Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Nyheter 1.3.2021

Arbetsgivare, kontrollera kundåterbäringen och avgiftsnedsättningarna på nätet

Vi har räknat ut din slutliga kundåterbäring och andra avgiftsrabatter, vilka du ser från 3.3. genom att logga in som arbetsgivare i vår webbtjänst.

I regel beaktas avgiftsnedsättningarna i kommande ArPL-fakturor från mars framåt, eller om du har obetalda fakturor som förfallit till betalning, hänförs återbäringen i första hand till dem. Hur återbäringarna hänförts framgår av det kontoutdrag som du ser efter att ha loggat in i webbtjänsten.

Nedsättningen av ArPL-avgiftsprocenten under coronatiden minskade återbäringen

Ilmarinens starka solvens och kostnadseffektivitet har inverkat positivt på kundåterbäringarna. Som en följd av coronapandemin som bröt ut senaste vår sänktes emellertid ArPL-avgiftsprocenten med 2,6 procentenheter. Nedsättningen gällde ArPL-avgifterna för de löner som betalades i maj–december 2020.

Arbetspensionsbolagen kan inte betala ut kundåterbäringar för den tid som ArPL-avgiften var nedsatt. Kundåterbäringen på våren 2021 är således en tredjedel av den normala. Kundåterbäringens belopp minskar oberoende av hur stor del av året 2020 försäkringen har varit i kraft.

Använder du tjänsten Palkka.fi i löneberäkningen?

Om du använder Palkka.fi i egenskap av företagare lönar det sig att byta fakturaställare till Ilmarinen. På så sätt kan vi hänföra kundåterbäringen till den faktura som skapas. Med ett företagsgränssnitt kan du ändra fakturaställaren i uppgifterna om arbetsgivarens pensionsförsäkring i Palkka.fi. Valet kan göras under arbetsgivaruppgifterna.

Om du vill ta i bruk uppgifterna om ArPL-avgiften i Palkka.fi, säkerställ att vi har försäkrings¬tagarens uppdaterade kontonummer för betalning av återbäring. Du kan granska dina uppgifter genom att logga in i vår webbtjänst.

Meddela försäkringstagarens bankkontonummer

Vi behöver ett bankkontonummer för eventuell återbäring av försäkringsavgifter. I regel hänförs kundåterbäringen och andra avgiftsrabatter samt gottgörelsen för korrigerade löneuppgifter till följande faktura. Om du inte får fakturor från Ilmarinen, återbetalar vi pengarna på försäkrings-tagarens bankkonto. Meddela kontonumret genom att logga in i vår webbtjänst. Om du inte har användarkoder, ansök om dem så kan du sköta dina ärenden smidigare.

Fyll i ett avtal om användningen av Ilmarinens webbtjänster. (pdf)

Så här lyckades vi

Arbetspensionsbolagens överföring till kundåterbäringar 2021,
miljoner euro och i förhållande till lönesumman.

Läs också

Aktuellt nu

Nyheter 13.12.2022

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet

Lagen om pension för företagare ändras från och med årsskiftet: arbetsinkomsten kommer att fastställas mer utförligt och justeras oftare. Företagare förtjänar lika bra pensionsskydd och social trygghet som löntagarna. Reformen bidrar till att det blir så, säger Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet

Artikkeli 23.11.2022

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen

Vilka frågor har företagare kring FöPL-lagändringen? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från företagare. Sakkunnig i artikeln är Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen
Mera nyheter och meddelanden