HUNDRA GÄRNINGAR FÖR DET FINLÄNDSKA ARBETSLIVET

10.1.2017
|
Tiedote
image

Ilmarinen firar hundraåriga Finland genom att samla hundra gärningar för ett bättre arbetsliv. Målet med projektet är att synliggöra goda praxisar inom arbetslivet och att öppet dela dem för allmänhetens bruk i syfte att göra det finländska arbetslivet till det bästa i världen.

– Det finländska arbetslivet har genomlevt en stor förändring på hundra år. På Ilmarinen anser vi att det under jubileumsåret lönar sig att fästa uppmärksamhet vid arbetslivets kvalitet och vi vill samtidigt hedra de finländska arbetets hjältar. Syftet med projektet är att tillsammans med finländska företag förbättra arbetslivet och på så sätt öka framgången, lönsamheten och arbetsförmågan, säger Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

I jubileumsårets kampanj utmanar Ilmarinen företagen att göra gärningar som ökar de anställdas välbefinnande och energinivå, hjälper dem att orka i arbetet och skapar en positiv energi. Gärningarna kan vara stora eller små, beprövad god praxis eller utvecklingsidéer. Företagen kan också utmana varandra.

Gärningarna samlas på kampanjsidan www.ilmarinen.fi/100tekoa. Vem som helst som representerar eller tillhör arbetsgemenskapen i ett företag kan meddela gärningar genom att ge en kort beskrivning och eventuellt bifoga en bild eller video till den. Goda gärningar och praxisar lyfts fram varje månad, och i slutet av året belönas de bästa gärningarna.

Efter jubileumsåret kommer sidan även att fungera som en öppen portal för ett bättre arbetsliv med tips om hur man utvecklar arbetslivet och arbetshälsan.

Ilmarinens egen gärning för ett bättre arbetsliv är att anställa en friskvårdscoach. Syftet är att sporra Ilmarinens anställda att ta hand om sitt välbefinnande med hjälp av motion och rätt kost. Som åtgärder används t.ex. personlig handledning, pausgymnastik samt föreläsningar och motionsstunder för olika team.­

– Vi vill bidra till att var och en finner lämpliga sätt att sköta om sitt eget välbefinnande. Att avlöna en friskvårdscoach är för oss ett strategiskt val: vårt mål är att visa att arbetet och arbetsplatsen kan utgöra en källa till energi, säger Timo Ritakallio.

Till jubileumsårets ära donerar Ilmarinen också pengar för ett forskningsprojekt som gäller det finländska arbetslivet. Mottagaren av donationen offentliggörs i slutet av våren.

Läs mer:

 

Mer information:

direktör Päivi Sihvola, kommunikation, marknadsföring och HR, tfn 040 757 4992