Ersättning för kostnader under rehabiliteringen

Under din rehabilitering kan du få ersättning för rese-, boende- och studiekostnader. Ersättningar som kan betalas ut är reseersättning, boendeersättning och studieersättning, dvs. normersättning.

Ersättningen täcker merparten av dina kostnader men inte nödvändigtvis hela summan. Vi följer Arbetspensions försäkrarna TELA rf:s rekommendationer om ersättningarna.

Ansökan om kostnadsersättning

Reseersättning

Reseersättning betalas för tre typer av resor:

  • Resor mellan ditt hem och arbets- eller studieplatsen då resan är minst 10 kilometer lång åt ett håll. Reseersättning betalas inte om du får lön som utbetalas av arbetsgivaren.
  • Resor mellan din hem- och studieort, om du har bostadskostnader på båda orter och resan är minst 70 kilometer åt ett håll.
  • Resor mellan ditt hem och en eventuell serviceleverantör som hjälper dig med rehabiliteringsplanen. Reseersättning kan betalas oavsett resans längd.

Ersättning kan betalas när resan i en riktning är minst 10 kilometer. Ersättningen täcker inte alltid alla resekostnader.

Ersättning betalas för förverkligade resor. Ersättningen är 0,11 €/km och baserar sig på resans längd tur och retur. Ersättning betalas dock högst 600 euro per månad.

Vi ersätter inte resekostnader under läroavtalsutbildning, arbetsprövning eller arbetsträning med lön, eftersom dessa kan avdras i beskattningen.

Varierande eller fast ersättning

Du kan få reseersättning för resekostnader i samband med studier, arbetsprövning eller arbetsträning. Reseersättningen beror på avståndet och hur ofta du reser. Transportmedlet påverkar inte ersättningen.

Ersättningen är 0,11 €/km och baserar sig på resans längd tur och retur.

Resor mellan hemorten och studieorten

Reseersättning kan även betalas för resor mellan hemorten och studieorten. Om du studerar och bor på en annan ort får du ersättning för resor mellan din hem- och studieort, förutsatt att avståndet är minst 70 kilometer.

Ersättningen är 0,11 €/km och baserar sig på resans längd tur och retur. Ersättning kan betalas för högst fyra resor per kalendermånad. Ersättning betalas dock högst 300 euro per månad.

Reseräkningar

Reseersättningen betalas till ditt konto inom tre veckor från att du skickat in en reseräkning. Läs anvisningarna för reseräkningar här.

Du kan skicka in din reseräkning när du börjat studera eller arbeta. Under arbetsprövning kan du skicka in reseräkningen för hela tiden på en gång och under studier eller längre arbetsträning för ett halvt år i taget. På så sätt får du respengarna i förväg.

Tilläggsuppgifter angående rese-ersättning och andra ersättningar får du av våra handläggare på telefonnummer 010 284 2279.

Boendeersättning

Då du studerar eller deltar i arbetsprövning kan du få boendeersättning om du har boendekostnader för två bostäder. Detta gäller om du har en bostad både på din hemort och på en annan ort där du studerar eller deltar i arbetsprövning. Boendekostnaderna kan ersättas om resans längd i en riktning är minst 70 kilometer.

Boendeersättning betalas inte om du får gratis bostad av din läroinrättning. Boendeersättning betalas inte heller för flyttkostnader.

Du får boendeersättning för varje dygn du betalar för två bostäder. Ersättningen motsvarar högst ett partiellt dagtraktamente enligt statens resereglemente (19 €/dygn). Skattemyndigheterna fastställer maxbeloppet för boendeersättningen i början av varje år. Då din hyra är under 570 euro per månad ersätter vi hela hyran.

Du bör alltid komma överens om exceptionella boende- eller övernattningskostnader med din egen rehabiliteringsexpert.

Räkningar för dagpenning

För att få boendeersättningen ska du skicka in en räkning och bifoga en kopia av hyresavtalet för din studiebostad. Skicka räkningen i början av varje termin för att få boendeersättningen för hela terminen betald på en gång.

Gör en elektronisk räkning eller skicka en kopia till adressen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Rehabilitering, PB1, 00018 Ilmarinen. 

Boendeersättningen betalas till ditt konto inom tre veckor från att du skickat räkningen.

Läs mer om räkningen här.

För mer information om bostads- och andra ersättningar, kontakta våra handläggare på tfn 010 284 2279.

Studieersättning (normersättning)

Medan du studerar får du alltid en fast studieersättning, en s.k. normersättning. Ersättningen är avsedd för bland annat studiematerial, läroböcker eller eventuell examensavgift. Studieersättningen betalas en gång per termin.

Studieersättningen är 300 euro per termin, det vill säga 600 euro för hela läsåret.

Studieintyg

Studieersättningen betalas vanligen en gång per läsår i början av höstterminen. Du behöver inte skicka in någon räkning, utan det räcker med att du skickar in ditt studieintyg. Skicka intyget så fort dina studier börjat och därefter i början av varje hösttermin. Om dina studier börjar på våren kan den första studieersättningen betalas ut redan då. 

Ersättningen betalas till ditt konto inom tre veckor från att du skickat räkningen. 

Skicka in ditt studieintyg

För mer information om studie- och andra ersättningar, kontakta våra handläggare på tfn 010 284 2279.