Från ansökan till beslut

Vanligen får du ditt ålderpensionsbeslut under den månad då din pension börjar. Pensionen betalas på ditt konto inom en vecka från beslutet.

Cirka 30 000 finländare får sitt pensionsbeslut från oss varje år. De som fått sitt pensionsbeslut från oss betraktar vår service som sakkunnig och tjänstvillig. 

Vi gör vårt bästa för att också du ska få ditt beslut snabbt. Du kan själv påskynda ditt ärende genom att fylla i pensionsansökan och eventuella bilagor omsorgsfullt. Ofta behöver vi dessutom uppgifter av din arbetsgivare, ibland även av den läkare som vårdat dig. Efter att vi fått alla uppgifter som vi behöver för beslutsfattandet, sätter vi oss in i ditt ärende och ger ett pensionsbeslut. 

Pensionsbeslutet anländer vid olika tidpunkter beroende på vilken pension det är fråga om. 

 

Arbetspension   som du söker

Vi behöver dessa uppgifter för att fatta ett   pensionsbeslut

Du får ett   pensionsbeslut

Ålderspension och partiell ålderspension

Ansökan om ålderspension eller partiell ålderspension

Din arbetsgivares uppgifter om dina   förvärvsinkomster

Under den månad då din pension börjar

Familjepension

Ansökan om familjepension

Inom 2 månader

Invalidpension och rehabiliteringsstöd

Ansökan om invalidpension

B-läkarutlåtande

Inom 2 månader

 

Om ditt pensionsskydd även varit försäkrat utomlands, tar det i allmänhet lite längre innan du får ditt pensionsbeslut.

Du får pension en gång per månad

Du får din första pension snabbt på ditt konto, cirka en vecka från det att du fått pensionsbeslutet. Förutom om avsikten är att pensionen inte ska börja genast. I det fallet får du din första pension den första dagen som bankerna har öppet i den månad som följer efter att du fått pensionsbeslutet. 

Efter det betalas din pension på ditt konto en gång per kalendermånad. Pensionen utbetalas genast när det är möjligt: alltid under förmiddagen den första bankdagen varje månad. Enligt lagen kan vi inte betala ut pension månaden innan. 

Pensionen inbetalas på det konto som du uppgett i din pensionsansökan. Vi betalar alltid pensionen direkt till dig, dvs. till pensionstagaren. Familjepension till minderåriga betalas på det konto som vårdnadshavaren meddelat.