• Osinkojen lähdevero aiheuttaisi korotuspainetta eläkemaksuihin tai leikkauksia eläkkeisiin


  Hallitusneuvotteluissa on ollut esillä Sdp:n veropoliittiseen ohjelmaan sisältyvä ajatus osinkojen lähdeverosta. Vero kohdistuisi sellaisiin omistajatahoihin, jotka tällä hetkellä eivät maksa saamistaan osingoista veroa. Tällaisia ovat monet ulkomaiset sijoittajat, mutta myös kotimaiset yleishyödylliset yhteisöt, joita ovat säätiöt, yhdistykset ja työeläkelaitokset.


  Lähdeveron ajatus on houkutteleva, koska Suomesta maksetaan vuosittain runsaasti verovapaita osinkoja ulkomaisille omistajille. Toisaalta verovapaat osingot ovat taas tärkeitä kotimaisille yleishyödyllisille sijoittajille. Näistä merkittävimpiä ovat eläkelaitokset. Osinkojen verottaminen pienentäisi eläkelaitosten verojen jälkeisiä sijoitustuottoja ja heikentäisi siten koko työeläkejärjestelmän rahoitustasapainoa. Työeläkelaitoksilla ei ole mitään omia voittovaroja, joita voitaisiin verottaa, vaan sijoitustuotot käytetään joko nykyisten eläkkeiden tai tulevien eläkevastuiden rahoittamiseen.

  Työeläkelaitosten yhteensä yli 200 miljardin euron varoista noin 40 prosenttia on sijoitettu osakkeisiin. Osakkeista saadaan vuosittain osinkotuloja, joiden suuruusluokka on noin 3 miljardia euroa. Jos osinkoihin kohdistettaisiin matala, esimerkiksi 5 prosentin lähdevero, veron suuruudeksi tulisi noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Toisin sanoen eläkelaitosten sijoitustuotto supistuisi tällä summalla. Muutos ei ole merkityksetön.

  Veron vaikutuksia voidaan kuvata myös arvioimalla, kuinka paljon työeläkemaksuja pitäisi nostaa, jotta vero ei heikentäisi työeläkejärjestelmän rahoitustasapainoa. Arvioitua lähdeverosummaa voi verrata työeläkemaksujen perusteena olevaan noin 80 miljardin euron palkkasummaan. 150 miljoonaa euroa on noin 0,2 prosenttia palkkasummasta. Osinkojen verottaminen aiheuttaisi tämän suuruisen korotuspaineen työeläkemaksuihin.

  Ylimääräinen maksupaine ei ole mieluisa uutinen tilanteessa, jossa alentuneen syntyvyyden vuoksi eläkejärjestelmään on muodostumassa muutoinkin merkittäviä maksunkorotuspaineita. Tämä ilmeni Eläketurvakeskuksen maaliskuussa päivittämistä laskelmista. Maksupaineiden purkamiseksi joudutaan pikemminkin etsimään keinoja, joilla sijoitustuottoja ja rahoitustasapainoa voitaisiin parantaa.

  Jos taas eläkemaksuja ei nostettaisi, edellyttäisi osinkojen lähdevero vastaavan suuruista leikkausta eläkemenoihin. Keskimäärin leikkaustarve olisi noin 0,7 prosenttia vuotuisesta eläkemenosta. Keskimääräiseen noin 20 000 euron vuosieläkkeeseen tämä tarkoittaisi 140 euron leikkausta.

  Näistä syistä eläkelaitosten osinkotuottojen verottaminen ei ole yksinkertainen asia.


  28 kommenttia

  Esko Riikonen

  Rinne on ennenkin leikannut eläkeläisiltä. Vuonna 2014 ollessaan ministerinä hän leikkasi eläkkeiden korotuindeksiä eläkeläisten vahingoksi. Samalla kärsi myös verottaja, eli valtio. Kyllä Rinteeltä nämä eläkeläisten kurittamistoimet onnistuu.

  Kyselijä

  Kuinka suuri osakesijoituksista on sijoitettu Suomeen, johon vero siis vaikuttaisi? Onko totta, että kyseessä on koko 40 % sijoitusvarallisuudesta?

  Jaakko Kiander

  Kotimaassa on osakkeista ehkä 30% (luku vaihtelee). Verosopimusten vuoksi myös jotkut ulkomaat kuten USA voi ryhtyä vastavuoroisesti verottamaan osinkoja. Pitäisi tehdä tarkka vaikutusarvio.

  Kaija Kaimo

  Ei tälläisiin eläkkeiden alennuksiin pidä mennä. Tässä ollaan pitkällä, esim. meikäläinen 50 vuoden työn teolla ansainnut tuon pienen eläkkeen joka on kokonaan työeläkettä, siis ei kansaneläkettä yhtään. Ei siitä ole varaa eikä kanttia leikata, kun sen pitäisi vaikka indeksien kautta nousta kun kaikki vain kallistuu. Pieneläkeläiset ovat tiukoilla tässä maassa ja me on sentään tehty Suomen kehityksen hyväksi reippaasti osamme ja enemmänkin. Miettikääpä sitä.

