Vi börjar att justera arbetsinkomsterna tillsammans med företagarna

I och med lagreformen justerar pensionsbolagen nivån på arbetsinkomsten för företagarna med regelbundna intervall. Detta säkerställer att företagaren får den pension och social trygghet de förtjänar av sitt arbete.

Bli kund hos Ilmarinen

Vi ser till att du får den pension du tjänat in med ditt arbete. Det är vår uppgift. Vi är Finlands största och äldsta privata arbetspensionsförsäkringsbolag. Ansvarsfullt för dig.

Är du en ny företagare? Testa om du behöver en FöPL-försäkring

Gå till FöPL-försäkringskartlaggning

ArbetsförmågeArenan erbjuder information och vardagsverktyg till stöd för arbetsförmågan

Kolla in ArbetsförmågeArenan

Aktuellt

Meddelande 28.4.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var +2,2 (-2,2) procent, dvs. 1,3 miljarder euro som en följd av kursstegringen på aktier. Placeringarnas marknadsvärde steg till 57,5 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna från 1997 och framåt var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2023: Placeringsintäkterna var positiva, premieinkomsten ökade och kostnadseffektiviteten förbättrades

Meddelande 23.3.2023

Ilmarinen är mest kostnadseffektiva pensionsbolag i Finland

– Ansvarsfullhet och hållbar utveckling är helt centrala i vår verksamhet. För oss innebär en ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet att vi vill förbättra vår verksamhet och effektivitet ytterligare. Detta gynnar både våra kunder och hela pensionssystemet, säger verkställande direktör för pensionsbolaget Ilmarinen Jouko Pölönen.

Ilmarinen är mest kostnadseffektiva pensionsbolag i Finland
Se alla nyheter och artiklar