Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

I regel beaktas avgiftsnedsättningarna i kommande ArPL-fakturor fr.o.m. mars. Om du har obetalda fakturor som förfallit, kvitteras återbäringarna i första hand med dem.

Du ser hur återbäringarna hänförts och återbäringsbeloppet genom att öppna kontoutdraget i webtjänsten. Den här kan du se på nätet från och med den 9 mars.

Vi behöver ett kontonummer för eventuell återbäring av försäkringsavgifter. Meddela samtidigt kontonumret för eventuell återbäring av försäkringsavgifter.

De kundåterbäringar som ska återbetalas i år beräknas enligt den nya modellen. Kundåterbetalningar baserar sig endast på arbetspensionsbolagets solvens. Ilmarinens starka solvens är en följd av långsiktig investeringsverksamhet och goda placeringsintäkter.

Läs mer om kundåterbäring

Vi använder Suomi.fi-autentisering i vår webbtjänst.

Läs mer om Suomi.fi-fullmakter

Prissättningen av omkostnader ändrades i början av 2023

Från och med 2023 fastställs arbetspensionsavgiftens omkostnadsdel specifikt för varje bolag. Omkostnaden är den del av avgiften med vilken pensionsbolaget täcker kostnaderna för sin verksamhet, dvs. för skötseln av försäkringar och pensioner.

Ilmarinens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Tack vare ett utmärkt resultat av omkostnadsrörelsen och en utmärkt solvens betalar Ilmarinen i år 123,5 miljoner euro i kundåterbäringar till sina kunder.

Omkostnaden fastställs för närvarande bolagsspecifikt och är alltid uppdaterad. På så sätt medför försäkringsavgiften inte några överraskningar i efterskott och det behövs inte längre några avstämningar på årsnivå.

Ilmarinens omkostnad minskar med 20 % år 2024

Kundåterbäringarna i miljoner euro och i förhållande till lönesumman

Asiakashyvitykset milj. euroa suhteessa palkkasummaan RU.JPG

År 2020 betalade arbetspensionsbolagen ingen kundåterbäring till kundföretagen under den tid arbetsgivarens avgift var nedsatt. Kundåterbäringen som inflöt för 2020 var således endast en tredjedel av den kundåterbäring som inflyter under ett normalt år.

Läs mer

Ilmarinens bokslut 2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 19.12.2023

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare

Vi övergår till Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare 19.12. Detta innebär att du i fortsättningen kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Vi tar i bruk Suomi.fi-identifikation i webbtjänsten för arbetsgivare
Mera nyheter och meddelanden