Suodata median mukaan
Suodata vuoden mukaan

Uutiset

RSS
30.12.2013
Uutinen
Henkilöstöteko 2013 -kilpailun finalistit valittu

Ilmarinen ja Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry ja Ilmarinen palkitsevat Henkilöstöteko-seminaarissa 11.12.2014 vuoden parhaan henkilöstöteon kolmannentoista kerran 10 000 euron Ilmarinen-palkinnolla.

Lue lisää »
26.11.2013
Sijoitukset | Kiinteistöt
ILMARINEN LISÄÄ ULKOMAISIA KIINTEISTÖSIJOITUKSIA

Ilmarinen aikoo lähivuosina lisätä kiinteistösijoitusten määrää sijoitussalkussaan. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallion mukaan tämä tapahtuu pääosin ulkomailla tehtävillä suorilla kiinteistösijoituksilla.

Lue lisää »
26.11.2013
Sijoitukset | Kiinteistöt
ILMARINEN TO BUILD UP ITS FOREIGN REAL ESTATE PORTFOLIO

Ilmarinen intends to increase the share of real estate investments in its portfolio over the next few years. According to Deputy CEO Timo Ritakallio, this will mainly be accomplished through direct foreign real estate investments.

Lue lisää »
23.10.2013
Tiedote
Osavuosiraportti 1.1.−30.9.2013: OSAKKEET SIIVITTIVÄT ILMARISEN SIJOITUSTUOTON 6,5 PROSENTTIIN

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto ajalla 1.1.−30.9.2013 oli 6,5 prosenttia eli 1,9 miljardia euroa (5,3 prosenttia eli 1,5 miljardia euroa 30.9.2012). Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 31,5 (29,1) miljardia euroa.

Lue lisää »
23.10.2013
Tiedote
DELÅRSRAPPORT1.1−30.9.2013: AKTIERNA LYTE ILMARINENS PLACERINGSINTÄKTER TILL 6,5 PROCENT

Intäkterna av Ilmarinens placeringsportfölj under perioden 1.1–30.9.2013 var 6,5 procent, dvs. 1,9 miljarder euro (5,3 procent, dvs. 1,5 miljarder euro 30.9.2012). Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 31,5 (29,1) miljarder euro.

Lue lisää »
23.10.2013
Tiedote
EQUITIES BOOST ILMARINEN'S INVESTMENT RETURNS TO 6.5 PER CENT

The return on Ilmarinen’s investment portfolio for 1 January–30 September 2013 was 6.5 per cent, i.e. EUR 1.9 billion (5.3 per cent, i.e. EUR 1.5 billion on 30 September 2012). At the end of September, the market value of investment assets totalled EUR 31.5 (29.1) billion.

Lue lisää »
29.8.2013
Tiedote
Osavuosiraportti 1.1.–30.6.2013: ALKUVUOSI SUJUI HYVIN: SIJOITUSTUOTTO 3,0 PROSENTTIA

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla 3,0 prosenttia eli 892 miljoonaa euroa (3,3 prosenttia eli 901 miljoonaa euroa 30.6.2012). Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 30,6 (28,7) miljardia euroa.

Lue lisää »
29.8.2013
Tiedote
DELÅRSRAPPORT 1.1–30.6.2013: BRA BÖRJAN PÅ ÅRET: PLACERINGSINTÄKTERNA 3,0 PROCENT

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj uppgick under det första halvåret 2013 till 3,0 procent, dvs. 892 miljoner euro (3,3 procent, dvs. 901 miljoner euro 30.6.2012). Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av juni till 30,6 (28,7) miljarder euro.

Lue lisää »
29.8.2013
Tiedote
A GOOD FIRST HALF-YEAR: INVESTMENT RETURN AT 3.0 PER CENT

The return on Ilmarinen’s investment portfolio in the first half of 2013 was 3.0 per cent, i.e. EUR 892 million (3.3 per cent, i.e. EUR 901 million on 30 June 2012). At the end of June, the market value of investment assets totalled EUR 30.6 (28.7) billion.

