Blogit

Naisen eläke on pienempi kuin miehen eläke – Miksi muutos tapahtuu hitaasti?

Eläkettä kertyy ja sitä maksetaan samoin periaattein kaikille ihmisille. Naisten työeläke on kuitenkin edelleen keskimäärin pienempi kuin miesten. Ero on tasoittunut vuosien varrella, vaikkakin hitaasti. Miksi eläketasa-arvoa ei ole vieläkään saavutettu?

Vähintään kerran vuodessa on hyvä kurkistaa omalle työeläkeotteelle. Erityisesti työpaikan vaihtuessa tai muissa elämäntilanteen muutoksissa kannattaa varmistaa, että kaikki on kunnossa. Ilmarisen OmaEläke-palvelussa homma hoituu helposti.

Oman työeläkeotteeni rivejä tarkastellessani mieleen nousee muistoja nuoruuden ensimmäisistä kesätöistä 14-vuotiaana perunamaalla sekä opiskelun aikaisista ilta- ja viikonlopputöistä kaupan kassalla. Ne löytyvät työeläkeotteesta otsikon ”Työskentely, josta ei kerry eläkettä” alta. Nuorena koululaisena tai opiskelijana tehdyistä kesätöistä ei karttunut eläkettä, koska olin silloin alle 23-vuotias. Tämän päivän nuorilla tilanne on toinen ja eläkettä karttuu nykyisen lainsäädännön mukaisesti jo 17-vuotiaasta alkaen. Hieno homma nykyisille nuorille – siis tuleville eläkeläisille!

Eläkettä karttuu nyt myös vanhempainvapaalta

Työeläkeotteeni näyttää tyhjää myös niiltä vuosilta, jolloin olin äitiys- ja vanhempainvapaalla. Tänään sekin on toisin, ja myös vanhempainvapaan ajalta karttuu eläkettä, vieläpä hiukan enemmän kuin vastaavalta ajalta kertyisi palkkatyössä. Lainsäätäjä on halunnut varmistaa, että perhevapaalla oleva lapsen huoltaja ei jää vähempiarvoiseen asemaan eläkekertymää laskettaessa. Lasten kanssa kotona vietetty aika oli kyllä niin arvokasta, että eipä tullut mietittyä, karttuuko siitä eläkettä vai ei. Nyt kun omat lapseni opiskelevat, ovat töissä ja saavat mahdollisesti joskus lapsia, on vallan erinomaista, että he ovat tasavertaisessa asemassa nuoresta iästään tai perhevapaasta huolimatta. Lapsenhoitoon käytetty aika ei heidän ikäluokallaan tule näkymään pienempänä eläkekertymänä.

En mielelläni puhu erikseen naisten eläkkeestä ja miesten eläkkeestä, koska eläkettä kertyy ja sitä maksetaan samoin periaattein kaikille. Vaikka laki ei tunne eroa sukupuolten välillä, on silti tosiasia, että tällä hetkellä naisille maksettavat työeläkkeet ovat keskimäärin pienempiä kuin miesten eläkkeet ja näin tulee olemaan vielä pitkän aikaa. Sukupuolten välinen ero on kuitenkin tasoittunut vuosikymmenten kuluessa. Katsahdus tilastoihin kertoo, että vuonna 1990 eläkkeelle jääneiden naisten keskimääräinen työeläke on tänä päivänä noin 880 euroa pienempi kuin samana vuonna eläköityneiden miesten. Kolme vuosikymmentä myöhemmin, vuonna 2020 eläkkeelle jääneiden kohdalla eroa on vielä, tai enää, 460 euroa. Ero on lähes puolittunut, mutta vielä on matkaa tasavertaiseen eläkkeeseen.

On hyvä myös tietää, että pientä eläkettä saavilla työeläke ei ole ainoa toimeentulo. Heidän toimeentuloaan helpottavat kansaneläke, takuueläke ja asumistuki - sukupuolesta riippumatta.

