Arbetsgivare, se en uppskattning av ArPL-avgiften för år 2022

Du kan se en uppskattning av ArPL-avgiften för slutet av år 2021 och för nästa år 2022 genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare.

Bli kund hos Ilmarinen

Vi ser till att du får den pension du tjänat in med ditt arbete. Det är vår uppgift. Vi är Finlands största och äldsta privata arbetspensionsförsäkringsbolag. Ansvarsfullt för dig.

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag regelbundet på MinPension tjänsten

Läs mer om arbetspensionsutdraget