Blogit

Monimuotoisuuden huomioiminen on yritysvastuuta – ja hyvää bisnestä

Erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ja niiden ennakointi haastavat yritykset kehittämään johtamistaan, toimintakulttuuriaan ja asiakaspalveluaan monimuotoisuuden näkökulmasta. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen ja toisaalta asiakkaiden ja muiden sidosryhmien asettamat uudenlaiset odotukset yritystoiminnan vastuullisuudesta. Toki myös lainsäädännöllä on tässä oma osansa.

Työni puolesta keskustelen paljon yritysten kanssa siitä, mitä monimuotoisuus ja sen huomioiminen tarkoittavat heidän liiketoiminnassaan, miten sitä voisi kehittää ja miten näistä asioista viestitään ulospäin. Osalle yrityksistä nämä teemat ovat vielä uusia, osa on jo hieman pidemmällä.

Ilokseni olen huomannut, että Ilmarinen on tällä saralla tehnyt jo paljon työtä eri foorumeilla: muun muassa kartoittamalla ja kehittämällä omistamiensa asuinrakennusten esteettömyyttä ja lähtemällä mukaan ”Maanantai kuuluu kaikille” –kampanjaan. Nämä ovat esimerkkejä sellaisista konkreettisista yritysvastuuteoista, joiden toivoisi yleistyvän laajemminkin.

Mitä monimuotoisuuden huomioiminen tarkoittaa käytännössä?

Asiakkaiden kannalta katsottuna monimuotoisuuden huomioiminen merkitsee esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden saatavuutta ja käytettävyyttä sekä viestinnän ja rakennetun ympäristön esteettömyyttä.

Yritysten näkökulmasta henkilöstön erilainen koulutus, kokemus ja työnteon tavat voivat puolestaan tarjota monenlaista osaamista, näkemystä ja ideoita sekä uudenlaista työn tekemisen mallia. Näitä kaikkia yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää liiketoiminnassaan.

Avainasemassa on sellaisen työ- ja toimintakulttuurin luominen, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu niin työntekijänä, asiakkaana kuin sidosryhmän jäsenenäkin. Tämä on moninaisuuden johtamista parhaimmillaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelma – konkreettinen työkalu yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikalla

Yhdenvertaisuuslain 7§ velvoittaa työantajaa, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on suunnitelma toimenpiteistä, joilla yhdenvertaisuutta edistetään organisaatiossa.

Sitä ei kannata nähdä pakkona tai yhtenä paperina muiden joukossa. Se on nimittäin myös keino lisätä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Monimuotoisuuden kartoittaminen ja sitä kunnioittava työilmapiiri kun antaa jokaiselle mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti työtekoon: ihmiset voivat hyvin, ovat luovempia ja tulos paranee.

Yhdenvertainen ja monimuotoinen yritys on menestyvä yritys.

Marko Jääskeläinen
Yrittäjä ja toimitusjohtaja Accessia Consulting:ssa, joka on rakennetun ympäristön esteettömyyteen ja asiakaspalvelukokemuksen kehittämiseen keskittynyt konsultointitoimisto.
http://www.accessiaconsulting.fi/

  • tekegocaxu 5.1.2019 klo 22.00
    Tämä on paras tehtävä voittaa. Sain ensimmäisen kuukauden 27936 euroa, kun työskentelin 3 tuntia päivässä. Aloitin neljä kuukautta sitten ja otin heti kotiin vähintään 7645 € ja 9264 € viikossa. En voi uskoa, kuinka helppoa se oli kerran, kun yritin. Potentiaali tällä on ääretön. Tämä on mitä minä teen ➨➨➨➨➨ http://www.WebJob33.Com
    Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 17.2.2021

Työeläke on osa elämää ja Ilmarinen yhteiskuntaa

Työurani Ilmarisessa päättyy helmikuussa 38 vuoden jälkeen. Olen saanut olla mukana hienossa tarinassa. Luon nyt muutaman katseen menneeseen, siihen, miten työeläke on elänyt ajassa ja muuttunut vuosikymmenten mittaan.

Lue artikkeli

Blogit 8.2.2021

Inflaatio – toivotun vieraan epätoivottu paluu

Rahoitusmarkkinoita voidaan ajatella kansainvälisinä cocktail-kutsuina, joihin saapuu toivottuja ja usein myös pelättyjä vieraita. Rahoitusmarkkinat ovat kuin kaljakellunta Vantaanjoella: kukaan ei suoranaisesti ole isäntä, mutta tapahtuma kerää suuren osallistujamäärän.

Lue artikkeli

Blogit 2.2.2021

Korona ravisteli HR-käytäntöjä – Muutos on mahdollisuus

Korona-ajan epävarmuus on luonut akuutin ja suuren kysynnän yhteiskunnalliselle viestinnälle ja ohjeistukselle, ja myös työnantajien viestintä- ja muutosaktiivisuudelle on ollut korostunut tarve. Korona on vauhdittanut henkilöstöjohtamisen käytäntöjen muotoilemista.

Lue artikkeli
Lisää ajankohtaisia artikkeleita