Ulkomaantyön vakuuttaminen ‒ eläketurva suomesta vai ulkomailta?

Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä ja yrittäjä itsensä: myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kun työeläkevakuutus on kunnossa, niin ulkomaillakin tehdystä työstä kertyy eläkettä.

Se, mistä maasta eläketurvan hankit, riippuu kahdesta asiasta: työsuhteen kestosta ja työskentelymaasta. Tällä sivulla kerromme perusasiat ulkomaantyön vakuuttamisesta. Jos haluat lisätietoja, tutustu ETK:n ja Kelan esitteeseen “Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana” tai soita asiakaspalveluumme 010 195 000.

Työsuhteen kesto – lähetetty vai ei-lähetetty?

Lähetetyllä työntekijällä tai yrittäjällä tarkoitetaan tilapäisesti ulkomailla työskenteleviä. Lähetetyllä työntekijällä tulee olla työsuhde suomalaisen työnantajan kanssa koko ulkomailla työskentelyn ajan, ja yrittäjällä puolestaan toiminta Suomessa sellaisessa kunnossa, että voi jatkaa sitä heti ulkomailta palatessaan. Lähetetyn työntekijän työ ulkomailla on siis aina tilapäistä.

Lähetetyn työntekijän tai yrittäjän eläketurva voi olla toisinaan Suomessa ja toisinaan työskentelymaassa. Tämä puolestaan riippuu siitä, onko kyseessä:

 • EU/ETA-maa tai Sveitsi
 • sosiaaliturvasopimusmaa
 • maa, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta.

Ei-lähetetyllä työntekijällä tai yrittäjällä tarkoitetaan puolestaan vakituisesti ulkomailla työskentelevää, jolloin myös eläketurva on useimmiten työskentelymaassa.

Maassa maan tavalla – hae eläke Suomesta tai työskentelymaasta

Eläke kertyy sen maan käytäntöjen mukaisesti, missä eläketurvasi on. Eläkkeen haet silti usein Suomesta. Kun eläketurva pysyy Suomessa, vakuutat työntekijäsi TyEL-vakuutuksella ja yrittäjänä itsesi YEL-vakuutuksella. Jos eläketurva siirtyy työskentelymaahan, vakuutat työnantajana työntekijäsi ja yrittäjänä itsesi työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti.

Joissain tapauksissa eläketurva on kuitenkin sekä Suomessa että työskentelymaassa. Näin on lähes aina silloin, kun työskentelymaa on sellainen, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, ja tällöin työntekijä tai yrittäjä tulee vakuuttaa molemmissa maissa. Eläketurva kulkee käsi kädessä muun sosiaaliturvan kanssa ja sen vuoksi työntekijä ja yrittäjä saavat myös muun sosiaaliturvan yleensä myös siitä maasta, missä heidän eläketurvansakin on. Muu sosiaaliturva ei kuitenkaan tule automaattisesti, vaan sitä pitää hakea.

Työn mukana liikkuminen Euroopan rajojen sisällä on helppoa, sillä EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä toimitaan yhtenäisen EU-asetuksen mukaisesti. Ulkomaille lähetetyn työntekijän tai yrittäjän tulee hakea itselleen todistus, jonka jälkeen työntekijän ja yrittäjän eläketurvat ja muut sosiaaliturvat pysyvät Suomessa kahden vuoden ajan. 

Jos ulkomaantyö venyy yli 2-vuotiseksi, tulee hakea poikkeuslupaa. Poikkeuslupa takaa eläketurvan ja sosiaaliturvan Suomessa pysymisen enintään viideksi vuodeksi. Jos ulkomaantyö kestää pidempään kuin viisi vuotta, eläketurva ja muu sosiaaliturva siirtyvät työskentelymaahan, jolloin asia tulee järjestää työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti.

Alle kuukauden kestävä ulkomaantyö lasketaan usein työmatkaksi, jolloin todistusta ei tarvita. Asia kannattaa selvittää tapauskohtaisesti. Toisinaan todistus tarvitaan myös lyhyistä pätkistä.

(EU-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tshekki, Unkari, Viro. ETA-maita ovat Norja, Islanti ja Liechtenstein.)

Jotta eläketurvan ja muun sosiaaliturvan järjestäminen myös Euroopan ulkopuolella hoituisi helposti, Suomi on tehnyt sosiaaliturvasopimuksen kahdeksan maan ja yhden provinssin kanssa. Sopimusten sisällöt vaihtelevat maittain, mutta yhteistä niille on se, että työntekijän eläketurvan voi saada säilymään Suomessa 3–5 vuoden ajan. Yrittäjän eläketurva saattaa sen sijaan siirtyä työskentelymaahan saman tien. 

Eläketurvan Suomessa pysymisen takaamiseksi työntekijän tulee hakea lähetetyn työntekijän todistus. Samalla todistuksella haet muunkin sosiaaliturvan säilymistä Suomessa, jos vain työskentelymaan kanssa tehty sosiaaliturvasopimus sen sallii. Jos ulkomaantyö kestää pidempään kuin sosiaaliturvasopimukseen on kirjattu, tulee hakea poikkeuslupa, joka takaa eläketurvan ja sosiaaliturvan Suomessa pysymisen enintään viideksi vuodeksi. Jos ulkomaantyö kestää pidempään kuin viisi vuotta, eläketurva ja muu sosiaaliturva siirtyvät työskentelymaahan, jolloin asia tulee järjestää työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti.

Alle kuukauden kestävä ulkomaantyö lasketaan työmatkaksi, jolloin todistusta ei välttämättä tarvita. Asia kannattaa kuitenkin tapauskohtaisesti selvittää, sillä toisinaan todistus tarvitaan myös lyhyistä pätkistä.  

