TÖISSÄ TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEELLÄ?

25.5.2016
|
Artikkeli

Työkyvyttömyyseläke voi olla muodoltaan joko pysyvä tai määräaikainen eläke eli kuntoutustuki.

Osaeläke on puolet täydestä eläkkeestä ja sekin voidaan myöntää joko pysyvänä osatyökyvyttömyyseläkkeenä tai määräaikaisena osakuntoutustukena.

Heikentyneestä työkyvystä huolimatta moni kuitenkin haluaisi tehdä töitä. Onko se mahdollista? Ilmarisen ratkaisupalvelupäällikkö Mika Airaksinen vastaa.

1) Voiko työkyvyttömyyseläkkeellä tehdä töitä?

Kyllä voi. Työn tekeminen edistää kuntoutusta, joten ansiotyötä voi tehdä jonkin verran ilman, että työskentely vaikuttaa Ilmarisen eläkkeen maksamiseen. Se, kuinka paljon töitä voi tehdä, riippuu henkilökohtaisesta ansiorajasta, joka on ilmoitettu eläkepäätöksessä. Työn määrään vaikuttaa myös se, millaisella työkyvyttömyyseläkkeellä henkilö on. Työn määrän mittari on ansiotulo, yrittäjällä mittarina on YEL-työtulo.

Pääomatulot eivät vaikuta eläkkeen maksamiseen. Työansioista karttuu uutta eläkettä, jonka voi hakea maksuun vanhuuseläkeiässä.

2) Kuinka paljon voin ansaita?

Voit ansaita kuukaudessa summan, jonka enimmäismäärä määräytyy eläkettä edeltäneen ansiotason mukaan, joka henkilöllä on eläkkeelle jäädessään tai vähintään 743,83 €/kk. Se enimmäismäärä pätee, kumpi on suurempi.

3) Kuinka paljon täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea saava voi ansaita?

Voit ansaita enintään 40 prosenttia niistä ansiotuloista, joita sait ennen eläkkeelle jäämistä, tai vähintään 743,84 euroa kuukaudessa (2016).

4) Kuinka paljon osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutustukea saava voi ansaita?

Voit ansaita enintään 60 prosenttia niistä ansiotuloista, joita sait ennen eläkkeelle jäämistä, tai vähintään 743,84 euroa kuukaudessa (2016).

5) Entä jos ansiorajani ylittyy?

Jokaisen henkilökohtainen ansioraja kerrotaan eläkepäätöksessä. Jos ansioraja ylittyy, työeläkemaksu voidaan

  • keskeyttää
  • muuttaa täydeksi eläkkeeksi tai osaeläkkeeksi
  • jättää lepäämään. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.

Mikäli tiedät, että ansiorajasi tulee ylittymään, ilmoita siitä aina Ilmariseen.

Lisätietoja:

Kuntoutus vai työkyvyttömyyseläke? (pdf)