Leskeneläke on naisilla suurempi kuin miehillä

Eläkejärjestelmä tuo turvaa myös leskeneläkkeen muodossa. Vaikka naisten työeläkkeet ovat keskimäärin pienempiä kuin miesten, leskeneläkettä saavien kohdalla ero on toisinpäin: naiset saavat keskimäärin suurempaa leskeneläkettä kuin miehet. Leskeneläkkeen määrä pohjautuu edesmenneen puolison saamaan eläkkeeseen tai tämän kuolemaan mennessä karttuneeseen eläkkeeseen. Huomioon otetaan myös lesken saama oma työeläke, tai jos leski on vielä työelämässä, huomioidaan kuolinhetkeen mennessä karttunut lesken oma eläke. Mitä suurempi lesken oma työeläke on, sitä vähemmän jää leskeneläkettä maksettavaksi, ja päinvastoin. Näin varmistetaan, että pienituloisilla ja pientä eläkettä saavilla säilyy kohtuullinen toimeentulo myös puolison menehtyessä.

Perhe-eläkkeeseen, eli lesken- ja lapseneläkkeeseen, tuli muutoksia pari vuotta sitten. Nykyisen lainsäädännön mukaan leskeneläke on nuoremmalla ikäluokalla määräaikainen ja sitä maksetaan kymmenen vuoden ajan tai siihen saakka, kun nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Perhe-eläkkeen kun on tarkoitus turvata perheenhuoltajan kuoleman jälkeistä, yllättäen muuttunutta tilannetta, ei niinkään tuottaa loppuelämän taloudellista turvaa. Lakimuutos ei vaikuttanut jo aiemmin leskeksi jääneisiin, vanhoihin leskeneläkkeensaajiin, ja hyvä niin. He ovat niitä, jotka ovat tavallisesti olleet kotiäiteinä, hoitaneet lapsia, ja joiden oma eläke on näin jäänyt puolison eläkettä pienemmäksi. Puolison kuollessa taloudellinen tilanne olisi heillä ilman perhe-eläkettä hyvin hankala. Sen sijaan tämän päivän nuoret naiset ja nuoret miehet käyvät yhtä lailla töissä, ja mahdollisuudet oman työeläkkeen kerryttämiseen ovat aivan eri luokkaa kuin vaikkapa 50 vuotta sitten.

Kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Yleisen palkkatason kasvun ja indeksikorotusten myötä myös eläkkeiden määrät ovat nousseet vuosi vuodelta, ja naisten osalta keskimäärin enemmän kuin miesten. Sukupuolten välinen ero on tasoittunut, vaikkakin hitaasti.

Eläke karttuu työtä tekemällä. Jotta naiset ja miehet saisivat täysin saman eläkkeen, täytyy myös työhistorian ja palkan olla samaa tasoa. Koska työeläke karttuu vuosikymmenten aikana, on selvää, etteivät muutokset näy nopeasti eläkkeen määrässä. Vaikka tällä hetkellä samasta työstä maksetaankin samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta, edelleen on naisvaltaisia aloja ja miesvaltaisia aloja, ja eri aloilla puolestaan erilaiset palkkatasot. Onneksi erot tasaantuvat koko ajan, meillä on taloudellista turvaa tuottava eläkejärjestelmä, ja onneksi olemme hyvällä matkalla kohti tasa-arvoisempaa työelämää.

