KPI-mätare för företagsansvar

Vårt företagsansvarsarbete styrs av nyckelmätare, dvs. KPI-mätare (Key Performance Indicators, KPI).

Mätarna grundar sig på de mål som vi har ställt upp för ansvarsfullheten. Målen och genomförandet av dem beskrivs närmare i företagsansvarsrapporten. Många av företagsansvarsmätarna är desamma som vi använder för att mäta affärsverksamheten och måluppställningen.

Tema

Tyngdpunkt

Mätare

Strategiska mål

Behändigt och tillförlitligt pensionsskydd

Oavbruten utkomst

Snabba pensionsbeslut – handläggningstiden för ålderspensioner och invalidpensioner jämfört med andra pensionsbolag

ÅP 30, IP 55

Behändigt och tillförlitligt pensionsskydd

Pensionsbeslutens riktighet

Andelen invalidpensionsbeslut som inte ändras i besvärsinstanserna

Mätare som följs upp

Behändigt och tillförlitligt pensionsskydd

Ett bättre arbetsliv – längre yrkesbanor

Nyttan som kunderna upplevar att de får (NPS) av samarbetsprojekten i arbetshälsoledning

76

Behändigt och tillförlitligt pensionsskydd

Ett bättre arbetsliv – längre yrkesbanor

Rehabiliteringens effekt (andel som återgår till arbetet efter avslutad rehabilitering)

Andelen som återgår till arbetet är större än inom branschen i genomsnitt (från tidsbunden pension 50 % och från arbetslivet 75 %)

Tillförlitlig och transparent – gemensamt ansvar för pensionerna

Vi sköter vår grundläggande uppgift kostnadseffektivt

Omkostnadsprocent

 

Effektiveras

Vi placerar hållbart – genom att ta hänsyn till morgondagen

Ansvarsfullheten är en del av placeringsbesluten

Andel av affärslösningarna som tar hänsyn till målen för en hållbar utveckling (SDG*) av de direkta börsnoterade aktieplaceringarnas årsomsättning

12 % år 2020

Vi placerar hållbart – genom att ta hänsyn till morgondagen

Ansvarsfullheten är en del av placeringsbesluten, klimatpåverkan

Fastigheternas koldioxidavtryck

-10 % fram till år 2020 (från nivån 2016)

Arbete som har betydelse

Framgång tillsammans

Personalupplevelse – eNPS hos personalen

Förbättras med 5 enheter (från mätningen 2/2019)

Arbete som har betydelse

Rättvisa löner och ersättningar

Kvinnornas genomsnittliga lön av männens löner (ledningsgruppen exkl. verkställande direktören/hela den övriga personalen)

Skillnaden minskar

Arbete som har betydelse

Vi framhäver mångfald/jämlikhet

Kvinnornas andel av antalet chefer och ledande experter minst

50 %

Företagsansvarsrapporten innehåller flera indikatorer som beskriver hur väl Ilmarinens företagsansvar förverkligas. I slutet av rapporten finns GRI-innehållsindexet som utgör en sammanfattning av Global Reporting Initiative (GRI) Standard -indikatorerna.