VOIKO ELÄKKEELLÄ TEHDÄ TÖITÄ?

22.4.2016
|
Artikkeli
image

Kun on jo eläkkeellä, mutta virtaa riittäisi, eteen voi tulla kysymys: voisinko tehdä töitä eläkkeelläkin? Ilmarisen eläkejohtaja Anne Koivula vastaa.

1)     Voiko eläkkeellä tehdä töitä?

Vanhuuseläkkeen rinnalla voi tehdä työtä ja ansaita rajoittamattomasti, niin paljon kuin haluaa ja jaksaa. Sen sijaan sairauden perusteella myönnettävien eläkkeiden sekä osa-aikaeläkkeen rinnalla työansioita on rajoitettu.

2)     Olen työkyvyttömyyseläkkeellä – saanko mennä töihin?

Myös työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla saa tehdä töitä ja ansaita, lain mukaan vähintään 744 euroa kuukaudessa. Kun 744 euroa ylittyy, ansioita koskevat myös seuraavat prosenttirajat: jos eläke on täysimääräinen työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki, ansioita saa olla enintään 40 prosenttia eläkettä edeltävistä ansioita. Nämä ansiot kartuttavat uutta eläkettä ja ne lisätään aikanaan vanhuuseläkkeeseen. Jos eläke on osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki, ansioita saa olla enintään 60 prosenttia eläkettä edeltävistä ansioista.

Ansiorajat eläkkeen rinnalla työskentelyyn ilmoitetaan yleensä eläkepäätöksissä. Sen voi tarkistaa myös asiakaspalvelustamme. Ansiorajojen ylittyessä eläke voidaan keskeyttää tai pitkäaikaisissa tilanteissa lakkauttaa.

3)     Entä osa-aikaeläkeläinen – saanko tehdä töitä?

Osa-aikaeläkkeen idea on korvata eläkkeellä työn vähenemisestä aiheutuvaa ansion alemaa. Tästä syystä työskentelylle on asetettu ahtaahkot rajat: osa-aikatyön ansioiden tulee olla 35–70 prosenttia vakiintuneesta ansiotasosta. Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta eläkettä, ikävälillä 61-62 vuotta 1,9 prosenttia ja 4,5 prosenttia ikävälillä 64–67 vuotta vielä vuonna 2016. Vuodesta 2017 osa-aikaeläkkeen rinnalla tehtävä työ kartuttaa eläkettä 1,5 tai 1,7 prosenttia iästä riippuen.

4)     Jos teen eläkkeellä töitä, karttuuko minulle myös lisää eläkettä?

Nykyisin vanhuuseläkkeen rinnalla tehty työ kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Vastaavasti siitä peritään työeläkemaksu. Tämän lisäeläkkeen saa käyttöön 68-vuotiaana ja sitä pitää hakea. Yrittäjällä ei ole enää vanhuuseläkkeelle jäätyään vakuuttamisvelvollisuutta. Jos työskentely yrityksessä jatkuu, yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, jolloin se kartuttaa uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Lue lisää