Kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?

Yrittäjä on oman itsensä herra myös vakuuttajana. Kun otat YEL-vakuutuksen, turvaat sinun ja perheesi elämän. YEL on lyhennys yrittäjän eläkelaista. YEL turvaa yrittäjän toimeentulon eläkkeellä ja sairauden, vanhempainvapaan tai työttömyyden aikana.

Mikä on YEL ja olenko velvollinen ottamaan sen?

Yrittäjänä vakuutat itsesi yrittäjän eläkevakuutuksella eli YEL-vakuutuksella. YEL-vakuutuksen ottaminen on lakisääteistä – eli pakollista. Pakollista se on siksi, että se on osa yrittäjän sosiaaliturvaa. Kun vakuutat itsesi kunnolla, kiität itseäsi moneen kertaan jo paljon ennen kuin jäät eläkkeelle.

Mitä YEL-vakuutuksella saa?

Milloin yel-vakuutus otetaan?

Ota YEL-vakuutus heti, kun aloitat työsi yrittäjänä. Ota vakuutus viimeistään puolen vuoden kuluessa siitä kun aloitit työskentelysi yrittäjänä. Jos käy niin hullusti että unohdat ottaa sen ajoissa, Eläketurvakeskus ottaa sen sinulle, ja saat siitä tavallista isomman laskun.

Otat vakuutuksen sitten milloin tahansa, vakuutusmaksut alkavat juosta yrittäjyytesi alusta lähtien. Samasta hetkestä alkaen YEL-vakuutus alkaa turvata sinun ja perheesi elämää.

Kuka on YEL:n mukaan yrittäjä?

Ota YEL-vakuutus, jos kaikki seuraavat väittämät sopivat sinuun.

 1. Olen 18–67-vuotias.
 2. Olen toiminut yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta.
 3. Työtuloni on vuonna 2020 vähintään 7 958,99 euroa.
 4. Työskentelen omistamassani yrityksessä.
 5. Teen työtä, jota ei kuulu vakuuttaa jonkin toisen eläkelain mukaan.

Vakuutuksen ottamiseen vaikuttaa myös se, kuinka paljon teet töitä ja kuinka suuren osan omistat yrityksestäsi. Vakuuttamisvelvollisena yrittäjänä pidetään osakeyhtiön osakasta, joka

 • työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa ja
 • omistaa yksin yli 30 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai
 • omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 

Viimeksi mainitussa tilanteessa yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevän henkilön tulee lisäksi itse omistaa vähintään yksi työskentely-yhtiön osake.

YEL-vakuutus on oikea vaihtoehto usein myös silloin, jos työskentelet yrittäjänä tilapäisesti ulkomailla. Jos perheenjäsenesi työskentelevät yrityksessäsi, hekin saattavat tarvita YEL-vakuutuksen. Jos olet eläkkeellä ja jatkat työskentelyä yrittäjänä, YEL-vakuutus voi olla joko pakollinen tai vapaaehtoinen.

Tule asiakkaaksi

YEL-vakuutusehdot 1.1.2019 alkaen

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä

YEL-vakuutus freelancereille

Freelancer katsotaan yrittäjäksi, jos hän tekee työtä olematta työ- tai virkasuhteessa. Yrittäjänä toimiva freelancer vastaa työeläkemaksustaan itse vastaavasti kuin yrittäjät. Jos freelancerin tekemä työ sen sijaan täyttää työsuhteen tunnusmerkit, katsotaan hänet työntekijäksi. Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat työn tekeminen korvausta vastaan toiselle, tämän johdon ja valvonnan alaisena. Tällöin työnantaja vastaa freelancerin työeläkevakuutuksesta, ja freelancerin työeläkemaksut menevät samoin kuin yksityisalojen työntekijällä.

Freelancer voi tehdä samanaikaisesti työtä sekä yrittäjänä että työntekijänä.

Työpanos ja omistus vaikuttavat YEL-vakuutukseen

Yrittäjänä vakuutat itsesi lähes aina YEL-vakuutuksella. Ratkaisuun vaikuttaa eniten se, kuinka suuri työpanoksesi on ja kuinka paljon omistat yrityksestäsi. Taulukosta näet, miten toimia eri tilanteissa.

Lue lisää YEL-työtulosta

Lue lisää tilapäisestä yrittäjyydestä ulkomailla

Lue lisää osakeyhtiön välillisestä omistamisesta ja vakuuttamisesta (työeläkelakipalvelu)

Lue lisää siitä, jos yrittäjyys päättyy tai keskeytyy

Tilanne

Toimi näin

Työskentelet ammatin- ja liikkeenharjoittajana

Ota YEL-vakuutus

Työskentelet avoimen yhtiön yhtiömiehenä

Ota YEL-vakuutus

Työskentelet johtavassa asemassa osuuskunnassa tai muussa yhteisössä

Ota YEL-vakuutus

Työskentelet yrittäjänä sivutoimisesti ja työtulosi ylittää YEL-alarajan tai yrittäjätoiminta kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta

Ota YEL-vakuutus

Työskentelet yrittäjänä Suomessa mutta et ole Suomen kansalainen

Ota YEL-vakuutus

Lähdet tilapäisesti yrittäjäksi ulkomaille

Pidä YEL-vakuutus voimassa

Työskentelet yrittäjänä samalla kun saat työkyvyttömyys-, osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkettä

Ota YEL-vakuutus

Jatkat työskentelelyä yrittäjänä senkin jälkeen kun saat osittaista vanhuuseläkettä tai työuraeläkettä ja vakuuttamisen ehdot edelleen täyttyvät

Pidä YEL-vakuutus voimassa. Tarkista työtulosi!

