Nyheter 20.6.2023

Företagare, fick du en rekommenderad arbetsinkomst från oss?

Våra första företagarkunder kommer att få en ny rekommenderad arbetsinkomst nu i juni. Vad är det fråga om?

Lagen om pension för företagare, dvs. FöPL, reviderades i början av året. I fortsättningen säkerställer vi vart tredje år att din FöPL-arbetsinkomst är på rätt nivå. På så sätt bidrar vi till att du som företagare får den pension och den sociala trygghet som du tjänar in i ditt arbete.

Vad menas med rekommenderad arbetsinkomst?

Pensionsbolagen använder en gemensam beräkningstjänst (tyoelake.fi), som anger den arbetsinkomst som rekommenderas för företagaren. Rekommendationen grundar sig bland annat på medianlönen inom din bransch och på omsättningen och den innehåller en marginal på 30 procent uppåt eller nedåt. I fortsättningen granskar vi vart tredje år om din arbetsinkomst motsvarar rekommendationen. Om din arbetsinkomst inte motsvarar rekommendationen, skickar vi dig ett förslag till ny arbetsinkomst.

Avsikten är inte att oskäligt höja företagarnas försäkringsavgifter. Vi hör dig om vilken arbetsinkomst du anser att är lämplig för dig. Beslutet om arbetsinkomst kräver ett helhetsbaserat övervägande och det gör vi tillsammans med dig.

Läs allt om justeringen av arbetsinkomsterna


Gör så här

Då du får en rekommenderad arbetsinkomst från oss

  1. Begrunda vad du själv anser om din arbetsinkomst.
  2. Kom ihåg att den rekommenderade arbetsinkomsten innehåller en marginal på 30 procent uppåt eller nedåt.
  3. Om den arbetsinkomst som du anser vara lämplig för dig är inom marginalen, godkänn vårt förslag i webbtjänsten.
  4. Om du är av annan åsikt om rekommendationen, välj att inte godkänna förslaget och svara på våra tilläggsfrågor.

Om du ännu inte fått någon rekommenderad arbetsinkomst

  1. Vi ger rekommendationer till arbetsinkomster lite i taget. Du får ett meddelande från oss när vi har behandlat din situation.
  2. Du kan ändra din arbetsinkomst på eget initiativ i vår webbtjänst. Om du gör en större ändring i din arbetsinkomst, får du sannolikt inte någon separat rekommenderad arbetsinkomst från oss.

Kontrollera din arbetsinkomst och din situation i vår webbtjänst.

Läs även

Företagare, justeringen av arbetsinkomsterna inleds på sommaren – gör så här

FöPL-lagen förnyas 2023 – vad innebär det? (sidan finns endast på finska)

 

Aktuellt nu

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Nyheter 22.11.2023

FöPL år 2024 – vad ändras?

Som företagare är FöPL-försäkringen den viktigaste av dina försäkringar, eftersom den utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Läs nedan vilka saker som är bra att veta om din FöPL-försäkring när det nya året inleds.

FöPL år 2024 – vad ändras?
Mera nyheter och meddelanden