Flytta försäkringen till Ilmarinen

Bli kund hos oss

Kundtjänst | ​010 284 3719

FöPL-arbetsinkomst

FöPL-arbetsinkomsten är värdet av din arbetsinsats. Den inverkar på din pension och din övriga sociala trygghet. Det är klokt att uppfatta arbetsinkomsten på samma sätt som sin pension.

Läs närmare

Försäkringsavgifter

Varje FöPL-avgift utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet. Avgifterna kan dras av i beskattningen.

Läs närmare

Pension och annan social trygghet

FöPL-försäkringen ger trygghet under hela ditt liv - och även därefter. Om du förlorar din arbetsförmåga eller familjeförsörjaren, ger FöPL-försäkringen trygghet.

Läs närmare

Uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst

FöPL-arbetsinkomsten bör vara mellan - € per år.

€/år

Ditt födelseår

FöPL-försäkringsavgift

€/mån

FöPL-försäkringspremie för nyetablerad företagare*

€/mån

* Rabatt 22 % de 4 första åren

Sjukdagpenning

€/vardag

Grunddagpenning

€/arbetsdag

Arbetsinkomsten bör vara minst

Föräldrapenning

€/vardag

Inkomstrelaterad dagpenning

€/arbetsdag

Arbetsinkomsten bör vara minst

Uppskattning av FöPL-pension

€/mån

Nedersta pensionsåldern år mån

€/mån

Målsatta pensionsåldern år mån

Beloppen är uppskattade och beräknade för det fortlöpande året. I uppskattningen har inte beaktats den tidigare intjänade arbetspensionen.

Antalet premierater

Första månadsraten

  Premierater

  Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22 %

  Antalet premierater och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

  ÖVERVÄGER DU ATT ANSTÄLLA EN NY ARBETSTAGARE?

  Med hjälp av löneräknaren får du en indikation över eventuella bikostnader, då du överväger att anställa en ny arbetstagare eller ge en löneförhöjning. Löneräknaren använder kalkyluppgifter för fortlöpande år.

  Fyll i arbetstagarens uppgifter

  Ålder

  Fördelningen av lönekostnader

  Arbetsgivarens andel

  Bruttolön som utbetalas åt arbetstagaren

  Total timlön 0,00 ?
  Semesterersättning 0,00 ?
  Total bruttolön0,00

  Arbetsgivarens kostnader

  Sjukförsäkringsavgift 0,00 ?
  Arbetspensionsavgift 0,00 ?
  Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
  Olycksfallsförsäkringsavgift 0,00 ?
  Grupplivsförsäkringsavgift 0,00 ?
  Totala bikostnader0,00

  Arbetstagarens andel

  Kostnader som dras av lönen

  Arbetspensionsavgift 0,00 ?
  Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
  Förskottsinnehållning 0,00 ?
  Belopp som utbetalas åt arbetstagaren0,00

  Arbetsgivarens kostnader varierar branschvis samt enligt företagets storlek. De procentsatser som framställs i räknaren är genomsnittliga värden. Kontrollera de slutliga procent -och avgiftsandelarna av skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och ur kollektivavtalet för gällande bransch.

  Ta i bruk nätfaktura

  Nätfakturering påskyndar fakturabehandlingen och sparar både kostnader och miljön.

  Är du en ny företagare eller har du för avsikt att grunda ett företag?

   

   

  Ska du snart gå i pension?

  Ett bättre arbetsliv

  Tillbaka till arbetet med hjälp av rehabilitering

  Om din arbetsförmåga försämras och du inte längre klarar av att arbeta, kan rehabilitering hjälpa dig. Med hjälp av rehabilitering kan en arbetstagare eller företagare återgå till arbetslivet.