Työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessi

Mitä työkyvyttömyyseläkehakemuksellesi tapahtuu? Millainen on eläkkeen päätösprosessi?


Ilmarisen työkyvyttömyyseläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta.

1. Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen 

Hae työkyvyttömyyseläkettä sähköisesti tai Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteisellä lomakkeella (pdf). Voit saada eläkettä vasta kun sairauspäivärahakautesi on päättynyt. 

Liitä hakemukseen mukaan terveydentilastasi enintään 6 kuukautta vanha lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman (B1-lääkärinlausunto).

Voit samalla hakemuksella hakea myös Kelan eläkettä. Jos eläkeasiasi käsitellään sekä meillä että Kelassa, käsittely kestää yleensä noin 2 viikkoa kauemmin.

Hae verkossa

2. Käsittelyn alku

Hakemuksesi otetaan Ilmarisessa vastaan ja lisäksi hankimme: 

  • Kelan etuustiedot: sairauspäiväraha, työttömyysetuus- ja kuntoutusjaksotiedot.
  • Työnantajan kuvauksen työtehtävistäsi ja työhönpaluumahdollisuuksistasi. 
  • Mahdolliset tapaturmatiedot tapaturmayhtiöstä. 
  • Ansio- ja työhistoriatietosi.

Pyydämme myös muita mahdollisesti puuttuvia tietoja.

Jos haet myös Kelan eläkettä lähetämme hakemuksen liitteineen myös Kelaan.

3. Lääkärin arvio työkyvystä

Ilmarisen asiantuntijalääkäri tekee vakuutuslääketieteellinen työkykyarvion lähettämiesi lääketieteellisten selvitysten perusteella. Tarvittaessa tilaamme uusia tai puuttuvia lääketieteellisiä lisäselvityksiä työkykyarvion tueksi.

4. Kokonaisarvion tekeminen

Lääkärin käsittelyn jälkeen tehdään kokonaisarvio, jossa huomioidaan lääketieteellisten seikkojen lisäksi mm. koulutus, aikaisempi työskentely, ikä ja asuinpaikka. Kaikkien tekijöiden huomioinnin tuloksena muodostetaan kokonaisarvio, jonka perusteella tehdään eläkeratkaisu. Tarvittaessa asiaa käsitellään Ilmarisen sisäisessä ratkaisulautakunnassa.

Ratkaisun yhteydessä arvioidaan ensin, olisiko ammatillisen kuntoutuksen keinoin vielä mahdollista vähentää työkyvyttömyyden riskiä. Jos on, niin annamme ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta.

5. Mahdollinen Kelan ennakkoilmoitusmenettely

Ennakkoilmoitusmenettelyä noudatetaan vain, jos haet työkyvyttömyyseläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että kansaneläkejärjestelmästä. Mikäli työkyvyttömyyseläkkeen määrä jää alle rajamäärän *, Ilmarinen ja Kela vertaavat ratkaisujaan ja neuvottelevat tarvittaessa yhtenäisen ratkaisun löytämiseksi. Tämän jälkeen sekä Ilmarinen että Kela antavat omat päätöksensä.

Mikäli työeläke on yli rajamäärän, tätä menettelyä ei toteuteta.

*Rajamäärät

Perhesuhteet Tuloraja, jolla ei saa kansaneläkettä vuonna 2020
Yksin asuva 1 368,21 €

Parisuhteessa oleva 

1 226,13 €

6. Eläkkeen myöntäminen

Työkyvyttömyytesi asteesta riippuen eläke voidaan myöntää täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Kun työkykysi parantuminen hoidon tai kuntoutuksen avulla on todennäköistä, eläke myönnetään määräaikaisena kuntoutustukena tai osakuntoutustukena.

Kaikkien kriteerien täytyttyä lähetämme sinulle päätöksen sekä sinulle myönnettävän eläkkeen määrästä laskelman.

7. Hylkäys

Jos hakemuksesi hylätään, kirjoitamme sinulle perustellun hylkäyspäätöksen ja annamme ohjeita toimeentuloosi ja työelämässä jatkamiseesi liittyviä vaihtoehtoja.

Miten eteenpäin hylkäävän päätöksen jälkeen?

8. Päätöksen postitus

Päätös hakemuksestasi lähetetään sinulle kirjeitse. Sinulla on 30 päivää aikaa hakea päätökseen muutosta siitä päivästä lukien, kun olet saanut tiedon eläkelaitoksen päätöksestä. 

9. Eläkkeen maksu

Eläkettäsi aletaan maksaa sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka aikana olet saanut oikeuden eläkkeeseen. Eläke maksetaan kuukausittain ilmoittamallesi tilille. Eläke voidaan maksaa myös ulkomailla olevalle tilille.

Lisätietoja?

Hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin eri tehtävistä, etuuksien hakemisen käytännöistä sekä vakuutuslaitosten päätöksenteosta kerrotaan STM:n sivuilla.