Suodata median mukaan
Suodata vuoden mukaan

Uutiset

RSS
1.8.2019
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
Ilmarinen’s interim report 1 January–30 June 2019: Strong H1 for investment operations, cost-effectiveness improved and growth continued

Ilmarinen’s total result in January–June grew to EUR 931 million (EUR -502 million in 1 Jan–30 Jun 2018), thanks to strong investment returns. Operating expenses decreased, loading profit improved to EUR 27 (20) million and the ratio of operating expenses to expense loading components stood at 71 (78) per cent.

Lue lisää »
27.4.2018
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.–31.3.2018: YHDISTYNYT ILMARINEN HUOLEHTII YLI 1,1 MILJOONAN ELÄKETURVASTA

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto tammi-maaliskuussa oli -0,1 prosenttia (2,2 prosenttia 1.1.–1.3.2017). Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 46,1 miljardia euroa (38,3 miljardia euroa 31.3.2017). Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto on 4,2 prosenttia vuodessa.

Lue lisää »
27.4.2018
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2018: DET FUSIONERADE ILMARINEN SKÖTER ÖVER 1,1 MILJONER FINLÄNDARES PENSIONSSKYDD

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var i januari–mars -0,1 procent (2,2 procent 1.1–31.3.2017). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 46,1 miljarder euro (38,3 miljarder euro 31.3.2017). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna är 4,2 procent om året.

Lue lisää »
27.4.2018
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
INTERIM REPORT 1 JANUARY TO 31 MARCH 2018: THE MERGED ILMARINEN TAKES CARE OF THE PENSION COVER OF MORE THAN 1.1 MILLION FINNS

In January–March, the return on Ilmarinen’s investment portfolio was -0.1 per cent (1 Jan–31 March 2017: 2.2 per cent). At the end of March, the market value of investments stood at EUR 46.1 billion (31 March 2017: EUR 38.3 billion). The long-term average real return is 4.2 per cent per annum.

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN NOUSU VAUHDITTI HYVÄÄN SIJOITUSTULOKSEEN

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa 2,2 prosenttia (-1,4 prosenttia 1.1.-31.3.2016). Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 38,3 miljardia euroa (35,8 miljardia euroa 31.3.2016). Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto pysyi hyvällä tasolla 4,2 prosentissa.

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
RISE IN SHARE PRICES LEADS TO GOOD INVESTMENT RESULT

In January–March, the return on Ilmarinen’s investment portfolio was 2.2 per cent (-1.4 per cent in Q1 2016). At the end of March, the market value of investments stood at EUR 38.3 billion (31.3.2016: EUR 35.8 billion). The long-term average real return remained at a good level, at 4.2 per cent.

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på 2,2 procent (-1,4 procent 1.1–31.3.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 38,3 miljarder euro (35,8 miljarder euro 31.3.2016). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna hölls på en god nivå på 4,2 procent.

Lue lisää »
29.7.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
ILMARISEN SIJOITUSTUOTTO PARANI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-kesäkuussa -0,6 prosenttia (6,2 prosenttia 30.6.2015). Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotto oli -1,4 prosenttia ja toisen neljänneksen 0,8 prosenttia. Pitkän aikavälin reaalituotto pysyi edelleen hyvällä tasolla, 4,0 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 35,7 (36,4) miljardia euroa.

Lue lisää »
29.7.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
ILMARINEN’S INVESTMENT RETURN IMPROVES IN Q2

In January–June, Ilmarinen’s investment portfolio generated a return of -0.6 per cent (6.2 per cent on 30 June 2015). The return on the first quarter was -1.4 per cent and 0.8 per cent on the second quarter. The long-term real return remained at a good level, at 4.0 per cent. At the end of June, the market value of investment assets totalled EUR 35.7 (36.4) billion.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN LASKU PAINOI SIJOITUSTEN TUOTTOJA

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa -1,4 prosenttia (7,1 prosenttia 31.3.2015). Pitkän aikavälin reaalituotto pysyi hyvällä tasolla, 4,1 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 35,8 (37,0) miljardia euroa.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
KURSNEDGÅNGEN PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGSINTÄKTERNA

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på -1,4 procent (7,1 procent 31.3.2015). Realavkastningen på lång sikt var fortfarande på en god nivå, 4,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 35,8 (37,0) miljarder euro.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
INVESTMENT RETURNS DEPRESSED BY DECLINE IN SHARE PRICES

In January–March, Ilmarinen’s investment portfolio generated a return of -1.4 per cent (7.1 per cent on 31 March 2015). The long-term real return remained at a good level, at 4.1 per cent. At the end of March, the market value of investments stood at EUR 35.8 (37.0) billion.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-syyskuussa 3,1 prosenttia (5,7 prosenttia 30.9.2014). Pitkän aikavälin tuotto pysyi hyvällä tasolla, 5,9 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 35,2 (34,1) miljardia euroa.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
DROP IN SHARE PRICES FELT IN INVESTMENT RETURNS

The return on Ilmarinen’s investments in January–September was 3.1 per cent (5.7 per cent on 30 Sept. 2014). The long-term return remained at a good level, at 5.9 per cent. At the end of September, the market value of Ilmarinen’s investment assets totalled EUR 35.2 (34.1) billion.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
NEDGÅNGEN I AKTIEKURSERNA AVSPEGLADES I PLACERINGSAVKASTNINGEN

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 3,1 procent (5,7 procent 30.9.2014). Avkastningen på lång sikt var fortfarande på god nivå, 5,9 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 35,2 (34,1) miljarder euro.

Lue lisää »
24.4.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
ALKUVUODEN SIJOITUSTUOTTO YLSI 7,1 PROSENTTIIN

Ilmarisen sijoitussalkun erinomainen tuotto oli seurausta etenkin osakekurssien suotuisasta kehityksestä markkinoilla eri puolilla maailmaa. Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes oli ennätyksellisen vahva Ilmarisen historiassa.

Lue lisää »
24.4.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
PLACERINGSINTÄKTERNA STEG TILL 7,1 PROCENT UNDER BÖRJAN AV ÅRET

Den utmärkta avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj berodde framför allt på den gynnsamma aktieutvecklingen på marknaderna runt om i världen. Det första kvartalet 2015 var rekordstarkt i hela Ilmarinens historia.

Lue lisää »
24.4.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
FIRST-QUARTER INVESTMENT RETURN COMES TO 7.1 PER CENT

The excellent return on Ilmarinen’s investment portfolio resulted in particular from the positive development of share prices on the world’s markets. The first quarter of 2015 was a record-strong one for Ilmarinen.

Lue lisää »