Blogit

Ilmarinen valittiin mukaan kansainväliseen huippujoukkoon

Tänään meillä on ollut syytä juhlia. Kansainvälinen, YK:n aloitteesta syntynyt sijoittajayhteistyö Principles for Responsible Investment (PRI) valitsi Ilmarisen mukaan esimerkillisten sijoittajien joukkoon, PRI Leaders’ Group -listalle. Lista nostaa esiin tänä vuonna erityisesti ilmastotoimiin liittyvän avoimen raportoinnin.

PRI on suurin kansainvälinen vastuullisen sijoittamisen yhteistyöorganisaatio, jonka jäsenet sitoutuvat toimimaan vastuullisesti eli huomioimaan laajasti erilaisia vastuullisuusnäkökulmia sijoitustoiminnassaan. Ilmarinen sitoutui siihen jo vuonna 2006 eli perustamisvuonna. Näihin periaatteisiin sitoutuneet toimijat raportoivat vuosittain siitä, miten vastuullinen sijoittaminen toteutuu heidän toiminnassaan.

PRI valitsee esimerkilliset toimijat vuosittain vaihtuvalla teemalla. Vuoden 2019 valinnan teema oli sijoittajan ilmastotoimiin liittyvä raportointi ja valintaan vaikuttivat muun muassa merkittävät ilmastotavoitteet, johdon tuki ilmastotoimille ja ilmastoriskien huomioiminen sijoitustoiminnassa. Hyvän ilmastotoimia kuvaavaan raportoinnin lisäksi mukaan valituilla pitää olla myös korkea suoriutumistaso vastuullisuuden huomioimisesta sijoitustoiminnassa.

Me olemme läpäisseet PRI:n seulan ja päässeet mukaan PRI:n julkaisuun, jossa listataan esimerkilliset toimijat! Meidän ja muiden ryhmään valittujen toimijoiden käytäntöjen perusteella on luotu kuvaus ilmastotoimiin liittyvistä parhaista esimerkeistä. Voit tutustua näihin esimerkkeihin PRI:n sivuilla.

Nouseminen PRI Leaders’ Groupiin muistuttaa, että ponnistukset raportoinnin eteen kannattavat. Raportointi ei nimittäin synny itsestään, vaan vaatii runsaasti aikaa ja vaivaa. Teemme työtämme kuitenkin ilolla, sillä tiedämme sillä olevan vaikutusta. Haluamme kertoa toiminnastamme läpinäkyvästi.

Raportointi auttaa kehittämään toimintaa

PRI-tyyppinen raportointi auttaa meitä kehittymään edelleen ja tunnistamaan mahdollisia puutteita. Nämä ovat tärkeitä näkökulmia, sillä vastuullisen sijoittamisen käytännöt kehittyvät jatkuvasti. Haluamme omalta osaltamme olla mukana viemässä kehitystä eteenpäin.

Raportointi on meille mahdollisuus kertoa siitä, millaisia asioita teemme. Kun raportointi on mahdollisimman avointa, meillä on mahdollista käydä keskustelua muiden sijoittajien ja sidosryhmiemme kanssa siitä, mitkä asiat ovat keskeisiä ja mihin pitäisi kiinnittää eniten huomiota.

Haluamme  osaltamme auttaa muita alan toimijoita vastuullisen sijoittamisen tekemisessä ja esimerkiksi nyt PRI:n Leaders´ Groupissa voimme olla muiden mukana luomassa esimerkkiä ilmastotoimiin liittyvän raportoinnin osalta. Sijoittajat saavat aikaan todellista muutosta sijoituskohteissaan sitä enemmän, mitä useampi sisällyttää vastuullisuusnäkökulmat osaksi toimintaansa.

Karoliina Lindroos, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja Niina Arkko, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen asiantuntija

Lue lisää: 

 

 

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 3.5.2021

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Viime viikkojen päivän ilahduttavin hetki on ollut noin kello 11.35, jolloin THL on julkistanut uudet koronaluvut. Ne ovat olleet laskusuunnassa ja yrityksissä on ruvettu entistä rohkeammin keskustelemaan etätyöläisten toimistoille paluusta.

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Blogit 28.4.2021

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Suomalaisten eläkevaroja rahastoidaan, mutta samalla alhainen korkotaso syö odotettuja sijoitusten tuottoja. Onnistummeko nostamaan odotettuja sijoitustuottoja yhdellä prosenttiyksiköllä ja helpottamaan tulevien sukupolvien taakkaa 100 miljardilla eurolla? Katse tulisi kiinnittää siihen, miten eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaan saadaan lisäjoustoja vastuuvelan tai vakavaraisuusvaateiden laskentaa muokkaamalla.

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Blogit 21.4.2021

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?

Globalisaatio on ollut hyvä asia monin tavoin. Ihmisten välisen kanssakäymisen lisääntyminen lisää ymmärrystä, vähentää konflikteja ja rikastuttaa kokemusmaailmaamme. Lisäksi globalisaation tuomat elintasohyödyt ovat olleet merkittäviä ainakin meille suomalaisille. Suomi on pieni avotalous, jolle kansainvälinen kauppa on elintason säilyttämisen kannalta keskeistä. Suomi vie ja tuo, nettohyödyt ovat kansantaloudelle ja kansalaisille ilmeiset.

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita