ILMARISEN KIINTEISTÖISSÄ SÄÄSTYI ENERGIAA YLI TAVOITTEEN

8.2.2017
|
Tiedote
image

Vuodenvaihteessa päättynyt energiatehokkuussopimuskausi onnistui Ilmarisen kiinteistöissä yli tavoitteiden. Toimitilakiinteistöissä saavutettiin vuositasolla noin 8 600 MWh:n säästöt ja asuinkiinteistöissä noin 4 200 MWh:n säästöt, jotka vastaavat yhteensä noin 650 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Ilmarinen on mukana myös uudessa energiatehokkuussopimuksessa, ja vuoteen 2025 mennessä on tavoitteena saavuttaa vielä 10,5 prosentin lisäsäästöt.

Toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimuskausi kattoi vuodet 2008-2016, ja Ilmarisen saavuttama energiansäästö 8 600 MWh ylitti sopimuksen tavoitteen noin 30 prosentilla. Sopimuksen piirissä oli kauden päättyessä yhteensä 24 toimitilakiinteistöä. Säästöt ovat seurausta pitkäjänteisestä energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä toiminnasta.

– Toimitilakiinteistöissä on siirrytty perinteisestä kompressorijäähdytyksestä ympäristöystävällisempään kaukojäähdytykseen siellä missä se on ollut mahdollista. Lisäksi on uusittu mm. ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmiä ja laitteita tehokkaampiin sekä panostettu kiinteistöjen tekniikkaa ja sisäolosuhteita ohjaaviin automaatiojärjestelmiin. Myös tilakohtaisia olosuhdemittauksia ja säätöjä on lisätty ja parannettu, sanoo Ilmarisen kiinteistöpäällikkö Heikki Niemi.

– Näin paremman energiatehokkuuden lisäksi on saavutettu myös tasaisemmat ja miellyttävämmät sisäolosuhteet tilojen käyttäjille, Niemi jatkaa.

Energiakatselmuksissa havaittuja toimenpide-ehdotuksia toteutettiin toimitilakiinteistöissä sopimuskaudella kaikkiaan 117 kappaletta ja erillisiä energiatehokkuushankkeita ja -investointeja oli yhteensä 73.

Energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi Ilmarinen on panostanut uusiutuvaan energiaan. Näkyvimpänä esimerkkinä on Ilmarisen pääkonttorin katolle kesällä 2016 asennettu Helsingin suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala, jolla aurinkoisina päivinä katetaan parhaimmillaan noin neljännes koko kiinteistön sähköntarpeesta. Aurinkoenergian käyttöönottoa selvitetään myös muissa Ilmarisen kiinteistöissä. 

Energiatehokkuudella lisää asumismukavuutta

Vuokra-asuntopuolella saavutetut säästöt olivat sopimuskauden aikana vuositasolla noin 4 200 MWh, joka ylittää kauden tavoitteen 33 prosentilla.

Asuntopuolella säästöt ovat seurausta pääosin laajemmista perusparannushankkeista, joissa energiatehokkuuden parantaminen on ollut tärkeässä roolissa. Esimerkiksi vesikattoja, ikkunoita ja talotekniikkaa on uusittu. Perusparannuksilla D- ja E-energiatehokkuusluokan kiinteistöjä on saatu muutettua jopa B-luokkaan.

– Energiatehokkuuden lisäksi toimenpiteet ovat parantaneet myös asumismukavuutta paremman ilman suodatustason, tasaisempien huonelämpötilojen sekä vedon tunteen poistumisen myötä, Niemi sanoo.

Myös ulkovalaistuksen ja yleisten tilojen valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen sekä vedenkulutuksen huoneistokohteinen mittaaminen ja vesikalusteiden virtaamien säätö ovat olleet tärkeässä roolissa energiasäästöjen saavuttamisessa.

Ilmarinen on mukana myös uudessa kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa, joka kattaa vuodet 2017-2025. Tavoitteena on saavuttaa vielä 10,5 prosentin lisäsäästöt. Ilmarinen on Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia sekä merkittävä rakennuttaja ja kiinteistöpalveluiden tilaaja.

Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja eri toimialojen yhteinen keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ja ne ovat myös tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa.

Lisätietoja:

Tomi Aimonen, kiinteistöjohtaja, p. 050 366 7501
Heikki Niemi, kiinteistöpäällikkö, p. 050 577 9288

Lue lisää:

Ilmarisen kiinteistöt