ILMARISEN TALOUSENNUSTE: SUOMEN TALOUSKASVU ON NOPEUTUMASSA

2.5.2017
|
Tiedote
image

Ilmarisen talousennusteen mukaan viime vuonna käynnistynyt talouskasvu jatkuu ja vauhdittuu vuosina 2017 ja 2018. Kotimaisen kysynnän kasvun lisäksi myös vienti on vihdoin elpymässä. Yksityinen kulutus ja investoinnit vauhdittavat kasvua.

Ilmarinen ennustaa 2 prosentin talouskasvua sekä kuluvalle että ensi vuodelle. Kasvu perustuu lähinnä kotimarkkinoiden kehitykseen, mutta myös vienti on pitkästä aikaa elpymässä.

–  Suomen kannalta tärkeissä vientimaissa kasvu on ollut pitkään vaisua. Tilanne on nyt parantunut, kun myös euroalueen taloudet ovat lähteneet kasvuun. Vientinäkymät ovat parantumassa kaikilla markkina-alueilla, myös Venäjän talouden odotetaan kääntyvän nousuun. Viennin kasvua tukee lisäksi kilpailukykysopimus, jonka seurauksena työvoimakustannukset alenevat hieman ja kilpailukyky paranee, sanoo Ilmarisen taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Jaakko Kiander

Tärkein yksittäinen tekijä kasvun takana ovat kotimaiset investoinnit, joiden ennustetaan kasvavan tänä vuonna yli 4 prosenttia. Uudisrakentaminen kasvaa edelleen, mutta aiempaa hitaammin. Investointeja kasvattavat lisäksi teollisuuden kasvavat kone- ja laiteinvestoinnit.

Yritysten kasvunäkymät ovatkin tällä hetkellä paremmat kuin moneen vuoteen. Kysyntä on kasvussa sekä vientimarkkinoilla että kotimaassa ja kustannustasoon on tulossa helpotuksia, kun yritysten työnantajamaksut alenevat hiukan ja vuosityöaika pitenee.

Kuluttajien luottamus parantunut

Yritysten lisäksi myös kuluttajat uskovat aiempaa parempiin suhdannenäkymiin. Luottamus Suomen ja omaan talouteen on parantunut.

–  Suotuisat odotukset lisäävät kotitalouksien lainanottohalukuutta ja pitävät säästämisasteen matalana, mikä puolestaan tukee yksityistä kulutusta ja rakennusinvestointeja. Kotitalouksien velka onkin kasvanut enemmän kuin tulot, mutta velkaantumisaste on edelleen monia verrokkimaita alhaisempi. Velkaantumisasteen jatkuva nouse ei kuitenkaan ole kestävä ilmiö, Kiander sanoo.

Työllisyyden odotetaan kehittyvän myönteisesti ja työllisyysaste kohoaa yli 69 prosenttiin, mutta näyttää edelleen jäävän suhteellisen kauas hallituksen asettamasta 72 prosentin tavoitteesta. Työllisyys kasvaa eniten palvelualoilla, mutta myös teollisuuden työpaikkojen pitkään jatkunut supistuminen päättyy. Työllisyyden parantumisen lisäksi kuluttajien ostovoimaa ovat tukeneet poikkeuksellisen matalat korot, inflaation painuminen lähelle nollaa sekä tuloverokevennykset.

Eläkemeno kasvaa palkkasummaa nopeammin

Suomen julkinen talous on edelleen alijäämäinen mutta alijäämän odotetaan lähivuosina supistuvan. Velkasuhde eli valtion ja kuntien yhteenlasketun bruttovelan suhde kokonaistuotannon arvoon nousee tänä vuonna 65 prosenttiin, mutta vuonna 2018 velkasuhde ei enää kasva. Julkisen sektorin talouteen lasketaan myös työeläkevarat. Kansantalouden pitkäaikaisesta heikosta kehityksestä huolimatta työeläkevarat ovat kasvaneet hyvien sijoitustuottojen ansiosta. Tämän vuoksi Suomen julkisen talouden nettovarallisuus on selvästi suurempi kuin useimpien muiden maiden.

– Eläkeläisten määrä ja eläkemeno kasvavat nopeammin kuin palkkasumma, josta eläkevakuutusmaksut kerätään. Ikärakenteen pysyvän muuttumisen vuoksi eläkelaitosten ylijäämät eivät enää lähivuosina merkittävästi paranna julkisen talouden tilaa samassa määrin kuin aiemmin, Kiander muistuttaa. 

Lisätietoja:

Jaakko Kiander, johtaja, talous ja hallinto, p. 050 583 8599
Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 571 2309

Lue lisää:

Ilmarisen talousennuste kevät 2017 (pdf)
Talousennusteen kuvaliite (pdf)