonna 1989 perustettu yritys. Valmistaa avaruuslaitteisiin, lääkelaitteisiin ja koneteollisuuteen ohjelmistoja ja on alallaan ainutlaatuinen Suomessa. Vahvasti kasvava yritys työllistää 79 ammattilaista, joista kolmasosalla on tohtorintutkinto. Puolet johtotehtävissä toimivista on naisia. Yhtiön omistaa sen avainhenkilöstö.

Ulkomaalaisen työeläkevakuuttaminen

Pääsääntöisesti ulkomaalaisen työeläkevakuuttaminen (TyEL) ei eroa suomalaisen työntekijän vakuuttamisesta. Kun suomalainen yritys palkkaa ulkomaalaisen ja henkilö työskentelee Suomessa, työnantajan on huolehdittava kaikista lakisääteisistä sosiaalivakuutusmaksuista. Näitä ovat työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus-, sairausvakuutus- sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut. Sairausvakuutus- ja sosiaaliturvamaksuja ei kuitenkaan peritä,  jos työntekijä tulee Suomeen alle neljäksi kuukaudeksi. Työntekijää ei vakuuteta TyEL:ssä, jos hän tulee EU/ETA-maista tai Sveitsistä lähetettynä työntekijänä.

Useassa maassa työskentelevä voi tulla vakuutetuksi asuinmaassaan tai työnantajan kotipaikassa. Käänny näissä tilanteissa Ilmarisen ulkomaanpalvelun puoleen.

Teksti: Heli Satuli
Kuvat: Olli Urpela