Vetrea: pehmeillä asioilla kasvua ja tuottavuutta

29.5.2017
|
Artikkeli
image

Vetrea Terveys Oy hyötyy Ilmarisen kehittämistä Paremman työelämän -palveluista. Vetrean motto on, että työkykyinen, osaava, motivoitunut ja työstään innostunut henkilöstö tekee työtään kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Vetrean henkilöstön hyvinvoinnissa keskitytään työkykyisyyden turvaamisen toimenpiteillä sairauspoissaolojen vähentämiseen ja myös pieneen henkilöstön vaihtuvuuteen. Vetrea-konserni on Itä-Suomen johtava yksityinen hyvinvointi-, hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottaja, jolla on toimipisteitä 11 paikkakunnalla. Sen palveluksessa on yli 500 työntekijää. Yritys on naisvaltainen.

Vetrean motto on, että työkykyinen, osaava, motivoitunut ja työstään innostunut henkilöstö tekee työtään kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tähän pääsemiseksi tarvitaan paneutuvaa työkykyjohtamista.

– Työkykyjohtamisen on oltava tavoitteellista, systemaattista ja tulokseen tähtäävää. Se tarkoittaa, että työntekijästä huolehditaan aktiivisesti. Kun tähän lisätään digitalisaatio ja soten tuomat mahdollisuudet, ovat menestyksen eväät koossa, johtaja Pekka Puustinen Ilmariselta tiivistää.

Digitaalisina työkaluina Ilmarinen tarjoaa esimerkiksi Ohjaamo-verkkopalvelun, jonka avulla johto voi seurata työkykyjohtamisen keskeisiä tunnuslukuja. Henkilöstön itsehoitoon ja parempaan jaksamiseen tähtää mobiilisovellus Parempi vire, jolla yksityinen henkilö voi parantaa omaa hyvinvointiaan. Vetrea on ottamassa näitä molempia käyttöön.

Muita edelle palvelun laadulla

Varatoimitusjohtaja Markku Hämäläisen mukaan Vetrea haluaa erottautua muista alan toimijoista olemalla asiakkailleen astetta tai kahta muita vaikuttavampi. Edellytys onnistumiselle on, että henkilöstö voi hyvin.

– Siksi satsaamme ennaltaehkäisevästi työhyvinvointiin, ja se näkyykin laatuna asiakaspalvelussa. Ja jotta laatu säilyy korkeana, kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista ja organisaatiomme kyvykkyyttä.   

Puustinen tähdentää, että palvelun laatu on yritykselle mahdollisuus, ei kustannuserä.

– Kilpailun lisääntyessä yrityksen on fokusoiduttava. Juuri tätä Vetrea tekee nostamalla ajoissa palvelun laatua ja osaamistaan. Meille on tärkeää olla tässä tukena.

Vetreanlaiselle yritykselle henkilöstö on tärkeä kilpailutekijä, sillä hoiva-alalla ihmiset tekevät palvelun; hoivan ja huolenpidon. Alalla on työvoimapula ja erityisosaajista on aina pulaa, siksikin henkilöstöön on panostettava.

Huolenpidolla sairauspoissaolot vähenevät

Puustinen faktoittaa luvuin työkykyjohtamisen merkitystä.

– Jos yksi sairauspäivä maksaa 300 euroa henkilöä kohden ja yrityksen sairauspoissaoloprosentti on 15, voi laskea, miten isoista summista on kysymys. Jos poissaolot saadaan vähenemään, puhutaan merkittävistä säästöistä ja samalla tuottavuuden lisäyksestä.

Poissaoloista noin puolet kohdistuu yli 50-vuotiaisiin. Määrällisesti eniten poissaoloja aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinvaivat, mutta ihminen voi ajaa itsensä loppuun myös osaamisen ja motivaation puutteen vuoksi.

Yhteistyö Ilmarisen kanssa antaa Vetrealle työkaluja reagoida nopeasti työkykyongelmiin. Yhdessä Ilmarisen kanssa Vetrea on laatinut ”työkykytarjottimen” eli tiivistelmän toimista, joilla työkykyä ylläpidetään. Tarjottimelta työterveyshuolto, Vetrea ja Ilmarinen kokoavat eri tilanteisiin soveltuvan paketin. Se on osa työkykyjohtamista.

Vuonna 2015 Ilmarinen maksoi työkyvyttömyyseläkkeitä 417 miljoonaa, näistä merkittävän osan mielenterveyssyistä. Puustinen näkeekin keskeisenä työkykyjohtamisena sen, että ongelmien ei anneta kumuloitua, vaan niihin reagoidaan nopeasti, jotta henkilö ei pääty ennenaikaiselle eläkkeelle.  

Itsellä lopullinen vastuu hyvinvoinnistaan

Sari Sairaanhoitajalle Vetrean ja Ilmarisen työkyky-yhteistyö tarjoaa parempaa elämänlaatua. Älypuhelimissa toimiva mobiilisovellus Parempi vire on yksilön hauska ja motivoiva keino huolehtia hyvinvoinnistaan. Työntekijälle se on itsensä johtamisen työkalu hyvinvointiin ja työkykyyn. Työnantajalle se antaa vastaavasti näkymän siihen, miten nämä asiat kehittyvät työyhteisössä.

– Aktiivisilla toimenpiteillä varmistamme, että Sari Sairaanhoitajan osaaminen ja työkyky vastaa niitä vaatimuksia, joita palvelumme edellyttävät. Haluamme, että hän kokee meidän huolehtivan kokonaisvaltaisesti hänen työkyvystään ja hyvinvoinnistaan, toki yksilön henkilökohtaista vastuuta ohittamatta. Työnantaja yksin ei ole vastuussa työntekijän hyvinvoinnista, muistuttaa Hämäläinen.

Katso Parempi vire -video


5 vinkkiä työkykyjohtamiseen


1. Ole vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Kysy ja kuuntele.

2. Tartu ajoissa työkykyongelmiin.

3. Ohjaa myös itsehoitoon.

4. Ota työkyvyn parantaminen osaksi menestymisen strategiaa.

5. Ota eläkeyhtiö mukaan työyhteisönne parantamiseen.

Teksti: Anna-Liisa Pekkarinen
Kuvat: Pentti Vänskä