  Pirkko Heinonen

  Olen 15vuotiaana.v-62 aloittanut työnteon,eläkkeelle vuonna 2013 65 vuotiaana,samoin mies,nykysanoin paskaduunia tehneenä,välissä lyhyet äitiyslomat,joten olen kyllä joka pennin ja sentin ansainnut.Sotien jälkeen ei ollut mitään avustuksia nuorille,mutta oli ainakin elämänhallinta hanskassa,osasi säästää monta vuotta että tuli hankittua asunto ja muutakin pesämunaa.Ja nyt pitäisi lusmuilijoita alkamaan elättämään,tässäkin radanvarsikaupungissa Hesan jälkeen on porukka lisääntynyt välimeren toiselta puolelta,sen oloista ettei niistä ehdi työelämään monikaan,jotenkinhan niidenkin on kunnon elanto saatava loppuun asti.Jos työeläkkeitä aletaan lisää verottamaan niin silloin noustava puolustamaan omia kansalaisia.

  YepYep

  Kiitos Kianderille, että avaat perustellen Antti Rinteen jakoautomaattiutopian "rahoituksen" todellisuuden

  Tuomo

  Eläkkeiden maksukertymän aleminen voidaan korvata tarkasti eläkkeiden verovähennyksille. Lähdeveron tuotto kertyisi kaikista lähdeverollisista osingoista.

  Johannes

  Jätti kertomatta että eläkeyhtiöiden tulot ovat kasvaneet viime vuosina hurjaa vauhtia, lähes 10 %/v. Kyllä siellä on varaa 0.2 % leikkauksiin.

  Työkyvytön

  Totta. Sairaat ei saa eläkkeitä ulos ko. Vaan kierrättävät ja maksattavat Kelalla viimeiseen asti. Ja sitten neuvotaan hakemaan toimeentulotukeakin jatkoksi, jos kela päivät loppuu. 33 vuoden uran jälkeen. Kun olisi terve, niin tekisin yötä päivää töitä.

  eT

  Ei kai…. Cheap Charlie - ajattelulla…. Hävettää "näissä merkeissä" olla Suomalainen…

  lopenuupunut tähän valehteluun

  tåtåhån se demareiden ja muiden vassarien vaalilivoitto on aina lisäätiennyt. lisää veroja ja ja muita maksuja on aina tiennytvaikka ennenvaaleja luvataan kuukin taivaalta! kylläkansa sietää?

  REVIISORI

  Kun mikään ei työeläkeyhtiöille riitä - ts. 200 mrd euron sijoitusvarallisuus - niin jälleen uhataan eläkkeitten alentamisella. On jo heikennetty taitettu indeksi, on osalla palkkatuloihin verrattuna kolminkertainen raippavero jne. Where are the limits? Ja ohje: älkää suomalaiset missään tapauksessa olko ahkeria ja pyrkiä parempiin ansioihin- Ne ovat kuten niistä ansaitut työeläkkeetkin aina niin kapitalistien kuin sosialistienkin leikkausinnon kohteina.

  Josa Jäntti

  Kannattaa lukea netissä US : ssa vastaus Kianderille. Hän jopa " valehtelee ylläolevassa Ilmarisen nimissä julkaistussa kirjoituksessaan. Tuo hänen mainitsemansa summa on pikku juttu rahastojen sijoitustuotoista, jotka ovat pitkällä aikavälilläkin melkoiset v. 2107 14 miljardia €

  eT

  Kaiken kaikkiaan; 200 mrd euron sijoitusvarallisuus, 14 mrd tulot… Eiköhän tuosta nyt riittäne eläkelläisille indeksi- yms. korotukset ilman että menevät "konkurssiin" ? Taitaa silti jäädä voittoa… Ja toki noiden "nokka-miesten" (anteeksi ilmaisu: -miesten) palkat ja niiden nousut, on kyllä hyvä esimerkki….

  eT

  Kaiken kaikkiaan; 200 mrd euron sijoitusvarallisuus, 14 mrd tulot… Eiköhän tuosta nyt riittäne eläkelläisille indeksi- yms. korotukset ilman että menevät "konkurssiin" ? Taitaa silti jäädä voittoa… Ja toki noiden "nokka-miesten" (anteeksi ilmaisu: -miesten) palkat ja niiden nousut, on kyllä hyvä esimerkki….