Aloitat työskentelyn yrittäjänä sen jälkeen, kun alat saada osittaista vanhuuseläkettä ja  vakuuttamisen ehdot täyttyvät

 Ota YEL-vakuutus

Työskentelet yrittäjänä samalla kun saat vanhuuseläkettä

Harkitse vapaaehtoista YEL-vakuutusta

Työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jonka osakepääomasta tai äänimäärästä omistat yli 30 % suoraan tai väliyhtiön kautta.

Ota YEL-vakuutus

Työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jonka osakepääomasta tai äänimäärästä omistat perheenjäsentesi kanssa yli 50 % suoraan tai väliyhtiön kautta ja omistat itse vähintään yhden osakkeen 

Ota YEL-vakuutus

Työskentelet osakeyhtiössä, josta omistat yksin enintään 30 % tai perheenjäsentesi kanssa enintään 50 % osakkeista tai äänimäärästä 

Ota TyEL-vakuutus

Keskeytät työskentelyn yrittäjänä sairauden, vanhempainvapaan tai muun syyn vuoksi

Harkitse YEL-vakuutuksen   lopettamista

Lopetat työskentelyn yrityksessäsi tai vähennät sitä suuresti

Lopeta YEL-vakuutuksesi

 

Joskus yrittäjän perheenjäsenillekin otetaan YEL-vakuutus

Nyrkkisääntö on, että aina kun palkkaat työntekijän, vakuutat hänet TyEL-vakuutuksella eli työntekijän eläkevakuutuksella. Jos työntekijäsi on perheenjäsen, hän saattaa tarvita TyEL-vakuutuksen sijaan YEL-vakuutuksen. Oikeaan vaihtoehdon valintaan vaikuttaa mm. yrityksesi yhtiömuoto.

Tästä näet, miten toimia eri tilanteissa.

Lue lisää työntekijän palkkaamisesta

Lue lisää TyEL-vakuutuksesta

Yhtiömuoto

Tilanne

YEL vai TyEL

Mieti

Osakeyhtiö

Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei omista yhtään osaketta eikä saa palkkaa

-

Jää eläketurvan ulkopuolelle

Osakeyhtiö

Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei omista yhtään osaketta mutta saa palkkaa

TyEL

 

Osakeyhtiö

Sinä ja sisaresi työskentelette johtavassa asemassa yrityksessä, jonka omistatte puoliksi

YEL

 

Toiminimi

Lapsesi työskentelee yrityksessäsi, asuu kanssasi samassa taloudessa eikä saa palkkaa

YEL

 

Toiminimi

Lapsesi työskentelee yrityksessäsi, asuu kanssasi samassa taloudessa ja saa palkkaa

TyEL

 

Toiminimi

Puolisosi työskentelee yrityksessäsi, jonka omistat kokonaan, eikä saa palkkaa

YEL

 

Avoin yhtiö

Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei ole yhtiömies eikä saa palkkaa

-

Jää eläketurvan ulkopuolelle

Avoin yhtiö

Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei ole yhtiömies mutta saa palkkaa

TyEL

 

Kommandiittiyhtiö

Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei ole yhtiömies tai on äänetön yhtiömies eikä saa palkkaa

-

Jää eläketurvan ulkopuolelle

Kommandiittiyhtiö

Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei ole yhtiömies tai on äänetön yhtiömies ja saa palkkaa

TyEL

 

 

Kuka on yrittäjän perheenjäsen?

Yrittäjän perheenjäsen on eläkelakien mukaan

 • aviopuolisosi ja rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli riippumatta siitä, asutteko samassa taloudessa vai ette
 • avopuolisosi, jos elätte samassa taloudessa (myös jos olette samaa sukupuolta)
 • lapsesi, vanhempasi tai isovanhempasi eli henkilö, joka on sinulle tai avio- tai avopuolisollesi sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja elää kanssasi vakinaisesti samassa taloudessa.

Adoptiolapset ja adoptiovanhemmat rinnastetaan muihin lapsiin ja vanhempiin. Sisaruksia ei pidetä perheenjäseninä, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa.

Vapaaehtoinen YEL-vakuutus

Yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen kahdessa tapauksessa:

 1. Yrittäjän liiketoiminta on niin pienimuotoista, että hänen työtulonsa ei ylitä laissa säädettyä YEL-työtulon minimiä.
 2. YEL-vakuutus on vapaaehtoinen myös siinä tapauksessa, että yrittäjä on työeläkelakien mukaisella vanhuuseläkkeellä.

Yrittäjän vapaaehtoisesti ottama eläkevakuutus kerryttää eläkettä samalla periaatteella kuin pakollinen YEL-vakuutuskin. 

Entä jos minulla on jo YEL-vakuutus?

Jos sinulla jo on YEL-vakuutus toisesta yrittäjätoiminnasta, uutta YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa. YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja kattaa kaiken yrittäjätoiminnan. YEL-työtuloa määriteltäessä pitää laskea mukaan kaiken yrittäjänä tehdyn työpanoksen arvo.

Jos YEL-vakuutuksesi on toisessa vakuutusyhtiössä, voit siirtää sen helposti Ilmariseen. Me huolehdimme vakuutuksen irtisanomisesta puolestasi.

Jos et ole varma, miten toimia, soita meille. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.