TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUSPALVELUISSA TULOKSEKAS VUOSI

23.2.2016
|
Uutinen
image

Ilmarisen työhyvinvointipalveluissa vuosi 2015 oli asiakasyhteistyön määrällä mitattuna ennätyksellinen. Myös kuntoutuksen suosio kasvaa tasaisesti.

Vuoden aikana oli käynnissä yli 1 900 erillistä valmennusta tai muuta työhyvinvointihanketta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Näiden työhyvinvointihankkeiden piiriin kuului noin 160 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää.  

Työhyvinvointihankkeet ovat Ilmarisen ja sen asiakasyrityksen yhteisiä kehittämisprojekteja, joissa yritys parantaa esimerkiksi työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä, johtamisen tai tiimityön käytäntöjä. Tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista, alentaa työkyvyttömyysriskiä ja näin vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on suunnitelmallista, tavoitteellista sekä mitattavaa. Hankkeet kohdistetaan aina yhdessä asiakkaiden kanssa tunnistettuihin työhyvinvoinnin haasteisiin. Yhteistyöstä tehdään sopimukset kirjallisesti, ja palveluiden tuloksellisuutta seurataan muun muassa asiakkaiden kanssa yhteisesti sovituilla mittareilla sekä asiakaskyselyillä. Tulosten seuranta osoittaa, että palvelujen avulla on onnistuttu parantamaan henkilöstön työhyvinvointia ja pienentämään työkyvyttömyysriskiä asiakasyrityksissä. Yhteiskunnalle panostus hyvään työkykyyn on tärkeää, koska työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuu vuosittain miljardien kustannukset.

Asiakasyrityksille myös järjestettiin eri puolilla Suomea 40 työhyvinvointiseminaaria, joissa kävi lähes 2 200 henkilöä. Vuonna 2016 järjestämme seminaarien sijaan Parempaa työelämää -valmennuksia.

Tutustu Ilmarisen Parempaa työelämää -polkuun.

Vaikuttavaa kuntoutusta

Ilmarinen tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Kuntoutus pidentää työuria. Arvioiden mukaan kuntoutus maksaa kustannuksensa takaisin alle kahdessa vuodessa. Kuntoutujan omalla motivaatiolla ja halulla palata työelämään on kuntoutuksen onnistumisessa suuri merkitys.

Ilmarisen kuntoutuspalvelut sisältävät esimerkiksi asiakasyritysten esimiesten koulutusta ja kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa neuvontaa ja asiantuntijatukea sekä esimiehille että henkilöstölle.

Vuonna 2015 vahvistuksen ammatinvaihdon tai työhön paluun tukemisesta sai Ilmarisesta 3 000 työeläkekuntoutuksen hakijaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli 24 prosenttia.

Varsinaisen kuntoutusjakson aikana Ilmarinen maksaa etuuksia, joilla tuetaan kuntoutuksen aikaista toimeentuloa ja korvataan koulutuksesta aiheutuvia kuluja. Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin vuonna 2015 yhteensä noin 5 800, missä oli kasvua edellisvuoteen yli 15 prosenttia. Yleisin syy kuntoutuksen hakemiseen on edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

Ilmarisen kuntoutus on todistetusti vaikuttavaa. Viime vuonna alustavien tietojen mukaan 78 prosenttia kuntoutujistamme sijoittui takaisin työelämään. Käytetyin ja vaikuttavin keino työelämässä jatkamiseksi on tähän asti ollut työpaikalla tapahtuva kuntoutus. Koulutus on lisännyt kuitenkin suosiotaan. Tällä hetkellä jo lähes puolet kuntoutujistamme löytää uuden uran koulutuksen avulla.

Kuntoutujalle kootaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma sekä henkilön että työpaikan tarpeisiin sopivaksi. Jokaisella kuntoutujallamme on oma nimetty kuntoutusasiantuntija, joka neuvoo ja tukee koko kuntoutusprosessin ajan. Kuntoutussuunnitelmien tekemisessä Ilmarisen apuna on maanlaajuinen palveluntuottajien verkosto.

Vuoden 2015 alusta lähtien työkyvyttömyyseläkettä hakeneille on annettu ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös ilman eri hakemusta, jos työhön paluun mahdollisuuksia näyttää vielä olevan. Menettely mahdollistaa kuntoutuksen ja sen suunnittelun nopeamman käynnistymisen.