ArPL-löneanmälningar om löner som betalats 2018

Lämna in den sista månadsanmälan för år 2018 eller en årsanmälan som gäller hela året till Ilmarinen. Anmälan ska göras på samma sätt som hittills. Löneanmälningar om löner som betalats från 1.1.2019 ska skickas till inkomstregistret.

Anmäl lönerna och betala förskottsavgifterna enligt ditt anmälningssätt

I löneanmälan ska du uppge de inkomster som är ArPL-lön. ArPL-lönen är densamma som den inkomst på vilken förskottsskatt ska verkställas. Observera att de löner som betalats 2018 ska anmälas till Ilmarinen.

MÅNADSANMÄLARE, LÄMNA IN DEN SISTA MÅNADSANMÄLAN I JANUARI

Gör så här:

  1. Lämna in månadsanmälan i elektronisk form till Ilmarinen, en anmälan per arbetstagare. Anmäl arbetstagarens lön för december. Lämna anmälan genast i samband med lönebetalningen. Om du inte betalade löner i december 2018, behöver du inte lämna in någon anmälan.
  2. Efter anmälan får du en faktura på ArPL-förskottsavgiften från oss. Den förfaller 20.1.2019.
  3. Den slutliga ArPL-avgiften framgår av årsavräkningen som blir klar på våren 2019. Om du har betalat för mycket i ArPL-avgifter, får du gottgörelse. Om den betalda avgiften är för liten, får du en utjämningsfaktura i ett för allt på den summa som fattas.

ÅRSANMÄLARE – ANMÄLAN EN GÅNG PER ÅR, LÄMNA IN DEN SISTA ÅRSANMÄLAN SENAST 31.1.2019.

Lämna in den sista årsanmälan för år 2018 till Ilmarinen senast den 31 januari 2019.

Den slutliga ArPL-avgift framgår av årsavräkningen. Av årsavräkningen, som blir klar senare på våren 2019, framgår din slutliga ArPL-avgift för år 2018. Om du har betalat för mycket i förskottsavgifter, får du gottgörelse. Om de betalda avgifterna inte räcker till, får du en utjämningsfaktura. Fakturan skickas på våren och ska betalas i ett för allt.

ArPL-avgiftens storlek

Den slutliga ArPL-avgiften för 2018 klarnar år 2019 då ditt företags slutliga lönesumma är känd. Vi räknar den slutliga ArPL-avgiften utifrån dina löneanmälningar. 

Läs mer om hur ArPL-avgiften fastställs ›

Gör anmälan behändigt i vår webbtjänst

Lämna den sista månadsanmälan eller årsanmälan i vår webbtjänst.

Lämna årsanmälan

Ändra lönesumman

Lämna en anmälan genom att skicka uppgifterna som en fil, vilken du plockar ur ditt löneadministrationssystem. Om det är nytt för dig att göra en fil, läs de tekniska anvisningarna för månadsanmälare (pdf) eller årsanmälare (pdf). Du kan även mata in uppgifterna direkt i webbtjänsten.

Du kan befullmäktiga din bokföringsbyrå att göra en anmälan för din räkning. Be bokföringsbyrån att ingå ett avtal om användning av webbtjänsten med oss (pdf).

Bokföringsbyrå sköta anmälningarna 

Utöver webbtjänsten finns det även tre andra elektroniska anmälningskanaler, TYVI-tjänsterna, Palkka.fi och SuoraTyo.fi. TYVI är en förkortning som står för Tietovirrat yrityksiltä viranomaisille (på svenska Dataflöden från företag till myndigheter). TYVI-tjänster tillhandahålls av Aditro, CGI och OpusCapita. Palkka.fi är en tjänst avsedd för små arbetsgivare och hushåll, vilken tillhandahålls av skattemyndigheterna och arbetspensionsbolagen. TYVI-tjänsterna är avgiftsbelagda. Palkka.fi är en avgiftsfri tjänst.