Företagare

Låt oss ta hand om din viktigaste försäkring. Vi vill göra pensionsförsäkringen enkel för dig.

KÖP FÖPL-FÖRSÄKRING

Arbetsgivare

Vi tar hand om dina anställdas pensionsskydd och hjälper dig att främja dina anställdas arbetsförmåga.

KÖP ARPL-FÖRSÄKRING

Privatkund

Arbetspension är din trygghet i olika livssituationer. Hantera dina pensions- och rehabiliteringsärenden säkert online.

LOGGA IN PÅ WEBBTJÄNSTEN

Aktuellt

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Läs mer och logga in på webbtjänsten

Nyheter och artiklar

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare
Se alla nyheter och artiklar