Nyheter och artiklar

Välkommen att läsa Ilmarinens nyheter och artiklar.

Artikkeli 23.11.2022

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen

Vilka frågor har företagare kring FöPL-lagändringen? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från företagare. Sakkunnig i artikeln är Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen

Mera nyheter och meddelanden

Filtrera:
 1. Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2020: Coronaviruset orsakade fluktuerande placeringsavkastningar, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades på förväntat sätt
  Ilmarinens totalresultat under årets första halvår var -1 099 miljoner euro (931 miljoner euro 1.1–30.6.2019) på grund av den svacka som coronavirusläget orsakade i placeringsintäkterna under början av året.
  Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2020: Coronaviruset orsakade fluktuerande placeringsavkastningar, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades på förväntat sätt
 2. Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2020: Coronaviruset drog ner placeringsintäkterna 7,5 procent på minus, men kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
  Ilmarinens totalresultat under årets första kvartal blev -2 649 miljoner euro negativt (744 miljoner euro 1.1–31.3.2019) på grund av de svaga placeringsintäkterna med anledning av coronaviruset. Omkostnaderna minskade med 4 miljoner euro och omkostnadsprocenten förbättrades till 69,0 (71,5) procent.
  Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2020: Coronaviruset drog ner placeringsintäkterna 7,5 procent på minus, men kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
 3. Pensionsförsäkringsavgifterna kan nu betalas flexibelt
  Ilmarinen vill hjälpa sina kunder som råkat i betalningssvårigheter genom att ge lättnader i betalningen av försäkringsavgifterna under coronavirusepidemin. Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt den undantagsbestämmelse som arbetspensionsbolagen ansökt om för att kunna erbjuda kunderna möjlighet att betala avgifterna för ArPL- och FöPL-försäkringarna flexibelt.
  Pensionsförsäkringsavgifterna kan nu betalas flexibelt
 4. ”Pensionsskyddet är vår gemensamma sak” – Läs i rapporten hur vi skötte ditt pensionsskydd 2019
  Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport ger en insikt i hur vi skötte ditt pensionsskydd år 2019. Rapporten innehåller också information om på vilket sätt pensionsskyddet i praktiken inverkar i olika levnadssituationer på alla som bor i Finland.
  ”Pensionsskyddet är vår gemensamma sak” – Läs i rapporten hur vi skötte ditt pensionsskydd 2019
 5. Ilmarinen år 2019: Decenniest bästa placeringsintäkter, fortsatt tillväxt och förbättrad effektivitet
  Ilmarinens placeringar avkastade 11,8 procent, placeringstillgångarnas värde steg till över 50 miljarder euro och solvensen stärktes. Kundbeståndet ökade, kostnaderna sjönk, kostnadseffektiviteten förbättrades och kundåter-bäringarna stiger till rekordhög nivå. Finansinspektionen preciserade anvisningarna om hanteringen av risken för arbetsoförmåga och som en följd av det kommer Ilmarinen att omorganisera sin verksamhet och inleda samarbetsförhandlingar som omfattar dessa planer.
  Ilmarinen år 2019: Decenniest bästa placeringsintäkter, fortsatt tillväxt och förbättrad effektivitet
 6. Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2019: Fortsatt stark utveckling av placeringsverksamhet, kostnadseffektivitet och tillväxt
  Den starka utvecklingen under början av året fortsatte under det tredje kvartalet och totalresultatet steg till 1,3 miljarder euro tack vare goda placeringsintäkter. Ilmarinens placeringar avkastade 8,2 procent i januari–september, dvs. 3,7 miljarder euro och placeringstillgångarna ökade rekordartat till 49,1 miljarder euro. Kundbeståndet ökade, kostnaderna sjönk och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare.
  Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2019: Fortsatt stark utveckling av placeringsverksamhet, kostnadseffektivitet och tillväxt
Visar 60-66/70
Visa mera