Artikkeli 25.11.2022

FöPL år 2023 – Sex saker att ha koll på som företagare

År 2023 är snart här. Här nedan kan du läsa om vad det gäller att hålla koll på angående FöPL-försäkringen inför årsskiftet.

1. Samma FöPL-avgiftsprocent

Företagarnas pensionsavgift för 2023 förblir på samma nivå som i år. För personer under 53 år och över 62 år är den 24,10 procent och för personer mellan 53 och 62 år är den 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten.

Läs mer om FöPL-avgifterna »

2. Lönekoefficienten höjer din arbetsinkomst

Din arbetsinkomst justeras varje år med en lönekoefficient. Syftet är att säkerställa att arbetsinkomsten hänger med i den allmänna löne- och prisutvecklingen och håller samma relativa nivå som året innan. Lönekoefficienten höjer din arbetsinkomst för nästa år med 3,79 procent.

Läs mer om lönekoefficienten och arbetspensionsindexet »

3. Försäkringsavgiftsräntan stiger

Försäkringsavgiftsräntan stiger i början av året till 2,45 procent. Försäkringsavgiftsräntan påverkar FöPL-avgiften beroende på dess betalningstidpunkt och förfallomånader. En ränta gottgörs eller läggs till avgiften beroende på hur många delar du betalar den i och vilka betalningsmånaderna är. Det förmånligaste är att betala hela avgiften i januari.

Läs mer om FöPL-avgifterna »

4. Arbetsinkomstens gränser höjs

Vid årsskiftet kommer även FöPL-arbetsinkomstens nedre och övre gräns att höjas. År 2023 är den nedre gränsen 8 575,45 euro och den övre 194 750 euro. Även den nedre gränsen för att omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa höjs till 14 088 euro.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten »

5. Du ser dina avgiftsuppgifter på webben

Du kan kontrollera din FöPL-arbetsinkomst och försäkringsavgift för 2023 via vår webbtjänst för företagare.

Logga in på webbtjänsten för företagare »

6. Vill du tjäna in mer pension och dra nytta av skatteavdraget?

Det är möjligt att flexa med FöPL-avgiften, det vill säga tillfälligt ändra din försäkringsavgift. Genom att betala en större FöPL-avgift tjänar du in mer pension. Betalda avgifter är avdragbara i beskattningen. De sista veckorna i december är den populäraste tidpunkten för att flexa uppåt, eftersom man då vet hur årets resultat kommer att se ut.

Det är möjligt att betala högre försäkringsavgifter varje år, men att sänka avgiften går att göra högst tre gånger under en sjuårsperiod. Läs mer om flexmöjligheten »

Om du flexar uppåt måste fakturan betalas under detta år, så gör en anmälan i god tid före årsskiftet. Du kan göra en flexanmälan via webbtjänsten för företagare »

Läs även om FöPL-lagreformen 

FöPL-försäkringen år 2023


Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden