Eläkevakuutus Suomesta vai ulkomailta?

Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä ja yrittäjä itsensä: myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kun työeläkevakuutus on kunnossa, niin ulkomaillakin tehdystä työstä kertyy eläkettä.

Työnantajana järjestät työntekijäsi eläketurvan, yrittäjänä omasi. Järjestät sen aina jostain maasta, Suomesta tai työskentelymaasta; yleensä vain jommasta kummasta, joskus molemmista.

Lue lisää eläketurvasta ulkomaantyössä (pdf)

Se, mistä maasta eläketurvan hankit, riippuu kahdesta asiasta, lähettämisestä ja työskentelymaasta.

Tällä sivustolla kerromme perusasiat ulkomaantyön vakuuttamisesta. Jos haluat lisätietoa, tutustu Etk:n ja Kelan esitteeseen "Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana" tai soita asiakaspalveluumme 010 195 000.

Lähetetty vai ei-lähetetty?

Työnantaja lähettää ulkomaille työntekijänsä, yrittäjä itsensä. Lähetetyn työntekijän ja yrittäjän tunnistaa kahdesta asiasta. Siitä, että työskentely on tilapäistä, ja siitä, että työntekijä on työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan koko ulkomailla työskentelynsä ajan. Yrittäjän puolestaan on pidettävä Suomen-toimintansa sellaisessa kuosissa, että hän voi palattuaan jatkaa sitä.

Lähetetyn työntekijän ja yrittäjän eläketurva on toisinaan Suomessa, toisinaan työskentelymaassa. Asian ratkaisee se, työskenteleekö työntekijä tai yrittäjä EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä vai ns. sosiaaliturvasopimusmaassa vai sopimuksettomassa maassa.

Ei-lähetetyn eläketurva on sen sijaan aina työskentelymaassa.

Maassa maan tavalla

Kun eläketurva pysyy Suomessa, vakuutat työntekijäsi TyEL-vakuutuksella ja itsesi YEL-vakuutuksella. Jos taas eläketurva siirtyy työskentelymaahan, vakuutat työnantajana työntekijäsi ja yrittäjänä itsesi työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti.

Joskus eläketurva on sekä Suomessa että työskentelymaassa. Näin on lähes aina silloin, kun työskentelymaa on sopimukseton maa. Silloin vakuutat työntekijäsi tai itsesi molemmissa maissa.

Eläketurva kulkee käsi kädessä muun sosiaaliturvan kanssa. Siksi työntekijä ja yrittäjä saavat muun sosiaaliturvan yleensä siitä maasta, missä heidän eläketurvansakin on. Muu sosiaaliturva ei kuitenkaan tule automaattisesti, vaan sitä pitää hakea.

Hae eläke Suomesta tai työskentelymaasta

Ulkomaantyöstä kertyy yleensä eläkettä. Eläke kertyy sen maan käytäntöjen mukaisesti, missä eläketurvasi on. Eläkkeen haet silti usein Suomesta.

Euroopassa on helppo liikkua. Siksi monen työntekijän ja yrittäjän tie vie EU- tai ETA-maihin tai Sveitsiin.

Kun lähetät työnantajana työntekijäsi ja yrittäjänä itsesi näihin maihin, toimitte EU-asetuksen mukaisesti. Silloin työntekijän ja yrittäjän eläketurvat ja muut sosiaaliturvat pysyvät Suomessa 2 vuoden ajan. Kun vain teet yhden ainoan asian: haet ns. lähetetyn työntekijän tai yrittäjän todistuksen. Työnantaja hakee todistuksen työntekijälleen (pdf) ja yrittäjä itselleen (pdf). Jos ulkomaantyö kestää alle kuukauden, sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä niin lyhyt matka lasketaan työmatkaksi.

Todistuksen saatuasi tiedät, että eläketurva pysyy Suomessa. Silloin sinun tarvitsee vain pitää työnantajana voimassa työntekijäsi TyEL-vakuutus ja yrittäjänä YEL-vakuutuksesi.

Todistus on tarpeen työskentelymaassa. Todistus nimittäin kertoo, että eläketurva ja muu sosiaaliturva ovat kunnossa Suomessa. Silloin niitä ei ole tarpeen järjestää työskentelymaasta. Ja silloin vältyt kaksinkertaisilta eläkemaksuilta ja muilta sosiaaliturvamaksuilta.

Jos tiedät Suomesta lähtiessäsi ulkomaantyön kestävän yli 2 vuotta, mainitse asiasta todistusta hakiessasi. Jos et mainitse asiasta mutta ulkomaantyö venyykin yli 2-vuotiseksi, ei hätää. Hae silloin ns. poikkeuslupaa. Työnantaja hakee poikkeuslupaa työntekijälleen (pdf) ja yrittäjä itselleen (pdf). Silloin voit saada eläketurvan ja muun sosiaaliturvan pysymään Suomessa kaikkiaan enintään 5 vuotta. Jos ulkomaantyö kestää vielä pidempään, eläketurva ja muu sosiaaliturva siirtyvät työskentelymaahan. Järjestä asia sen jälkeen työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti.

Eläketurvan ja muun sosiaaliturvan pysymisestä Suomessa päättää Eläketurvakeskus.  Kun haet turvien säilymistä enintään 2 vuodeksi, Eläketurvakeskus päättää asiasta yksin, ja kun haet pidempää aikaa, Eläketurvakeskus päättää asiasta työskentelymaan kanssa. Eläketurvakeskus ilmoittaa päätöksen sinun lisäksesi kaikille, jotka tietoa tarvitsevat: Kelaan, meille Ilmariseen, tapaturmavakuutusyhtiöösi ja työntekijällesi.

Jos työntekijäsi tai sinä teette töitä yhden ulkomaankomennuksen aikana monessa maassa, soita meille. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.

EU-maat ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tshekki, Unkari, Viro. ETA-maat ovat Norja, Islanti ja Liechtenstein.

Moni lähtee töihin myös Euroopan ulkopuolelle. Jotta eläketurvan ja muun sosiaaliturvan järjestäminen hoituisi silloinkin helposti, Suomi on tehnyt ns. sosiaaliturvasopimuksen kuuden maan ja yhden provinssin kanssa.

Sopimusten sisällöt vaihtelevat. Yhteistä niille on se, että työntekijän eläketurvan voi saada säilymään Suomessa 3–5 vuoden ajan. Yrittäjän eläketurva saattaa sen sijaan siirtyä työskentelymaahan saman tien.

Kun haluat saada työntekijäsi eläketurvan säilymään Suomessa, sinun tarvitsee tehdä vain yksi asia: hae ns. lähetetyn työntekijän todistus (pdf). Samalla haet muunkin sosiaaliturvan säilymistä Suomessa, jos vain työskentelymaan kanssa tehty sosiaaliturvasopimus sen sallii. Jos ulkomaantyö kestää alle kuukauden, sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä niin lyhyt matka lasketaan työmatkaksi.

Todistuksen saatuasi tiedät, että työntekijäsi eläketurva ja kenties muukin sosiaaliturva pysyvät Suomessa 3–5 vuoden ajan, kun vain pidät saman ajan työntekijäsi TyEL-vakuutuksen voimassa. Tarkka aika selviää työskentelymaan kanssa tehdystä sopimuksesta.

Todistus on tarpeen työskentelymaassa. Todistus nimittäin kertoo, että eläketurva ja mahdollisesti myös muu sosiaaliturva ovat kunnossa Suomessa. Silloin niitä ei ole tarpeen järjestää työskentelymaasta. Ja silloin vältyt kaksinkertaisilta eläkemaksuilta ja usein myös muilta sosiaaliturvamaksuilta.

Jos ulkomaankomennus kestää pidempään kuin sosiaaliturvasopimukseen on kirjattu mutta enintään 5 vuotta, hae ns. poikkeuslupaa (pdf). Poikkeusluvan ansiosta voit saada eläketurvan ja mahdollisesti muunkin sosiaaliturvan pysymään Suomessa kaikkiaan enintään 5 vuoden ajan. Jos komennus kestää vielä pidempään, eläketurva ja muu sosiaaliturva siirtyvät työskentelymaahan. Järjestä ne sen jälkeen työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti.