Outi Pekkarinen
eläkejohtaja
Ilmarinen

 • Tarja Kaltiomaa 11.10.2023 klo 10.07
  Mielestäni tasa-arvon käsittämisessä ollaan väärillä urilla, jos tasa-arvoa mitataan rahalla! Nykyään kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa naiset ovat yhtä arvostettuja toimijoita kuin miehet. Lajin - ihmiselämän jatkuvuuden kannalta - sukupuolilla on erilaiset tehtävät. Tämä jää usein kommenteissa huomioimatta. Meillä ihmisinä pitäisi riittää "virtaa" myös elämän jatkumiseen. Elämän jatkuminen on koko iän biologinen asia, kuinka kauan terveys ja jaksaminen kestää. Se, mitä nykyään vielä ei yleisesti tiedetä, on että elämä jatkuu myös henkisesti biologisen elämämme jälkeen - Ihmisen henkinen jatkumo. Siihenkin ihmisyksilö tarvitsee "virtaa" eli jaksamista. Ihmisellä on tai saattaa olla kaksi elinkaarta: elämä ja tuonela. Kun elämänkaari on pidentynyt usein jo lähes 100 vuoteen, tuonelan jousi on lyhyempi. Jospa nykyaikana tuonelan jousen lyhyys (lyhyt tuonelan aika) ponnauttaa ihmisen (sielun, hengen) takaisin elämään, lyhyempi jousi. Tällaiset asiat ovat suomalaista kansanperinnettä ja runoutta - hyvinkin lähellä elämän totuuksia tässä luontomaailmassamme. Jos naiset pyrkivät työelämässä samaan tuotantotasoon kuin miehet, tulevaisuus ja jaksaminen tulevaisuuden vuoksi ja eteen työskennellä (lapset, avioliitto, perhe, koti), heillä ei ehkä riittäisi virtaa toteuttaa naisen osaa maailmassa - elämän jatkuvuutta. Naisten pienemmissä palkoissa ja eläkkeissä on viisautta enemmän kuin tasa-arvopyrkyryydessä. Pitää vain jaksaa jatkaa. Aiheesta lisätieto kirjassani Kristillinen filosofia (sekä pahvikansissa Mediapinta että erillisinä e-kirjoina lyhennelmä Ellibs.com) Tarja Kaltiomaa 11.10.2023
  Vastaa kommenttiin
 • manu luukkainen 11.10.2023 klo 13.52
  Lesken eläkkeet eivät ole oikeuden mukaisia suuri tuloisen leski saa prosentti määräisesti enemmän kuin pieni tuloisen
  Vastaa kommenttiin
  • Markku Mäkelä 4.3.2024 klo 10.03
   Niin mutta miksei puolisoista parempi tuloinen saa mitään jos pienenpi tuloinen kuolee ensin? esim reilun 3000 ja 2000 tonnin eläkkeillä toinen saa lähes 1000 ja toinen ei mitään ?
   Vastaa kommenttiin
 • Olli 11.10.2023 klo 16.01
  Naiset elävät keskimäärin 5,5 vuotta miehiä pitempään ja siten ehtivät nauttia eläkkeestä useita vuosia miehiä pitempään. Naiset ehtivät siten elinaikanaan nostaa huomattavasti miehiä suuremman summan eläkettä, kuin samansuuruisia eläkemaksuja maksaneet miehet. Tämä fakta pitää ottaa huomioon, jos syystä tai toisesta aletaan vertailla eläkkeiden reiluutta sukupuolten kesken.
  Vastaa kommenttiin
  • Tietoisuus 11.10.2023 klo 17.03
   Miehetkin elää vielä paljon, paljon pitempään kuin naiset jos jättävät pois kaiken henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti haitallisen elämästään ja keskittyvät pitämään ensisijaisesti vain itsestään parasta huolta. Ja naisetkin vielä paljon, paljon pitempään jos hekin jättävät kaiken henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti haitallisen pois elämästään ja keskittyvät pitämään myös ensisijaisesti itsestään parasta huolta. Ja kun he pitävät itsestään aina ensisijaisesti