Principer för ägarstyrning

Nästan 30 procent av Ilmarinens placeringstillgångar är investerade i Finland. Ilmarinen är betydande ägare i ett flertal finländska börsbolag och även mer vittgående en viktig finansiell samhällsaktör i Finland.

I våra ägarstyrningsprinciper redogör vi för hurdan ägare Ilmarinen är. Principerna utgör en viktig del av Ilmarinens placeringsverksamhet och i dem fastställer vi Ilmarinens förväntningar och krav på de finländska företag som bolaget äger. Därtill redogör vi för hur vi använder våra ägarrättigheter.

Bolagsstyrningsprinciperna har godkänts av bolagets styrelse.

Läs mer: