Flytta försäkringen till Ilmarinen

Bli kund hos oss

Kundtjänst | ​010 284 3719

FöPL-arbetsinkomst

FöPL-arbetsinkomsten är värdet av din arbetsinsats. Den inverkar på din pension och din övriga sociala trygghet. Det är klokt att uppfatta arbetsinkomsten på samma sätt som sin pension.

Läs närmare

Försäkringsavgifter

Varje FöPL-avgift utökar din pension och förbättrar din sociala trygghet. Avgifterna kan dras av i beskattningen.

Läs närmare

Pension och annan social trygghet

FöPL-försäkringen ger trygghet under hela ditt liv - och även därefter. Om du förlorar din arbetsförmåga eller familjeförsörjaren, ger FöPL-försäkringen trygghet.

Läs närmare

Verktyg för företagare

Föpl-räknaren

FöPL-räknaren visar enkelt hur storleken på din arbetsinkomst påverkar FöPL-försäkringens pris. Samtidigt kan du jämföra hur olika betalningsalternativ påverkar försäkringsavgiften. Använd FöPL-räknaren för en uppskattning av ditt socialskydd och din framtida pension. Du behöver bara mata in en uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst, ditt födelseår och din intjänade pension. Genom att ange dessa tre uppgifter får du bästa möjliga uppskattning av din FöPL-försäkringsavgift, din framtida pension samt FPA:s sjuk-, grund-, föräldra- och inkomstrelaterade dagpenning.

Efter att du kontrollerat uppgifterna kan du gå vidare och fylla i en försäkringsansökan. Det tar mindre än 10 minuter på vår webbplats.

€/år

?

€/mån

?

Försäkringsavgifter

FöPL-försäkringsavgift

€/mån

FöPL-försäkringsavgift för nyetablerad företagare*

€/mån

* Rabatt 22 % de 4 första åren

Beloppen är uppskattningar beräknade för det pågående året. Pensionsberäkningen bygger på gällande lagstiftning och livslängdskoefficienten är beaktad. Beräkningen inkluderar din intjänade arbetspension om du fyllt i uppgifterna i räknaren.

Penning

Sjukdagpenning

€/mån

Grunddagpenning

€/mån

Arbetsinkomsten bör vara minst

Föräldrapenning

€/mån

Inkomstrelaterad dagpenning

€/mån

Arbetsinkomsten bör vara minst

Uppskattning av ålderspension

€/mån

Nedersta pensionsåldern år mån

€/mån

Målsatta pensionsåldern år mån

Visa alternativen för premierater

Antalet premierater

Första månadsraten

  Premierater

  Förfallodag FöPL-försäkringsavgift Nyetablerad företagare -22 %

  Antalet premierater och förfallomånader inverkar på FöPL-avgiften. Det förmånligaste alternativet är att betala i en rat i januari.

  Bli kund hos oss

  ÖVERVÄGER DU ATT ANSTÄLLA EN NY ARBETSTAGARE?

  Med hjälp av löneräknaren får du en indikation över eventuella bikostnader, då du överväger att anställa en ny arbetstagare eller ge en löneförhöjning. Löneräknaren använder kalkyluppgifter för fortlöpande år.

  Fyll i arbetstagarens uppgifter

  Ålder

  Fördelningen av lönekostnader

  Arbetsgivarens andel

  Bruttolön som utbetalas åt arbetstagaren

  Total timlön 0,00 ?
  Semesterersättning 0,00 ?
  Total bruttolön0,00

  Arbetsgivarens kostnader

  Sjukförsäkringsavgift 0,00 ?
  Arbetspensionsavgift 0,00 ?
  Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
  Olycksfallsförsäkringsavgift 0,00 ?
  Grupplivsförsäkringsavgift 0,00 ?
  Totala bikostnader0,00

  Arbetstagarens andel

  Kostnader som dras av lönen

  Arbetspensionsavgift 0,00 ?
  Arbetslöshetsförsäkringsavgift 0,00 ?
  Förskottsinnehållning 0,00 ?
  Belopp som utbetalas åt arbetstagaren0,00

  Arbetsgivarens kostnader varierar branschvis samt enligt företagets storlek. De procentsatser som framställs i räknaren är genomsnittliga värden. Kontrollera de slutliga procent -och avgiftsandelarna av skattemyndigheten, FPA, ditt försäkringsbolag och ur kollektivavtalet för gällande bransch.

  Ta i bruk nätfaktura

  Nätfakturering påskyndar fakturabehandlingen och sparar både kostnader och miljön.

  Är du en ny företagare eller har du för avsikt att grunda ett företag?

   

   

  Ska du snart gå i pension?

  Ett bättre arbetsliv

  Tillbaka till arbetet med hjälp av rehabilitering

  Om din arbetsförmåga försämras och du inte längre klarar av att arbeta, kan rehabilitering hjälpa dig. Med hjälp av rehabilitering kan en arbetstagare eller företagare återgå till arbetslivet.