parasta huolta, kykenevät he sen jälkeen pitämään myös itse itselleen valitsemistaan läheisistään myös parasta huolta. Lapset ovat parasta mitä voi elämässään kukaan saada (myös ottolapset), ja näin he voivat pitää myös lapsistaan parasta huolta ihanaan loppuu saakka, eli kun he taas vuorostaan kasvavat aikuisiksi ja jatkavat samoilla meemeillä eteenpäin omissa elämissään jne. Ja juuri tuossa järjestyksessä, kun pitää itsestään ensin aina henkisesti parasta huolta, tulee fysiikka ja talous siinä perässä ihan omalla painollaan myös parhaassa kunnossa aina. Ps.Geenit eivät ole tuomio, ne ovat vain alttiuksia ja meemejään voi kuka tahansa vaihtaa aina parempiin ja parempiin niin kauan kun henki pihisee.
   Vastaa kommenttiin
   • Markku Savikivi 18.10.2023 klo 18.52
    Pitkään eläminen ei liene sellainen ansio, josta pitäisi palkita suuremmalla eläkesummalla. Tosiasia lienee, että naisten eläkesumma on suurempi. Naisilla ja miehillä pitää olla erikseen määriteltynä elinajanodote. Kaikesta huolimatta pienituloiset kuolevat ennen elinajanodotettaan. Suurituloiset elävät pidempään. Monet saavat "myöhennetyn palkkansa" jopa kaksinkertaisena köyhän jäädessä saamisen puolelle. Toki on myös niin, että köyhät saavat hyväkseen tulonsiirtoja lyhyen elämänsä aikana, joten varsinaisesta riistosta ei voi puhua. Mutta suurempi eläke vähentäisi asumistuen ja toimeentulotuen tarvetta.
    Vastaa kommenttiin
    • Tietoisuus 18.10.2023 klo 19.37
     Ei mitään pidä, kaikkea saa. Myös pitkää ikää ja terveyttä joka rintamalla jos vain tarpeeksi haluaa. Harva vielä vain haluaa noita, paitsi tietysti sitten kun on jo liian myöhäistä. "Terveys" on pitkänlinjan toimintaa, niin henkinen, fyysinen kuin myös taloudellinenkin. Mutta juuri tuossa tärkeysjärjestyksessä.
     Vastaa kommenttiin
   • Markku Mäkelä 4.3.2024 klo 10.03
    Minkä takia kaikkien pitäisi elää niin kovin pitkään jos vaikka itse kuitenkin haluaisi jostain syystä kuolla niin se ei onnistu?
    Vastaa kommenttiin
  • Paavo Tapani Nevalainen 18.10.2023 klo 05.45
   Tämä tosiaan pitäisi tarkistaa: mikä on kokonaishyöty erilaiset eliniät huomioiden?
   Vastaa kommenttiin
 • Eki 12.10.2023 klo 05.08
  Naisille maksetaan elinikään perustuvaa eläkettä yli 5 vuotta kauemmin kuin miehille. Miksi se jätetään huomioimatta ja milloin tämä epätasa-arvo korjataan?
  Vastaa kommenttiin
 • Outi Pekkarinen 12.10.2023 klo 13.21
  Kiitos kommenteista! On totta, että naiset elävät keskimäärin pidempään kuin miehet ja ovat siten myös eläkkeellä keskimäärin pidempään. Mietin tätäkin kulmaa tekstiä kirjoittaessani ja ajattelen niin, että eläkkeen määrällä on kuitenkin erityisesti merkitystä eläessämme, ei niinkään enää kuoleman jälkeen. Merkitystä on sillä, että eläke tuo kuukausittain riittävän toimeentulon silloin, kun on aika ja halu jäädä eläkkeelle tai jos työkyky heikkenee jo ennen varsinaista eläkeikää. Eläkkeen kokonaispottiin sitten vaikuttaa paitsi eletty ikä, myös eläkkeellejäämishetki. Osa joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle jo nuorena ja osa jatkaa työssä yli alimman vanhuuseläkeiän. Toisaalta ne, jotka kuolevat lapsettomina ja perheettöminä ennen eläkeikää, eivät saa eläkettä lainkaan.
