Se till dina arbetstagares pensionskydd

Försäkra dina arbetstagare hos oss

Kundtjänst | 010 284 3719

Arbetspensionsförsäkring

Du ansvarar för dina arbetstagares pensionsskydd. Då du sköter försäkringen, tillväxer pensionen för dina arbetstagare och samtidigt säkerställer du även de kommande generationernas pension.

Läs mer
Försäkra dina arbetstagare hos oss

Arbetshälsa och rehabilitering

Anställda som mår bra presterar bättre och det märks i företagets resultat. Genom att utveckla arbetet kan du öka företagets lönsamhet. Därför är det lönsamt – bokstavligen – att se till att dina anställda mår bra. Om din arbetsförmåga försämras, ansök om rehabilitering.

Läs mer om arbetshälsa
Läs mer om rehabilitering

ÖVERVÄGER DU ATT ANSTÄLLA EN NY ARBETSTAGARE?

Med hjälp av löneräknaren får du en indikation över eventuella bikostnader, då du överväger att anställa en ny arbetstagare eller ge en löneförhöjning. Löneräknaren använder kalkyluppgifter för fortlöpande år.

Fyll i arbetstagarens uppgifter

Ålder

Fördelningen av lönekostnader

Arbetsgivarens andel

Bruttolön som utbetalas åt arbetstagaren

Total timlön 0,00 ?
Semesterersättning 0,00 ?
Total bruttolön0,00

Arbetsgivarens kostnader

Sjukförsäkringsavgift 0,00 ?
Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Olycksfallsförsäkringsavgift 0,00 ?
Grupplivsförsäkringsavgift 0,00 ?
Totala bikostnader0,00

Arbetstagarens andel

Kostnader som dras av lönen

Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Förskottsinnehållning 0,00 ?
Belopp som utbetalas åt arbetstagaren0,00

Arbetsgivarens kostnader varierar branschvis samt enligt företagets storlek. De procentsatser som framställs i räknaren är genomsnittliga värden. Kontrollera de slutliga procent -och avgiftsandelarna av skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och ur kollektivavtalet för gällande bransch.

VÄLKOMMEN SOM KUND HOS OSS

Ta i bruk nätfaktura

Nätfakturering påskyndar fakturabehandlingen och sparar både kostnader och miljön.

Skicka oss ett skyddat meddelande

Bokföringsbyråer

Tillfällig arbetsgivare