  Wahoo

  Mitäpä jos työeläkeyhtiöt muuttavat kulurakenteensa vastaamaan eläkesäätiöiden ja kassojen tasoa ? Säästöä tulisi n 600 m€ /vuosi. Hoituisi taitettuindeksikin samalla.

  eT

  Ei riitä "roti"…. Kassoilla ja "nokka-"henkilöillä"…

  Jari Ojala

  Miten olet ajatellut leikata eläkkeitä niin, että et puutu omaisuudensuojaan? Lisäksi ihmettelen sitä, että laskelmasi perustuu siihen, että ikäänkuin kaikki todelliset tulevat tuotot olisi huomioitu laskelmissa. Käsitykseni on sellainen, että laskelmissa tavoitellaan n. 3 prosentin tuottoja, jotta laskelmat toteutuisivat. Paremmilla sijoitustuotoilla voidaan asiaa kompensoida merkittävästi, mutta tietenkin kaikki ylimääräiset kulut vähentävät loppupottia. Oleellinen merkitys lienee sillä, että miten laskelmien tuottojen ylijäämälle käy? Rahoituksesta poistuvat asiakashyvitykset ovat myös merkittävästi vaikuttamassa tulevaisuuden laskuihin. Olisiko kaikki tuotot hyvä jättää järjestelmään? Siellähän ne sitten kokopainollaan vaikuttaisivat työnantajien ja työntekijöiden maksuihin? Itse veroehdotukseen en halua ottaa kantaa.

  Kurttugermaani

  Mitäpä jos yleishyödylliset yhteisöt vapautettaisiin kaavaillusta osinkojen lähdeverosta? Jos minulla olisi sijoituksia ja saisin niistä osinkoja, minulla olisi varaa maksaa niistä veroja. Samalla tavalla kuin minulla on varaa maksaa palkkatuloistani veroja. Yleensä sijoituksia löytyy juuri siltä kansanosalta, jolla todellakin on varaa maksaa enemmän veroja. Esim. erittäin hyvin toimeentulevat, jotka usein nostavat palkan sijaan osinkoja yrityksestä kiertäen palkkaverotuksen täysin laillisesti.

  eT

  Oikein ! Kyllä "Hyvä-varaiset" muutaman prosentin veron kestävät… Eiköhän ne elä ihan "toimeentulorajan" yläpuolella ?

  SamiLahti

  Laiskoille sun muille lusmuille kerätään veroja! Pitäisi jo tuo 60-80% kokonaisverotus riittää.

  Heikki Häyrynen

  Kianderin näkemykset perustuvat virheellisiin näkemyksiin,olettamiin ja tavoitteeseen, että suurutuloisten veroja edelleen alennettaisiin. Olettamasta puuttuu mm. se, että osinktulojen kasvun on koko ajan (rehdi) ollut yleistä kansantulon ja BKT:n kasvua nopeampaa. Erityisesti osinktulosatoa on korjannut talouksien suurituloisin kymmenys. Näiden käyetttväsisä olevat tulot kuluneella hallituskaudella kasvoivat yli 8 % ja tulojen veroprosentti merkittävästi laskenut. Pinituloisimmalla talouksien kymmenyksellä vastaava kasvu oli vain n. 1,9 % ja kokonaisveroprosentti osin jopa noussut.

  Matti Villikari

  Pitäisikö yleishyödyllisyyden kriteereitä tarkistaa? Voiko edunvalvontayhdistys olla "yleishyödyllinen" kun se ajaa etuja pelkästään jäsenilleen?

  eT

  Hyvä kysymys/ehdotus…. "Hyvä-veli"-järjestelmä vaan ei "tykkää" siitä…. Yleishyödyllisellä pitäisi olla "näyttöjä" siitä, että kun "tekee rahaa"/vuosi, niin näin ne "käytetään"… Yleishyödyllisesti… Ei omien kavereiden tms. "elämän/uran" edistämiseen…. MISSÄ on läpinäkyvyys ?

  Hellu

  Katsokaapa millaiset tuotot on kasvattaneet, ja mihin niitä säästetään jos ei saa eläkettäkään ja uhkaillaan leikkauksilla. Älkää uskoko että raha loppuu, se on peliä.

  Joopa joo

  Demarithan ne on eläkeläisten pahimpia vihollisia. Kun Paavo Lipponen oli pääministerinä silloinen hallitus puolitti eläkeindeksin. Lipponen sanoi, että puolitus olisi voimassa vain vuoden. Toisin kävi. Mistä rahat Antti Rinteen eläkeläisille lupaamaan vappusataseen? Veroja nostamalla tietysti. Sehän on velanoton lisäksi vasemmistopuolueiden tapa toimia.

  Mikko Vesterinen

  Asiaahan Jaakko Kiander kirjoittaa. Noin se juuri menee, jos työeläkeyhtiöiden osinkoihin tulee lähdevero. Silloin eläkkeitä tulee pienentää samalla summalla tai korottaa työeläkemaksuja lähdeveron verran. Menetetyn summan verran ainakin. Vasemmistolaiset eivät tätä tosiasiaa halua tunnustaa. Tai sitten eivät yksinkertaisesti ymmärrä taloudesta mitään.

  Työkyvytön

  Mihinkä ne miljardituotot aina unohtuu. Ei eletä kädestä suuhun kuitenkaan noissa eläkeyhtiöissä. Kukaan ei muista sitä, kun ei tuotoista puhuta mitään. Varoja kyllä riittää. Turhaa pelottelua, että rahat loppuu.

  Lisää kommentti