  Vastaa kommenttiin
 • Tietoisuus 12.10.2023 klo 21.05
  Ratkaisu tähänkin ongelmaan. Parisuhteen todellinen tarkoitus on luoda tila jossa jokainen parisuhteen sisällä kykenee kehittymään henkisesti niin korkealle kuin vain mielii. Myös mahdolliset lapset. Joten edelleen, kun henkinen kehitys on ensisijainen, seuraa fyysinen ja taloudellinen hyvinvointi siinä perässä automaattisesti kaikille parisuhteen sisällä oleville. Koska sellaisessa parisuhteessa ei hallitse pelko, vaan rohkeus. Pelko on syy kaikkeen pahoinvointiin ja viha on pelon takki. Siirretään tämä "eläkeläisiin". Todellisessa parisuhteessa elävät eläkeläispariskunnat tukevat edelleen toinen toisiaan niin henkisesti, fyysisesti kuin taloudellisestikkin eli samoin kun jo lähtiessään yhteiselle elämäntaipaleelleen. Hanki siis tälläiseen parisuhteeseen kykenevä kumppani, ja ole itse myös täysin valmis siihen. Lue, etsi ensin taivasten valtakunta ja olet sen jälkeen saava kaiken annettuna.
  Vastaa kommenttiin
  • Ville Vallaton 13.10.2023 klo 14.00
   Aamen! Täällä ollaan mamman kanssa oltu jo yhtä mieltä viimeiset 45 vuotta. Ja hoidettu pennut täyspäisiksi samalla kun tehtiin töitä vikisemättä yhteensä 90 vuotta. Nyt kumpikin täydellä työeläkkeellä nautiskellaan oloneuvoksena ja oloneuvoksettarena yhteiselosta edelleen ja pidetään itsestämme ja toisistamme hyvää huolta. Tyhjäpäät eivät ymmärrä omaa parastaan kun hajottavat energiansa maailman tuuliin vastustamalla tai kannattamalla kaiken maailman tapahtumia samaan aikaan kun viisaat ja vastuulliset marssivat nauraen pankkiin. Hyvä kuitenkin että edes Ilmarinen koittaa saada ne tekemään töitä vuorotta taas vuorollaan.
   Vastaa kommenttiin
 • Sivusta seuraaja 13.10.2023 klo 14.41
  Naisethan yleisesti nauttii suurempaa eläkettä kuin miehet ja paljon kauempaa. Esimerkiksi äitini eläke tuplaantui,kun isäni kuoli yli kymmenen vuotta sitten. Hän saa lesken/perhe-eläkettä ja nauttii sitä yhä,ties kuinka kauan. Miehet eivät yleisesti pääse edes eläkettä kovin pitkää nauttimaan,saatikka leskeneläkettä,kuten jo täällä on jo mainittukin.
  Vastaa kommenttiin
 • Työeläkeläinen 13.10.2023 klo 17.43
  Onko kirjoituksessa kyse työeläkkeestä vai sosiaalisista tulonsiirroista ? Työeläke ansaitaan PALKKATYÖSTÄ. Työeläkettä ei tule kertyä opiskelusta, perhevapaista tms. Jos näin on se on vääryys joka pitää korjata. Meillä EI tule olemaan varaa maksaa "eläkettä" muusta kuin palkkatyöstä. Takuu"eläkettä" tullaan korjaamaan alaspäin eurooppalaiselle tasolle eli reiluun 500 euroon/kk.
  Vastaa kommenttiin
  • Reiska Korpinen 14.10.2023 klo 20.25
   Joo, ei tässä jo 30 vuotta jatkuneessa sisäisessä devalvaatiossa ole enää varaa elättää veteliä kela-eläkeläisiä. Se porukka on perattava tiheällä kammalla ja kaikki pilleri-, viina- ja huumehörhöt + kauppakeskuksissa päivät pitkät notkuvat kulttuurin rikastuttajat pantava sorvin ääreen vaikka työleirien kautta. Todellisuudessa työkyvyttömät kyllä hoidetaan edelleen.Työeläkeläiset ovat jo osansa tehneet kunnialla tässä kolhoosissa.
   Vastaa kommenttiin
   • Työeläkeläinen 15.10.2023 klo 13.25
    Ruotsi on heräämässä siihen että nurkan takana odottaa varsinainen takuueläkepommi - sattuneista syistä johtuen. Ruotsin takuueläke eli garantipension on hieman Suomea pienempi. Kun otetaan huomioon että Suomen bkt/asukas on 20 % pienempi Ruotsia voitaisiin takuueläkettä leikata viidenneksellä ja vielä oltaisiin Ruotsin tasolla. Nyr Suomessa takuueläke nousee enemmän kuin työeläke vuoden alusta !
    Vastaa kommenttiin
 • Olli Salmela 17.10.2023 klo 15.05
  Voisitko Outi korjata otsikon,kun nyt tiedetään,että naisten eläke onkin suurempi. Kun kerrotaan naisten eläkkeelläoloaika keskimääräisellä eläkesummalla,niin kokonaiseläkkeeksi muodostuu n.400000 €, kun miesten kohdalla se on noin 350000€. Tämän lisäksi vielä leskeneläkkeet ym. Nimimerkki: Pieleen meni
  Vastaa kommenttiin
 • Paavo Nevalainen 18.10.2023 klo 05.49
  Yksi syy erilaiseen elinaikaiseen kokonaistuloon (josta eläke) on ammattijakauma. Esim. Ruotsissa ei ole saatu tasapainoista ammattirakennetta (yhtä paljon miehiä ja naisia niin asfaltti-ihmisinä kuin kampaamoalalla) vaikka melkein kaikki on asian eteen tehty. Vaikuttaa ihan siltä kuin eri sukupuolet luonnostaan suosisivat erilaisia ammatteja eri painotuksin.
  Vastaa kommenttiin
 • Perttu Pulkkinen 19.10.2023 klo 11.55
  En tiedä, minkä verran äitiys- ja vanhempainvapaakausi kerryttää eläkettä mutta oma mielipiteeni on, että sen pitäisi kerryttää sitä vähintään samassa määrin, kuin mitäsuomalaisten työssäkäyvien 20-50 vuotiaiden mediaanipalkka kerryttäisi. Perusteeni on, että äitiys on TYÖTÄ yhteiskunnan jatkuvuuden eteen.
  Vastaa kommenttiin
  • Reiska Korpinen 19.10.2023 klo 13.23
   Höpö höpö, saman logiikan mukaan myös armeijan käynnistä ja isyydestä pitäis antaa lisä-eläkettä. Samanlaista TYÖTÄ yhteiskunnan jatkuvuuden eteen. Joten sun yksittäinen mielipide lähtee samantien vessanpöntöstä ales muiden huithaipeleiden ulostulojen kera. Paras lääke tähän vikisevien apatiaan on perkaa kela-eläteistä kaikki huume-, viina-ja pilleripäät sekä käydä samalla tavalla läpi kaikki kauppakeskuksissa päivät pitkät notkuvat kulttuurin rikastuttajat. Raakaa palkkatyötä vain jokaiselle tai sitten jätettävä oman onnensa nojaan. Kyllä routa porsaat töihin ajaa. Ja mitä naisiin tulee, tehkööt hekin vähintään 40 vuoden kokoaikaisen palkkatyön verran raakaa työtä tai ottakoot äijän itelleen jonka kanssa hoitaa muksut yhdessä samalla ku kumpikin painaa kokoaikatöitä vähintään 40 vuotta. Muutkin on kyennyt siihen.
   Vastaa kommenttiin
   • Ville Vallaton 19.10.2023 klo 14.46
    Veit sanat suustani. Mutta vielä kerran, mekin kyettiin mamman kanssa kasvattaa muksut täyspäisiksi samalla kun tehtiin yhteensä 90 vuotta kokoaikatyötä siinä samalla. Taikasana oli tosiaan vikinän välttäminen ja yhteinen mieli kokoajan. Nyt ollaan täydellä työeläkkeellä kumpikin ja muksut painaa täysillä eteenpäin omilla työurillaan taas ilman vikinöitä. Ilmariselle propsit kun pitää yllä työn eetosta.
    Vastaa kommenttiin
 • Ei kiitos pyramidihuijaukselle 19.10.2023 klo 18.53