Eläketurvan säilymisestä Suomessa päättää Eläketurvakeskus ja muun sosiaaliturvan säilymisestä Kela. Eläketurvakeskus ilmoittaa päätöksensä sinun lisäksesi kaikille, jotka tietoa tarvitsevat: Kelaan, meille Ilmariseen, tapaturmavakuutusyhtiöösi ja työntekijällesi.

Yrittäjä, soita meille, niin selvitetään, miten järjestät eläketurvasi sosiaaliturvasopimusmaassa. Työnantaja, soita meille, kun tarvitset mitä tahansa lisätietoja. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.

Sosiaaliturvasopimusmaat ovat Australia, Chile, Etelä-Korea (1.2.2017) Intia, Israel, Kanada, Kanadan Quebecin provinssi, Kiina (1.2.2017) ja USA.

Kun lähetät työntekijäsi sopimuksettomaan maahan, pidä työntekijäsi TyEL-vakuutus voimassa. Sen ansiosta työntekijäsi eläketurva pysyy Suomessa niin kauan kuin hänellä on työsuhde suomalaiseen työnantajaan. Oli ulkomaankomennus miten pitkä tahansa.

Työntekijäsi muu sosiaaliturva sen sijaan säilyy Suomessa automaattisesti vain vuoden. Voit lukea lisää siitä Kelan sivuilta. Jos haluat sen säilyvän pidemmän ajan, ota yhteys Kelaan täyttämällä ja palauttamalla lomake Y38T ja pyydä työntekijääsi tekemään samoin (lomake Y38) . Silloin voitte saada muun sosiaaliturvan säilymään Suomessa yhteensä enintään 10 vuoden ajan.

Yrittäjänä eläketurvasi säilyy Suomessa vuoden, kun pidät YEL-vakuutuksesi voimassa. Ja kun lisäksi

  1. olit ottanut YEL-vakuutuksen vähintään 4 kuukautta ennen ulkomaille lähtöäsi
  2. olet toiminut ennen ulkomaille lähtöäsi yrittäjänä Suomessa vähintään 4 kuukauden ajan
  3. sinun tai yrityksesi kotipaikka on Suomessa
  4. aiot palata takaisin Suomeen.

Jos jokin näistä neljästä kohdasta jää uupumaan, järjestä eläketurvasi työskentelymaasta ulkomaantyön alusta alkaen. Jos haluat säilyttää myös muun sosiaaliturvasi Suomessa, ilmoita Kelaan, että muutat ulkomaille lomakkeella Y38. Silloin se säilyy Suomessa yhtä pitkään kuin eläketurvasi, vuoden.

Sopimuksettomia maita ovat Venäjä ja kaikki muut maat, jotka eivät ole sosiaaliturvasopimusmaita, EU- tai ETA-maita eikä Sveitsi.

Sovi työntekijäsi kanssa vakuutuspalkasta ulkomaankomennuksen alussa. Vakuutuspalkka tarkoittaa palkkaa, jonka työntekijäsi saisi vastaavasta työstä Suomessa. Yleensä se on sama kuin se palkka, jota hän saa ennen ulkomaankomennusta. Vakuutuspalkkaan perustuvat sekä TyEL-maksu että ulkomaantyöstä kertyvä eläke.

Kirjatkaa palkka komennussopimukseen. Vakuutuspalkka pysyy samana koko komennuksen ajan. Sopikaa se sen vuoksi tasolle, joka sisältää lomarahat, luontoisedut ja mahdolliset bonukset. Muuta kuitenkin vakuutuspalkkaa, jos ulkomaankomennuksella olevan työ muuttuu oleellisesti. Ja kun Suomen palkkoihin tehdään yleiskorotus. Ilmoita uusi vakuutuspalkka meille samalla kun teet normaalin TyEL-vuosi-ilmoituksen.

Kun työntekijäsi eläketurva siirtyy työskentelymaahan, se saattaa heikentyä. Voit silloin täydentää eläketurvaa vapaaehtoisella TyEL-vakuutuksella. Sillä voit nostaa eläketurvan samalle tasolle kuin Suomessa.

