Nyheter 9.11.2023

Arbetspensionsavgifterna har fastställts för år 2024

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsavgifterna för år 2024. Den genomsnittliga pensionsavgiften för arbetsgivaren (ArPL) är 24,81 procent av lönesumman år 2024.

Den genomsnittliga ArPL-avgiften är nästan samma som i år. Den genomsnittliga pensionsavgiften har betydelse eftersom den reflekterar den allmänna avgiftsnivån och ger en övergripande bild av skillnaden mellan åren.

Läs mer om ArPL-avgifter

ArPL-avgiften fördelas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagarens andel förblir oförändrad från i år alltså 7,15 procent för personer under 53 år eller över 62 år och 8,65 procent för personer mellan 53 och 62 år.

För små avtalsarbetsgivare är pensionsförsäkringsavgiften högst ungefär 25,32 procent av lönesumman i Ilmarinen när omkostnadsdelen beaktats.

År 2024 är ArPL-avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare 26,12 procent av lönerna. Avgiften för tillfälliga arbetsgivare är lika stor i alla pensionsbolag.

Du kan kontrollera din egen avgiftsprocent i vår webbtjänst.

Ilmarinens omkostnad minskar med 20 % år 2024

Från och med ingången av nästa år minskar Ilmarinens omkostnad med ca 20 procent. Omkostnaden är en del av ArPL-försäkringsavgiften och till denna del kommer din ArPL-avgift att sjunka.

Läs mer om lmarinens omkostnad

Företagarnas pensionsavgift

Företagarnas pensionsavgift förblir på samma nivå som år 2023. För personer under 53 år och över 62 år är den 24,10 procent och för personer mellan 53 och 62 år är den 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten justeras årligen automatiskt med en lönekoefficient. Lönekoefficienten höjer FöPL-arbetsinkomsten för år 2024 med 5,07 procent.

Försäkringsavgiftsränta 2024

Försäkringsavgiftsräntan är en del av försäkringsavgiften. Räntan på pensionsförsäkringsavgiften höjs i början av år 2024 till 4,10 procent (3,85 procent i år). ArPL-avgiften förfaller till betalning den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. Om du flyttar fram försäkringsavgiftens förfallodag tillkommer en försäkringsavgiftsränta.
Läs mer om ArPL-avgiftens förfallodagar

Försäkringsavgiftsräntan påverkar också FöPL-försäkringsavgiften beroende på betalningstidpunkt och förfallomånader. FöPL-avgiften kan betalas i flera betalningsposter. På avgiften beräknas en ränta som gottskrivs eller tas ut beroende på om du betalar den i början eller slutet av året. Det förmånligaste alternativet är att betala FöPL-avgiften den 20 januari. 
Läs mer om FöPL-avgiften

Läs mera

Läs även STM:s meddelande om avgifterna för nästa år (stm.fi)

Läs om nästa årsinkomstgränser för ArPL och FöPL

Sosialförsäkringsavgifter och gränsbelopp 2024 (pdf)

Aktuellt nu

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare
Mera nyheter och meddelanden