(Sosiaaliturvasopimusmaita ovat USA, Kanada, Quebec, Israel, Chile, Australia, Intia, Kiina ja Korea.)

Kun lähetät työntekijäsi sopimuksettomaan maahan, pidä työntekijäsi TyEL-vakuutus voimassa. Sen ansiosta työntekijäsi eläketurva pysyy Suomessa niin kauan kuin työsopimus suomalaiseen työnantajaankin on voimassa, riippumatta ulkomaankomennuksen kestosta. Muu sosiaaliturva sen sijaan säilyy Suomessa automaattisesti vain vuoden. Jos haluat sen säilyvän pidempään, tulee sekä työnantajan että työntekijän täyttää Kelan lomake (Y38), jolloin muun sosiaaliturvan voi säilyttää Suomessa myös ulkomaantyön aikana, enintään 10 vuoden ajan.

Yrittäjänä eläketurvasi säilyy Suomessa vuoden, kun pidät YEL-vakuutuksen voimassa, ja lisäksi

 • otat YEL-vakuutuksen vähintään 4 kuukautta ennen ulkomaille lähtöä
 • olet toiminut yrittäjänä Suomessa vähintään 4 kuukauden ajan ennen ulkomaille lähtöä
 • oma tai yrityksesi kotipaikka on Suomessa
 • aiot palata takaisin Suomeen.

Jos jokin edellä mainituista kohdista jää uupumaan, järjestä eläketurvasi työskentelymaasta heti ulkomaantyön alusta alkaen. Halutessasi säilyttää muun sosiaaliturvasi Suomessa, tee ilmoitus Kelaan lomakkeella Y38.

(Sopimuksettomia maita ovat esimerkiksi Venäjä ja kaikki muut maat, jotka eivät ole sosiaaliturvasopimusmaita, EU- tai ETA-maita eikä Sveitsi.) 

Vakuutuspalkka tarkoittaa palkkaa, jonka työntekijäsi saisi vastaavasta työstä Suomessa. Yleensä vakuutuspalkan perusteena on sama palkka, jota hän saa ennen ulkomaankomennusta, ja siihen perustuvat sekä TyEL-maksu että ulkomaantyöstä kertyvä eläke. 

Vakuutuspalkka tulee ilmoittaa vuoden 2019 alusta alkaen Tulorekisteriin. Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Vakuutuspalkka voidaan ilmoittaa kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Suorituksen maksajan on annettava ulkomaantyöskentelyyn liittyvinä tietoina Verohallinnon tarvitsemia tarkentavia tietoja ulkomaantyöskentelystä.

Ulkomaantyöstä ansaitsemasi eläke maksetaan sinulle aina Suomeen – paitsi, jos työskentelit sopimuksettomassa maassa. Kaikki työskentelymaat eivät maksa eläkkeitä maansa rajojen ulkopuolelle, ja siksi työskentelymaan käytännöt kannattaakin selvittää ennen lähtöä. Etukäteen kannattaa selvittää myös ulkomaantyötä koskeva verotus, josta voit lukea lisää verottajan sivuilta.

Kun haet eläkettä, hae sitä Suomesta tai työskentelymaasta, riippuen siitä, missä asut eläkettä hakiessasi ja missä maassa työskentelit. 

1. Jos asut Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa, toimi näin:

 • Hae eläke asuinmaastasi, jos haet eläkettä EU-tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa tehdystä työstä.
 • Hae eläke työskentelymaasta, jos haet eläkettä sopimuksettomassa maassa tehdystä työstä.

2. Jos asut sopimuksettomassa maassa, toimi näin:

 • Hae eläke Suomesta, jos haet eläkettä Suomessa tehdystä työstä.
 • Hae eläke asuinmaasi sääntöjen mukaisesti, jos haet eläkettä jossain muussa maassa tehdystä työstä.

Kun haet ulkomaantyötä koskevaa eläkettä Suomesta, täytä tavallinen suomalainen eläkehakemus ja lähetä se Eläketurvakeskukseen tai meille Ilmariselle, me haemme eläkkeen ulkomailta puolestasi. Liitä eläkehakemukseen seuraavat tiedot:

 • U-lomake (pdf), jossa kerrot ulkomaantyöstäsi
 • Mahdolliset ulkomaan työtodistukset.

Kun työntekijäsi eläketurva siirtyy työskentelymaahan, se saattaa heikentyä. Silloin eläketurvaa voi täydentää vapaaehtoisella TyEL-vakuutuksella.

Vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen voit ottaa, kun et voi vakuuttaa työntekijääsi tavallisella eli lakisääteisellä TyEL-vakuutuksella ja kun työntekijäsi kuuluu Suomen sosiaaliturvaan vakuutusta ottaessa. Tapauksia, jolloin työntekijää ei voi vakuuttaa lakisääteisellä TyEL-vakuutuksella on esimerkiksi silloin, kun työntekijän työsuhde suomalaiseen lähetettävään yritykseen päättyy ja hän siirtyy paikalliselle sopimukselle, tai kun työntekijä siirtyy ulkomaisen yrityksen, tai suomalaisen tytär- tai sisaryrityksen palvelukseen.

Vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen maksut perustuvat vakuutuspalkkaan tai tavallisen TyEL-vakuutuksen tapaan. Myös vapaaehtoisessa TyEL-vakuutuksessa on kaksi maksajaa, työnantaja ja työntekijä. Työnantajana perit työntekijän maksuosuuden hänen palkastaan ja tilität sen meille tavalliseen tapaan.

Kun haluat ottaa vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen tai keskustella siitä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse 010 195 000.