}

 

100 paremman työelämän tekoa

Katso video ja tutustu ilmoitettuihin tekohin.

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Katso kaikki teot
Palkittu Aloitimme fiilismittaukset jo keväällä 2016. Aluksi fiilistä kyseltiin joka toinen viikko ja loppu vuodesta 2016 siirryimme kuukausittaisiin kyselyihin. Fiilismittausten tulokset ovat erittäin tärkeä työkalu henkilöstötyytyväisyyden seuraamiseksi. Saamme kyselyn avoimista palautteista tietoa mm. onnistumisista, hyvistä käytänteistä ja tehostuneista toimintatavoista. Vastaavasti saamme viestejä mm. johtamisongelmakohdista, puutteellisista prosesseista ja viestintäkatkoksista. 

Henkilöstön vastaaminen on ollut koko mittauskauden hyvin aktiivista. Fiilismittarin tuloksia käsitellään sekä yrityksen johtoryhmässä että hallituksessa. Vertaamme tuloksia mm. sairauspoissaoloihin, pitämättömiin vanhoihin vuosilomiin ja saldotuntien määrään. Tämä kokonaiskuva antaa johdolle ja esimiehille erittäin kattavan tilannetiedon johtamisen avuksi ja ohjaa konkreettisten toimenpiteiden tekemiseen. 

Henkilöstön fiilismittauksen rinnalle olemme ottaneet käyttöön asiakaskokemuksen pulssin. Sen avulla saamme jatkuvaa tilannekuvaa asiakasrajapinnasta. Pystymme todentamaan näiden kahden mittauksen avulla ovatko panostukset henkilöstöön ja toiminnan kehittämiseen kasvattaneet henkilöstötyytyväisyyttä. Sekä sen, näkyykö lisääntynyt henkilöstötyytyväisyys asiakaskokemuksen parantumisessa. *) PALKITTU: teko on palkittu Parempaa työkykyä -kategoriassa hyvinvointipäivällä.
25.10.2017 | Ovenia Group Oy

Fiilismittaus – hymynaamat kertovat millä mielin työntekijät ovat

www.ovenia.fi

Tiedustelemme kuukausittain henkilöstöltä millaisin fiiliksin he ovat tällä viikolla tulleet töihin. Tavoitteena on asiakaskokemuksen parantamisen henkilöstötyytyväisyyden kautta.

Aloitimme fiilismittaukset jo keväällä 2016. Aluksi fiilistä kyseltiin joka toinen viikko ja loppu vuodesta 2016 siirryimme kuukausittaisiin kyselyihin. Fiilismittausten tulokset ovat erittäin tärkeä työkalu henkilöstötyytyväisyyden seuraamiseksi. Saamme kyselyn avoimista palautteista tietoa mm. onnistumisista, hyvistä käytänteistä ja tehostuneista toimintatavoista. Vastaavasti saamme viestejä mm. johtamisongelmakohdista, puutteellisista prosesseista ja viestintäkatkoksista. Henkilöstön vastaaminen on ollut koko mittauskauden hyvin aktiivista. Fiilismittarin tuloksia käsitellään sekä yrityksen johtoryhmässä että hallituksessa. Vertaamme tuloksia mm. sairauspoissaoloihin, pitämättömiin vanhoihin vuosilomiin ja saldotuntien määrään. Tämä kokonaiskuva antaa johdolle ja esimiehille erittäin kattavan tilannetiedon johtamisen avuksi ja ohjaa konkreettisten toimenpiteiden tekemiseen. Henkilöstön fiilismittauksen rinnalle olemme ottaneet käyttöön asiakaskokemuksen pulssin. Sen avulla saamme jatkuvaa tilannekuvaa asiakasrajapinnasta. Pystymme todentamaan näiden kahden mittauksen avulla ovatko panostukset henkilöstöön ja toiminnan kehittämiseen kasvattaneet henkilöstötyytyväisyyttä. Sekä sen, näkyykö lisääntynyt henkilöstötyytyväisyys asiakaskokemuksen parantumisessa. *) PALKITTU: teko on palkittu Parempaa työkykyä -kategoriassa hyvinvointipäivällä.

68 Ääntä yhteensä 0 Ääntä tässä kuussa