Lue lisää »
23.4.2013
Tulostiedot
Delårsrapport 1.1–31.3.2013:BRA START PÅ PLACERINGSÅRET: EN AVKASTNING PÅ 2,0 PROCENT

Under det första kvartalet 2013 var avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj 2,0 procent, dvs. cirka 600 miljoner euro (5,1 procent, dvs. 1,4 miljarder euro 31.3.2012). Marknadsvärdet på Ilmarinens placeringar steg för första gången över 30 miljarder euro och uppgick i slutet av mars till sammanlagt 30,4 (29,1) miljarder euro.

Lue lisää »
23.4.2013
Tiedote
osavuosiraportti 1.1.–31.3.2013: SIJOITUSVUOSI HYVIN KÄYNTIIN - TUOTTO 2,0 PROSENTTIA

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,0 prosenttia eli noin 600 miljoonaa euroa (5,1 prosenttia eli n. 1,4 miljardia euroa 31.3.2012). Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo nousi ensimmäisen kerran yli 30 miljardin euron ollen maaliskuun lopussa yhteensä 30,4 (29,1) miljardia euroa.

Lue lisää »
23.4.2013
Tiedote
INVESTMENT YEAR OFF TO A GOOD START: RETURNS AT 2.0 PER CENT

The return on Ilmarinen’s investment portfolio during the first quarter of 2013 was 2.0 per cent, i.e. approximately EUR 600 million (5.1 per cent, i.e. EUR 1.4 billion on 31 March 2012). The market value of Ilmarinen’s investments exceeded, for the first time, EUR 30 billion, totalling EUR 30.4 (29.1) billion at the end of March.

Lue lisää »
28.2.2013
Tulostiedot | Raportointi
BOKSLUT 2012: ILMARINEN VAR FRAMGÅNGSRIKT PÅ ARBETSPENSIONSMARKNADEN

Ilmarinen hade utmärkt framgång i konkurrensen om kunderna mellan pensionsbolagen år 2012. Försäljningen var framgångsrik och bolagets premieinkomst ökade till 4,0 miljarder euro (3,7 miljarder euro år 2011).

Lue lisää »
28.2.2013
Tiedote
Financial statements 2012: ILMARINEN SUCCESSFUL IN PENSION FUND MARKETS

In 2012, Ilmarinen’s performance in the competition for customers between pension insurance companies was excellent. Sales were successful, and the company’s premiums written amounted to EUR 4.0 billion (EUR 3.7 billion in 2011).

Lue lisää »
28.2.2013
Tiedote
Tilinpäätös 2012: ILMARINEN MENESTYI TYÖELÄKEMARKKINOILLA

Ilmarinen menestyi vuonna 2012 erinomaisesti eläkeyhtiöiden välisessä asiakaskilpailussa. Myynnissä onnistuttiin hyvin, ja yhtiön vakuutusmaksutulo ylsi 4,0 miljardiin euroon (3,7 mrd. vuonna 2011).

Lue lisää »
28.1.2013
Uutinen
Mihin vakuutuslääkäriä tarvitaan?

Ilmarisen ylilääkäri, Vakuutuslääkäreiden yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Kettunen bloggaa ajankohtaisesta vakuutuslääkäriteemasta.

Lue lisää »
23.1.2013
Tiedote
HYVÄ LOPPUVUOSI NOSTI SIJOITUSTUOTON +7,4 PROSENTTIIN

Ilmarisen vuoden 2012 sijoitustuotto nousi 7,4 prosenttiin (-4,0 prosenttia vuonna 2011). Positiivinen sijoitustuotto oli seurausta useiden eri omaisuuslajien hyvästä kehityksestä. Erityisen hyviä tuottoja Ilmarinen sai pääomasijoituksista ja noteeratuista osakesijoituksista. Sijoitusten markkina-arvo nousi 29,5 (27,5) miljardiin euroon.

Lue lisää »