Blogit

Työfysioterapeuttien asema vahvistui – mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden ja pitkittyneiden sairauspoissaolojen syy heti mielenterveyden häiriöiden jälkeen. Lisäksi kipu ja epämukavuus tuki- ja liikuntaelimistössä aiheuttaa työn tuottavuuden alenemaa, joka tulee työnantajille vielä kalliimmaksi kuin sairauspoissaolot. Väestön ikääntyminen ja tarve pidentää työuria haastavatkin meitä löytämään uusia toimivia ratkaisuja.

Vaikka työelämä on jo useiden vuosikymmenien ajan ollut suuren murroksen keskellä, ei haitallista eikä yksipuolista fyysistä kuormitusta ole kaikista työtehtävistä pystytty poistamaan tai edes vähentämään. Edelleen noin kolmannes työssä käyvistä suomalaisista arvioi oman työnsä fyysisesti kuormittavaksi. Fyysisten vaatimusten lisäksi moniin tehtäviin sisältyy tuki- ja liikuntaelinoireita pahentavia kuormitustekijöitä, kuten käsitärinää, kylmässä työskentelyä, henkistä tai sosiaalista kuormitusta.

Työterveyshuollon tulee omalta osaltaan auttaa työpaikkoja työn fyysisten kuormitustekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa. Lisäksi työterveyshuollon tulee hyödyntää moniammatillista osaamista työntekijöitten tuki- ja liikuntaelinoireilun ja niistä aiheutuvien työkykyhaasteiden vähentämiseksi. Näihin haasteisiin saatiin lisää ratkaisumahdollisuuksia vuoden alussa, kun työfysioterapeuttien asema työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä vahvistui.

Mikä muuttui työterveysyhteistyössä?

Työfysioterapeutit ovat työterveyshuollon ammattilaisia. He ovat erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinoireiden oireiden ja -sairauksien ennalta ehkäisyyn, työkyvyn tukemiseen ja työn muokkaukseen ergonomian keinoin. Aikaisemmin työfysioterapeutit kuuluivat työterveyshuollossa asiantuntijoihin, joiden hyödyntämiseen tarvittiin työterveyslääkärin tai -hoitajan lähete. Lakimuutoksen myötä työfysioterapeuteista tehtiin ammattihenkilöitä, jotka osallistuvat tasaveroisina työterveyslääkärin ja -hoitajan kanssa työterveystoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Työfysioterapeuttien mahdollisuus tuoda ammattitaitonsa tiiviimmin työterveyshuollon ja asiakasyrityksen väliseen yhteistyöhön on nyt lisääntynyt merkittävästi. Yritysten kannalta on olennaista, että työterveyshuollon asiakkaina ne hyötyvät tarpeittensa mukaisesta ja oikea-aikaisesta asiantuntemuksesta. Tärkeää on, että erityisesti ne yritykset, joissa tehdään fyysisesti kuormittavaa työtä ja tuki- ja liikuntaelinoireet aiheuttavat sairauspoissaoloja, saavat työterveyshuollosta tarvitsemaansa osaamista.

Työfysioterapeuttien asiantuntemusta kannattaa käyttää aikaisempaa laajemmin jo toimintaa suunniteltaessa ja työpaikkaselvityksissä. Työterveyshuollon tulee arvioida työn fyysiset kuormitustekijät ja niiden merkitys työntekijöitten työkykyyn sekä terveyteen. Arvion perusteella suunnitellaan ja kuvataan, miten työfysioterapeutit ovat tavoitteellisesti tukemassa työntekijöitten työkykyä. On tärkeää sopia myös mittareista, joilla tuloksia seurataan. Työfysioterapeuttien osaamista kannattaa hyödyntää työn ja työolosuhteiden muokkauksessa sekä kuntoutuksen suunnittelussa ja tuessa. Nyt on erinomainen hetki haastaa omaa työterveyskumppania: Vähentäkää yhdessä työympäristöstä tekijöitä, jotka aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinoireita ja sairauspoissaoloja. Samalla pienennätte yrityksesi työkykyriskejä.

Mikä muuttuu työntekijöitten kannalta?

Yksittäiset työntekijät voivat nyt suoraan varata ajan ennalta ehkäisevään ja työkykyä tukevaan työfysioterapeutin neuvontaan ja ohjaukseen. Tätä neuvontaa ja ohjausta he antavat etäpalveluna, vastaanotolla ja työpaikoilla. Työfysioterapeuteilla halutaan olevan jatkossa selkeämpi rooli myös kuntoutuksen koordinointi- ja tukitoiminnassa. Toiminta on aina kiinteästi yhteydessä työpaikoilla tehtäviin työkyvyn tukitoimenpiteisiin. Näitä ovat mm. työn muokkaus ergonomian keinoin, erilaisten työn apuvälineiden tai työvälineiden käytön suosittelu ja valinta sekä työtapojen ohjaus.

Osa työfysioterapeuteista on kouluttautunut laajennettuun tehtävänkuvaan eli pitämään niin sanottua suoravastaanottoa. Tämä tarkoittaa sitä, että tuki- ja liikuntaelinoireiset asiakkaat voivat varata suoraan ensikäynnin hoidon tarpeen arviointiin lisäkoulutetuilta työfysioterapeuteilta. Käynti on kestoltaan yleensä tunnin. Ensikäynnillä työfysioterapeutti arvioi tilanteen, antaa ohjeita sekä ohjaa lääkkeettömään kivun hoitoon. Lisäksi työfysioterapeutti voi kutsua seurantakäynnille ja ohjata asiakasta hänen työpaikallaan. Kiinteä kytkös työhön ja mahdollisuus vaikuttaa työntekijöitten työkykyyn on tässäkin keskeistä.

Joko teillä hyödynnetään työfysioterapeuttien osaamista täysimittaisesti?

Johanna Koroma
Johtava asiantuntija, Ilmarinen
@JohannaKoroma (twitter.com)

Ilmoittaudu webinaariin: Työterveys ja työkykyjohtaminen 

  • Työkykyjohtamisen tärkeä osa-alue on työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö. Tervetuloa mukaan webinaariimme 6.4. klo 9–11. Käymme webinaarissa läpi esimerkein sitä, miten työterveysyhteistyötä voi hyödyntää työkyvyttömyysriskin hallinnassa muun työkykyjohtamisen tukena. Lue lisää ja ilmoittaudu.

Lue lisää

 

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 1.6.2023

Täsmätyökykyisenä täsmätöihin?

On kulunut lähes kolme vuotta siitä, kun Ilmarisen johtaja Kari-Pekka Martimo julkaisi blogin Osittain vai riittävän työkykyinen. Ajatus täsmätyökyvystä toi erityisryhmien työllistymisen kentälle uuden ja positiivisen tavan tarkastella osatyökykyisten henkilöiden työ- ja työllistymiskykyä. Idean julkistus sattui juuri koronapandemian alussa. Mitä kuuluu täsmätyökyvylle ja täsmätyöllistymiselle nyt?

Täsmätyökykyisenä täsmätöihin?

Blogit 25.5.2023

Miten työelämän pitäisi muuttua, jotta se olisi inhimillisesti kestävää?

Suurin osa työssä käyvistä ihmisistä kokee säännöllisesti työn imua. Motivoitunutkin työntekijä voi kuitenkin kuormittua työssään liiaksi. Inhimillisesti kestävän työelämän rakentaminen vaatii sitä, että käännämme katseemme työuupumuksen ehkäisystä työn voimavarojen tukemiseen.

Miten työelämän pitäisi muuttua, jotta se olisi inhimillisesti kestävää?

Blogit 19.5.2023

Kun sairastuin, työ oli ankkurini muutoksessa

Joku viisas on sanonut, että muutos on kuin tuuli purjehtijalle. Emme voi vaikuttaa siihen, mistäpäin tuulee ja kuinka kovaa, mutta onneksi voimme säätää purjeemme niin, että myrskystä huolimatta pääsemme perille. Matruuseina meitä saattaa pelottaa, kun meillä ei ole täydellistä kontrollia ja hallintaa. Silloin on vain luotettava kapteenin kykyyn saattaa vene turvallisesti määränpäähänsä.

Kun sairastuin, työ oli ankkurini muutoksessa
Lisää ajankohtaisia artikkeleita