Vuorovaikutustaidot korostuvat monikansallisissa projekteissa

22.5.2017
|
Artikkeli
image

Hyvin organisoidulla työllä ja arjen tukitoimilla pidetään huolta liikkuvasta vuokratyövoimasta ja projektihenkilöstöstä. Enersensen Porin kotijoukkueen työkykyä tuetaan aina välipalahedelmistä alkaen.

Teollisuuden projekteihin erikoistuneen rekrytoinnin ja resurssienhallinnan asiantuntijayrityksen nousukiito näkyy tyytyväisissä asiakkaissa.

– Tehtävämme on neuvoa ja auttaa asiakasta. Emme myy valmiita ohjelmistoja tai applikaatioita, mutta emme myöskään ole niiden vihollisia, yrityksen perustaja, Enersense-yhtymän hallituksen puheenjohtaja Aaron Michelin selventää.

Yrityksen kehittämä E-Sense-palvelualustan avoin rajapinta mahdollistaa datan hyödyntämisen asiakkaan jo käytössä olevista sovelluksista. Enersensen vahvuus on käyttökokemusta parantavat lisämausteet, jotka syntyvät kehitystyön loppumetreillä hyvän asiakastuntemuksen ja projektiosaamisen pohjalta.

Yrityskulttuurit törmäyskurssilla?

Asiantuntijoita etsitään paitsi yrityksen omasta CV-tietokannasta, myös paljon sosiaalisen median sekä ulkomaisten kontaktien kautta.

­– Hoidamme tarvittaessa kaiken maahantuloon, kohteeseen asettumisen ja työnteon mahdollistamat järjestelyt kuljetuksesta majoitukseen, Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kertoo.

Huolellinen perehdyttäminen ja erilaisten yrityskulttuurien yhteensovittaminen korostuvat suurilla monikansallisilla työmailla.

– Tehtaan huoltoseisakki vaatii mittavan työturvallisuusvalvonnan. Olemme koonneet asiantuntijatiimin ennalta perehtymään sekä alihankkijan että asiakkaan työturvallisuuskulttuuriin väärinymmärrysten eliminoimiseksi, Holopainen havainnollistaa. Todellisena resursoinnin ja auditoinnin näytönpaikkana on toiminut Euroopan suurin rakennustyömaa Olkiluoto 3.

Ripeä kasvu koettelee omavaraisuusastetta

Hyvä muuntautumiskyky ja globaali verkosto vauhdittavat Enersensen kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Mutta miten kasvua rahoitetaan?

– Reilulla yhteispelillä. Meille saattaa yllättäen tulla tarve parin sadan henkilön palkkaamiselle. Kuuden kuukauden lykkäys työeläkevakuutusmaksuihin voisi toimia projektille puskurirahaston tapaan eräänlaisena alkuinvestointilainana, Aaron Michelin esittää.

Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja Pekka Puustinen näkee ehdotuksessa potentiaalia:

– Maksamisen joustavuus on tärkeä juttu, jonka suhteen meillä onkin uusia avauksia suunnitteilla. Sijoittamalla aktiivisesti kasvuyrityksiin keskittyneisiin rahastoihin autamme osaltamme suomalaisia yrityksiä menestymään.

Välittäminen parantaa työkykyä

Enersensessä ja Ilmarisessa ollaan yhtä mieltä siitä, että työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yrityksen tuottavuuteen ja työvoiman sitoutumiseen.

Työkykyä on pyritty ylläpitämään henkilökunnan omaseurantaan perustuvalla hyvinvointiohjelmalla. Ilmarinen tarjoaa vastaavanlaisen itsetutkiskelun väylän Parempi vire-mobiilipalvelun muodossa.

– Muista Parempaa työelämää-palveluista on hyötyä, kun halutaan perehtyä yksityiskohtaisemmin ammatilliseen kuntoutustarpeeseen ja verrata yrityksen työkykyä muiden saman toimialan yrityksiin, yritysasiakkaista vastaava myyntijohtaja Jorma Hokkanen kertoo.

– Kun arvioidaan työhön soveltuvuutta, on tärkeä testata, miten työnhakija sietää stressiä ja suhtautuu erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Henkilökunnan henkistä ja fyysistä hyvinvointia pitäisi voida seurata indeksiluvuin, Aaron Michelin toteaa.

Hän pitää tärkeänä myös, että päävastuunkantajien voimavaroista pidettäisiin huolta. – Totta, siksi järjestämmekin esimiehille ja yritysjohtajille tilaisuuksia oman työkykytilanteensa testaamiseen ja kehittämiseen, Ilmarisen Puustinen ja Hokkanen vastaavat.

Lue lisää:

Turvaa työkyky – katso myös video!

ENERSENSE INTERNATIONAL OY

  • Teollisuuden projekteihin erikoistunut rekrytoinnin ja resurssienhallinnan asiantuntija.
  • Pääkonttori Porissa (50 hlö), toimipisteet Porvoossa, Pietarissa, Äänekoskella, Pyhäjoella ja Espoossa.
  • Globaali yhteistyöverkosto.
  • Arvioitu liikevaihto v. 2017 50 milj. euroa.
  • 4–5 vuoden päästä liikevaihtotavoite on yli 200 milj. euroa. 
  • 86 % asiakkaista ulkomaisia yrityksiä.
  • Asiakkaina mm. Areva, Fortum, Neste, Siemens ja Wärtsilä.

Hyvinvoivan henkilöstön tunnusmerkit TOP 5

1. Työrauha. Työnantaja huolehtii byrokratiasta, asumisesta ja työvälineistä.
2. Tulevaisuus. Hyville tekijöille on töitä myös jatkossa.
3. Turvallisuus. Työnantaja valvoo määräysten noudattamista.
4. Työkyky. Ammattitaidon lisäksi tarvitaan myös vuorovaikutustaitoja.
5. Tasavertaisuus. Kevyt hierarkia ja yhteisövastuu vahvistavat me-henkeä.