Se faställda arbetspensionsavgifter för 2022

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt nästa årens arbetspensionsförsäkringsavgifterna.

Bli kund hos Ilmarinen

Vi ser till att du får den pension du tjänat in med ditt arbete. Det är vår uppgift. Vi är Finlands största och äldsta privata arbetspensionsförsäkringsbolag. Ansvarsfullt för dig.

ArbetsförmågeArenan erbjuder information och vardagsverktyg till stöd för arbetsförmågan

Kolla in ArbetsförmågeArenan

Är du en ny företagare? Testa om du behöver en FöPL-försäkring

Gå till FöPL-försäkringsartlåggning