Kommer ryggen att klara det?

Kommer ryggen att klara det?

Transportplanerare Pirjo Kaipainen och verkställande direktör Timo Lahti har bara gott att säga om arbetsprövningen. Med hjälp av den kunde Pirjo återgå till arbetet efter en lång sjukledighet på våren 2014. Arbetsprövning som genomförs på arbetsplatsen är en form av yrkesinriktad rehabilitering.

Pirjo bokade tid hos företagshälsovården. Läkaren undersökte ryggen, skrev ut värkmedicin och ordinerade en veckas sjukledighet. Då besvären hela tiden förvärrades sökte Pirjo om sjukledigt en vecka i taget. Även om läkemedlen blev starkare, kände hon sig hela tiden sämre.

"Till slut hasade jag mig fram i yllesockorna med tårar i ögonen. Smärtan gav sig inte, fastän jag plockade i mig starka värkmediciner som karameller", beskriver Pirjo de smärtsamma sommarmånaderna.

 

 

 

 

 

 

Man fann de rätta behandlingarna så småningom

Då orsaken inte framgick av röntgenbilderna, uppsökte Pirjo en specialistläkare i fysiatri. Han skrev en remiss till magnetröntgen. Bilderna visade att den smärtsamma nervvärken berodde på diskprolaps, dvs. diskbråck i ländryggen.

Pirjo Kaipainen började rehabilitera sig med hjälp av professionell hjälp. Fysioterapi gav just inte någon hjälp. Pirjo deltog två gånger i veckan i behandlingar i en ryggavlastande s.k. traktionsstol. Då inte heller denna form av behandling gav Pirjo någon hjälp, sände fysiatern henne till en ortoped specialiserad på sjukdomar i benmärg och stödorganen. Läkaren fattade beslut om operation. Även om Pirjo kunde ha väntat på operationen utan att göra något, började Pirjo på fysioterapeutens rekommendation att delta i handledd vattengymnastik i syfte att upprätthålla muskelkonditionen två gånger i veckan. Det lättade besvären. Även akupunktur hjälpte.

"Efter en tid märkte jag att jag inte längre väntade på att klockan skulle bli så mycket att jag kunde ta följande värkmedicin. Jag började sova bättre", minns Pirjo.

Hon började tvivla på om en operation skulle vara ändamålsenlig och tog detta till tals med sin läkare. Han föreslog att situationen följs upp och tog bort Pirjo från operationskön. De smärtsamma besvären började slutligen ge med sig med hjälp av medicinering och genom att träna muskelkonditionen. Senare började Pirjo även delta i fysiopilates en gång per vecka.

 

Snabbt beslut om arbetsprövning

Den långa sjukledigheten vände upp och ner på den lilla enheten med bara fem anställda, även om Pirjos medarbetare tog ansvaret för hennes arbetsuppgifter. Det var svårt att plötsligt hitta en vikarie, eftersom arbetet krävde erfarenhet.

”Situationen överraskade oss alla, eftersom vi dittills hade klarat oss undan långa sjukledigheter”, redogör verkställande direktör Timo Lahti för händelserna.

Efter en sjukledighet på fyra månader, under vilken Pirjo hela tiden rehabiliterade sig, besökte hon åter företagsläkaren i november 2013. Även om ryggen var bättre, var den fortfarande inte i skick. Hon kände sig osäker på att kunna återvända till arbetet efter sjukledighet och semester.

"Då företagsläkaren nämnde arbetsprövning, började jag även själv utreda möjligheterna. Jag ringde Ilmarinens expert och fick genast klara anvisningar samt uppmanades att lämna in en ansökan."

Företagsläkaren skrev ett utlåtande som bilaga till ansökningspapperen. Jag fick beslutet inom två veckor.

”Det var en otroligt stor lättnad”, ler Pirjo som arbetat i 32 år hos samma arbetsgivare och hon framhäver om och om igen hur tacksam hon är över denna möjlighet.

 

Tillbaka till normala arbetsdagar sakta mak

De första arbetsveckorna kändes nervösa både för Pirjo och hennes medarbetare.

”Till en början var jag så nervös att jag fick spänningar i axlarna", minns Pirjo som återvände till arbetet i februari 2014.

Även om arbetsplatsen och uppgifterna var bekanta, var jag medveten om att endast det dagliga arbetet skulle komma att visa om ryggen klarar det.

"Jag skulle inte ha kunnat reda ut mitt orkande på samma sätt hemma, fastän jag skulle ha suttit sju timmar om dagen på en arbetsstol. Brådska och stress förvärrar nämligen smärtorna", vet Pirjo.

Pirjos återgång till arbetet bekymrade också Timo Lahti. Han ville inte att en av hans långvariga anställda skulle återvänta till arbetet för tidigt och bli tvungen att sjukskrivas på nytt. Därför var det viktigt att Pirjo hade återhämtat sig tillräckligt, eftersom en erfaren arbetstagares insatser är viktiga i ett litet företag. Dold kunskap och invanda rutiner garanterar en smidig verksamhet.

”Arbetet går lätt, då man vet hur den andra arbetar”, förklarar Timo, som arbetat med Pirjo i över trettio år.

Timo Lahti medger att han på grund av för lite kunskap var misstänksam mot arbetsprövningen i början. Praktiken överraskade positivt. Pirjo inledde arbetsprövningen genom att arbeta fyra timmar om dagen. Efter en månad förlängdes arbetsdagen till sex timmar, vilket pågick i en månad. Efter det övergick Pirjo till att göra normallånga arbetsdagar.

 

Arbetsgivaren rekommenderar arbetsprövning

”Till en början kände vi oss fram. Vi följde alla upp hur Pirjos rygg reagerade och vilka uppgifter som hon kunde sköta. Ingen av oss visste om hon skulle klara av att sköta sina tidigare arbetsuppgifter", beskriver Timo.

Han påminner om att arbetsprövning är ett riskfritt sätt för arbetsgivaren att testa arbetstagarens arbetsförmåga efter en lång sjukledighet. Arbetsförhållandena och stressen finns bara på arbetsplatsen och det är viktigt att även reda ut hur de inverkar på arbetstagarens tillstånd. Arbetsprövningen ger möjlighet att testa detta i lugn och ro.

”Om heltidsarbete inleds genast efter en lång sjukledighet kan detta leda till en spiral av sjukledigheter. Det är både psykiskt och ekonomiskt tungt såväl för arbetstagaren som för arbetsgivaren", påpekar Timo.

Timo Lahti kan varmt rekommendera arbetsprövning.

”I det nuvarande ekonomiska läget kan en samvetsgrann arbetstagare lätt försöka tänja på sitt orkande och börjar arbeta för tidigt i för dåligt skick av rädsla att förlora sitt arbete. Det betjänar ingen”, påminner han.

Timo framhäver vikten av ett friktionsfritt informationsutbyte mellan företagshälsovården, försäkringsbolaget och arbetstagare. Företagshälsovårdens utlåtande har stor betydelse. Försäkringsbolaget ger å sin sida arbetsgivaren och arbetstagaren ekonomisk möjlighet för arbetstagaren att återgå till arbetet efter en lång sjukledighet på ett humant sätt utifrån det egna orkandet.

 Text: Tuulevi Aschan