Se till dina arbetstagares pensionskydd

Försäkra dina arbetstagare hos oss

Kundtjänst | 010 284 3719

Månadsanmälare

Arbetspensionsförsäkring

Du ansvarar för dina arbetstagares pensionsskydd. Då du sköter försäkringen, tillväxer pensionen för dina arbetstagare och samtidigt säkerställer du även de kommande generationernas pension.

Läs mer
Försäkra dina arbetstagare hos oss

Arbetshälsa och rehabilitering

Anställda som mår bra presterar bättre och det märks i företagets resultat. Genom att utveckla arbetet kan du öka företagets lönsamhet. Därför är det lönsamt – bokstavligen – att se till att dina anställda mår bra. Om din arbetsförmåga försämras, ansök om rehabilitering.

Läs mer om arbetshälsa
Läs mer om rehabilitering

VÄLKOMMEN SOM KUND HOS OSS

ÖVERVÄGER DU ATT ANSTÄLLA EN NY ARBETSTAGARE?

Med hjälp av löneräknaren får du en indikation över eventuella bikostnader, då du överväger att anställa en ny arbetstagare eller ge en löneförhöjning. Löneräknaren använder kalkyluppgifter för fortlöpande år.

Fyll i arbetstagarens uppgifter

Ålder

Fördelningen av lönekostnader

Arbetsgivarens andel

Bruttolön som utbetalas åt arbetstagaren

Total timlön 0,00 ?
Semesterersättning 0,00 ?
Total bruttolön0,00

Arbetsgivarens kostnader

Sjukförsäkringsavgift 0,00 ?
Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Olycksfallsförsäkringsavgift 0,00 ?
Grupplivsförsäkringsavgift 0,00 ?
Totala bikostnader0,00

Arbetstagarens andel

Kostnader som dras av lönen

Arbetspensionsavgift 0,00 ?
Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
Förskottsinnehållning 0,00 ?
Belopp som utbetalas åt arbetstagaren0,00

Arbetsgivarens kostnader varierar branschvis samt enligt företagets storlek. De procentsatser som framställs i räknaren är genomsnittliga värden. Kontrollera de slutliga procent -och avgiftsandelarna av skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och ur kollektivavtalet för gällande bransch.

Som månadsanmälare gör du så här:

Anmäl de löner som du betalat en gång per månad

Lämna månadsanmälan en gång per månad. Uppge lönen som betalats till varje arbetstagare och andra uppgifter för en månads tid. Lämna anmälan senast den 7:e i den månad som följer på lönebetalningen. Om du inte har betalat löner,behöver du inte lämna någon anmälan.

Betala ArPL-avgiften en gång per månad

Efter att du lämnat en månadsanmälan får du en räkning på ArPL-förskottsavgiften. Den förfaller den 20:e i samma månad.

Din slutliga ArPL-avgift kommer snart att uträknas

Vi håller som bäst på att behandla de anmälda löneuppgifterna Efter det räknar vi ut din slutliga ArPL-avgift. Den framgår av årsavräkningen som du får på våren. I väntan på den kan du ta en titt på dina gamla årsavräkningar. De finns lagrade i webbtjänsten i fem år och kan läsas när som helst.

Är du en årsanmälare?

 Från årsanmälare till månadsanmälare?

Som månadsanmälare anmäler du inkomsterna en gång per månad. Och samtidigt betalar du också ArPL-avgiften en gång per månad. I det fallet behövs ingen årsanmälan. Du betalar således rätt summa hela tiden. Då du byter anmälnings- och betalningssätt i november, blir du månadsanmälare från ingången av januari följande år.

Ändra anmälnings- eller betalningssätt

Ta i bruk nätfaktura

Nätfakturering påskyndar fakturabehandlingen och sparar både kostnader och miljön.

Skicka oss ett skyddat meddelande

Bokföringsbyråer

Tillfällig arbetsgivare