  Oi miten mahtavaa, nykyään jo 17- vuotiaat joutuvat rahoittamaan tätä pyramidihuijausta. Voi juku. Tosiasia on se, että nykyinen eläkejärjestelmä tulee ajaa alas mitä pikimmiten, jotta nuorilla sukupolvilla on oikeasti joskus mahdollisuus päästä eläkkeelle ja saada eläkkeellä sellaista toimeentuloa, jolla myös on mahdollista elää arvokasta elämää. Suurien ikäluokkien tekemä eläkepuhallus on kyllä nykynuorten mielessä edelleen varsin hyvin. Eläkeplavelut tulee kaikessa yksinkertaisuudessaan yksityistää ja Ilmarinen heittää järven pohjaan minne se kuuluu.
  Vastaa kommenttiin
  • Kyllä kiitos työeläkkeelle 19.10.2023 klo 20.27
   Höpö höpö täältäkin. "Suuret ikäluokat" ovat syntyneet välillä 1946-1950 syntyneitä ja he ovat jo loppumarssilla hautoihinsa. Nykyisistä työeläkevaroista (240 miljardia euroa) on 60% eli 144 miljardia euroa kerryttäneet juuri äskettäin työuransa lopettaneet ja nykyiset palkkatöissä olevat. Ja vielä tiedoksi sinne että ne ovat olleet kokoajan YKSITYISIÄ. Kela-eläkkeet maksetaan valtion budjetista joka vuosi, eli ne ovat julkista rahaa. Mitä tulee 17 vuotiaisiin ennen ja nyt, niin takavuosina ei eläkettä kertynyt kuin vasta 23 vuotiaana vaikka olisi jo tehnyt siinä vaiheessa palkkatöitä jo vuosia. Joten vikinät pois sielläkin ja raakaa palkkatyötä seuraavat 40 vuotta ainakin niin varmuudella saat sinäkin kohtuullisen eläkkeen itsellesi sitten. Tosiaankin kunhan nuo yli 500000 -46-50 syntynyttä siirtyy mananmajoille piakkoin niin maksuvara senkun paranee Ilmarisellakin. Ja kun siihen lisätään seuraavien 30 vuoden aikana (-51-80) syntyneiden määrä, niin mananmajoille on siirtynyt ja siirtyy 30 vuoden päästä 1,5 miljoonaa entistä ja nykyistä työeläkeläistä. Sen jälkeen on teidän (1981-2010) vuoro nauttia oloneuvoksina edelläkulkijoidenne ja myös teidän ja teidän lapsienne, kaikkien yhdessä leipomasta kakusta vuorostanne. Joten keskittykää nuoret nyt vuorostanne vain töihinne, kyllä maailma on ihmeellinen vielä hamassa tulevaisuudessakin.
   Vastaa kommenttiin
 • Juha Salin 24.10.2023 klo 10.58
  Mielenkiintoista miten tuota sukupuolien tasa-arvoa käsitellään poikkeuksetta naisnäkökulmasta . Taitaa olla niin että miehet ennättävät olla eläkkeellä kymmenkunta vuotta, naiset melkein tuplasti sen verran. Onko siis tasa-arvoa että miesten maksamilla eläkemaksuilla katetaan myös naisten eläkkeitä, ei pelkästään pidemmän elinajan osalta vaan myös siksi että naisten työssäkäynti on ollut vähäisempää ja lyhytaikaisempaa kuin miesten.
  Vastaa kommenttiin
 • Lassi Pitkänen 24.10.2023 klo 14.37
  ..koulutuspaikoista pitäisi varata puolet miehille ja puolet naisille. Kaikilla aloilla. - Näin läheltä se alkaa..
  Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 5.6.2024

Huomenna hän tulee – Härät ja karhut odottavat koronlaskua

Tämä vuosi on mennyt kuin klassisessa Samuel Beckettin näytelmässä ”Huomenna hän tulee”. Euroopan keskuspankin koronlaskua on odoteltu saapuvaksi kuin näytelmän herra Godot’ta konsanaan. Koronlasku on vain siirtynyt EKP:n kokouksesta toiseen. Samalla näkemykset inflaation kehityksestä ovat muuttuneet, ja Suomen osakemarkkinan suunta on ollut varsin mollivoittoinen.

Huomenna hän tulee – Härät ja karhut odottavat koronlaskua
Lisää ajankohtaisia artikkeleita