Henkilötietojen käsittely

MISTÄ ILMARINEN SAA HENKILÖTIEDOT?

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tiettyjä, nimenomaisia ja laillisia käyttötarkoituksia varten. Ilmarinen kerää henkilötietoja TyEL tai YEL - vakuutuksenottajilta eli työnantajilta ja yrittäjiltä. Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja eläkkeen hakijoilta ja eläkkeensaajilta sekä vakuutetuilta. Saamme tietoja myös laillisista viranomaisrekistereistä. Ilmarinen kerää tietoja myös vuokraamiensa asuntojen vuokranhakijoista ja asukkaista.

MITÄ TIETOJA ILMARINEN KERÄÄ HENKILÖISTÄ?

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tiettyjä, nimenomaisia ja laillisia käyttötarkoituksia varten.
Nimi ja henkilötunnus liittyen yksilön tunnistamiseen.
Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Tiedot, joita tarvitaan lainsäädäntövelvoitteen täyttämiseen
Palveluiden käyttöönottoon liittyvät tiedot sekä käyttötiedot www.ilmarinen.fi -sivustolla.

Tutustu Ilmarisen tietosuojaselosteeseen ›

KUKA KERÄTTYJÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEE?

Henkilötietoihin pääsy ja niiden käsittely on rajattu käyttövaltuushallinnan keinoin niille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia.
Ilmarinen voi käyttää tehtäviensä toteuttamisessa alihankkijoita. Alihankkijoita ja niiden henkilökuntaa koskevat samat säännökset ja vaitiolositoumukset kuin Ilmarisen henkilökuntaa.
Ilmarisen koko henkilöstö on koulutettu henkilötietojen tietosuojaan. Koulutukseen liittyy tietosuojatesti.

KUINKA ILMARINEN SÄILYTTÄÄ JA YLLÄPITÄÄ HENKILÖTIETOJA?

Pääsy henkilötietoja sisältäviin laitteisiin ja palvelimiin on rajattu käyttövaltuuksin vain niille henkilöille, jotka niitä työtehtäviensä vuoksi tarvitsevat. Henkilötietoja talletetaan vain sen ajan kuin asian hoitaminen vaatii tai lakisääteinen säilytysaika täyttyy.
Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät palvelimet ovat kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien avulla suojatuissa datakeskuksissa. Henkilötietoja sisältävät rekisterit ovat erotettu julkisista tietoverkoista teknisten turvajärjestelyjen avulla.
Henkilötietojen käyttöä valvotaan myös erilaisin teknisin järjestelyin.


KENELLE TIETOJA VOIDAAN JAKAA?

Ilmarinen voi luovuttaa lain nojalla rekistereissään olevia tietoja lakisääteisen eläke- ja sosiaaliturvan tuottajille ja esimerkiksi ETK:lle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain nojalla. Tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käyttämällä sivuja hyväksyt, että Ilmarinen voi kerätä tietoja sivujen käytöstä ja tapahtumista. Evästeiden avulla Ilmarinen kehittää sivujen käytettävyyttä sekä kerää tilastotietoa sivustojen käytöstä. Evästeeseen tallentuu käyttäjän IP-osoite, selaimen tyyppi, kellonaika, sivukäynnit sekä verkko-osoite. Evästeeseen tallentuu myös tieto sivusta, jolta Ilmarisen sivulle on siirrytty.

Tutustu Ilmarisen evästekäytäntöihin ›

Ilmarinen noudattaa toiminnassaan EU –tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

MINNE VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Asiakkaalla on henkilötietolain ja asetuksen mukainen oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Sinun tulee toimittaa tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna Ilmarisen postiosoitteeseen:

Tarkastuspyynnöt, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 00018 ILMARINEN.

Sinun tulee esittää tarkastuspyynnössä tietojen etsimiseksi nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmarinen toimittaa tarkastuspyynnön vastauksen asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.