Työnantajamaksut – työnantaja, tiedätkö työntekijän palkan sivukulut?

25.9.2018
|
Artikkeli
image

Ilmarisen eläkevakuutusjohtaja Tiina Nurmi kertoo, millaisia palkan ulkopuolisia kustannuksia työntekijän palkkaaminen tarkoittaa työnantajan näkökulmasta.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle suuri ja merkittävä askel. Palkan lisäksi työnantajan on huolehdittava veron ennakonpidätyksestä sekä lain velvoittamista muista tilityksistä. Työnantajan kontolla ovat esimerkiksi vakuutusten ottaminen ja maksujen tilittäminen myös työntekijän puolesta. Yleisesti ottaen voi sanoa, että pakolliset työnantajamaksut ovat reilu 20 prosenttia työntekijän palkasta.

Työeläkemaksu eli TyEL-maksu

– Työeläkevakuutus eli TyEL-vakuutus kerryttää nimensä mukaisesti työntekijälle eläkettä: vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä. Jokainen työntekijä on vakuutettava TyELissä työntekijöiden määrästä riippumatta, oli työntekijä sitten osa- tai kokoaikainen.

Maksun suuruus on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta, josta työnantaja maksaa keskimäärin 17,75 ja työntekijä 6,65. Vielä toistaiseksi 53–62-vuotiailla on korkeampi eläkekarttuma, joten he myös maksavat hieman muita korkeampaa työeläkemaksua. Työeläkemaksuun ovat velvoitettuja kaikki työnantajat, joiden palkat ylittävät kalenterivuoden aikana 58,27 euroa.

Tapaturmavakuutusmaksu

– Tapaturmavakuutuksella turvataan edunsaaminen työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa ja työnantaja huolehtii siitä kokonaan. Vakuutusmaksu määräytyy maksettujen palkkojen, työn riskin ja vakuutusmuodon perusteella. Vakuutus otetaan yhdessä liitännäisvakuutuksen eli työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen kanssa työnantajan haluamasta tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee 0,1 ja 7 prosentin välillä muun muassa työn vaarallisuuden mukaan. Esimerkiksi rakennustyö luokitellaan vaarallisemmaksi kuin puutarha- tai kodinhoitotyö. Tapaturmavakuutus on lakisääteinen kaikille työnantajille, jotka maksavat palkkoja kalenterivuoden aikana yhteensä 1200 euroa työntekijöilleen , työntekijöiden iästä riippumatta.

Työttömyysvakuutusmaksu

– Työttömyysvakuutusmaksulla kerätään turvaa työttömyyden varalle. Sillä kustannetaan esimerkiksi työttömyyspäivärahoja ja työttömyyden ajalta maksettavaa eläkettä.

Työnantajan osuus on keskimäärin 2,4 prosenttia palkoista ja työntekijän 1,9. Työnantaja on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksun Työttömyysvakuutusrahastolle eli TVR:lle, jos se maksaa palkkoja yhteensä yli 1200 euroa kalenterivuodessa 17–64-vuotiaille työntekijöille.

Ryhmähenkivakuutus

– Ryhmähenkivakuutus otetaan yleensä samassa paketissa tapaturmavakuutuksen kanssa ja sekin on lakisääteinen vakuutus. Vakuutusmaksun suuruus on 0,06 prosenttia palkoista ja sen maksaa kokonaan työnantaja.

Sairausvakuutusmaksut

– Sairausvakuutus korvaa sairauden hoidon aiheuttamat kustannukset, lyhytaikaisen työttömyyden sekä raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamaa ansionmenetystä.

Työnantaja tilittää sairasvakuutusmaksut suoraan verottajalle. Ne ovat työnantajalle keskimäärin 0,86 ja työntekijälle 1,53 prosenttia palkoista. Jokainen työnantaja, joka maksaa palkkaa yli 1500 euroa vuodessa 16-67-vuotiaalle työntekijälle, on velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksun.

Fakta: Paljonko palkan sivukulut käytännössä ovat?

Harkitsetko työntekijän palkkaamista? Työntekijä, jonka kuukausiansio on 2 000 euroa, maksaa pakollisine sivukuluineen työnantajalle noin 2 650 euroa. Tarkista Ilmarisen palkkalaskurista oman tilanteesi mukaiset työntekijän palkkaamisen kokonaiskustannukset.

Tutustu myös syvemmin TyELiin ja työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.