Voit ottaa vakuutuksen, kun et voi vakuuttaa työntekijääsi tavallisella eli lakisääteisellä TyEL-vakuutuksella. Ja kun työntekijäsi kuuluu Suomen sosiaaliturvaan vakuutusta ottaessasi.

Näin on usein esimerkiksi silloin, kun työntekijäsi työsuhde suomalaiseen lähettävään yritykseen päättyy ja hän siirtyy paikalliselle sopimukselle. Tai kun hän siirtyy ulkomaisen yrityksen palvelukseen tai suomalaisen yrityksen tytär- tai sisaryrityksen palvelukseen. Tai kun palkkaat suomalaisen tai ulkomaalaisen työntekijän paikan päältä ja haluat huolehtia hänen eläketurvastaan.

Vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen maksut perustuvat vakuutuspalkkaan tavallisen TyEL-vakuutuksen tapaan. Huomioi vakuutuspalkkaa määritellessäsi kuitenkin se, kuinka paljon työntekijällesi kertyy eläkettä ulkomaantyöstä. Myös vapaaehtoisessa TyEL-vakuutuksessa on kaksi maksajaa, työnantaja ja työntekijä. Työnantajana perit työntekijän maksuosuuden hänen palkastaan ja tilität sen meille tavalliseen tapaan.

Kun haluat ottaa vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen tai keskustella siitä, soita meille. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.

Työeläkettä kertyy kaikesta tekemästäsi työstä, yleensä myös ulkomailla tehdystä (pdf). Eläke kertyy sen maan käytäntöjen mukaisesti, missä eläketurvasi on ulkomaantyötä tehdessäsi.

Jos eläketurvasi on ulkomaantyösi ajan Suomessa, sinulle kertyy eläkettä normaaliin tapaan eli Suomen käytäntöjen mukaisesti. Jos taas eläketurvasi on työskentelymaassa, sinulle kertyy eläkettä työskentelymaan käytäntöjen mukaisesti. Jos haluat selvittää, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä työskentelymaassa, käänny työskentelymaan puoleen.

Lue lisää siitä, mistä eläke Suomen käytäntöjen mukaisesti muodostuu

Ulkomaantyöstä ansaitsemasi eläke maksetaan sinulle aina Suomeen – paitsi jos työskentelit sopimuksettomassa maassa. Kaikki työskentelymaat eivät nimittäin maksa eläkkeitä maansa rajojen ulkopuolelle. Siksi työskentelymaan käytännöt kannattaa selvittää ennen sinne lähtemistä. Etukäteen kannattaa selvittää myös ulkomaantyötä koskeva verotus, josta voit lukea lisää verottajan sivuilta.

Kun aikanaan haet eläkettä, hae sitä Suomesta tai työskentelymaasta. Kummasta, sen ratkaisee se, missä asut eläkettä hakiessasi ja se, missä maassa työskentelit.

Jos asut Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä taikka sosiaaliturvasopimusmaassa, toimi näin:

  1. Kun haet eläkettä työstä, jonka teit EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä taikka sosiaaliturvasopimusmaassa, hae eläke asuinmaastasi.
  2. Kun haet eläkettä työstä, jonka teit sopimuksettomassa maassa, hae eläke työskentelymaasta.

Jos taas asut sopimuksettomassa maassa, toimi näin:

  1. Kun haet eläkettä työstä, jonka teit Suomessa, hae eläke Suomesta.
  2. Kun haet eläkettä työstä, jonka teit jossain muussa maassa, hae eläke asuinmaasi käytäntöjen mukaisesti.

Kun haet ulkomaantyötä koskevaa eläkettä Suomesta, täytä tavallinen suomalainen eläkehakemus.  Liitä siihen U-lomake (pdf), jossa kerrot ulkomaantyöstäsi. Laita mukaan myös mahdolliset ulkomaan työtodistukset. Lähetä hakemus liitteineen Eläketurvakeskukseen tai meille. Me haemme eläkkeen ulkomailta puolestasi.