• Mitä tehdä työeläkevakuutukselle, kun yrityksen yhtiömuoto tai omistussuhteet muuttuvat?


  Yrittäjänä järjestät eläketurvasi lähes aina ottamalla YEL-vakuutuksen. Joskus puolestaan otat TyEL-vakuutuksen. Valintaan vaikuttaa eniten se, mikä yrityksesi yhtiömuoto on. Yhtiömuodon ja omistussuhteiden muutokset voivat vaikuttaa yrityksen työeläkevakuutuksiin. Lue, mitä muutostilanteissa on hyvä tietää.

  Toiminimi ja avoin yhtiö

  Jos työskentelet yrittäjänä liikkeen- tai ammatinharjoittajana toiminimellä taikka yhtiömiehenä avoimessa yhtiössä, valinta on helppo: ota YEL-vakuutus.

  Jos olet ilman palkkaa liikkeen- tai ammatinharjoittajan yrityksessä työskentelevä puoliso tai samassa taloudessa asuva, palkatta yrityksessä työskentelevä yli 18-vuotias lapsi, ota itsellesi YEL-vakuutus.

  Muille yrityksessä työskenteleville työntekijöille tarvitset TyEL-vakuutuksen.

  Kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja muut yhteisöt

  Jos olet kommandiittiyhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä, osakkaana osakeyhtiössä tai jossain muussa yhteisössä, esimerkiksi yhtymässä tai osuuskunnassa, tilanne vaihtelee. Tämän sivun taulukoista näet, miten eri tilanteissa tulee toimia.

  Tiedät työskenteleväsi johtavassa asemassa, jos olet esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen taikka hallinto- tai toimialajohtaja. Olet johtavassa asemassa myös, jos sinulla on asemasi perusteella nimenkirjoitusoikeus, jos omistat kaikki yhtiön osakkeet, tai jos käytät todellista määräämisvaltaa yrityksessäsi.

  Työsuhteessa työskenteleville työntekijöille tarvitset TyEL-vakuutuksen.

  Entä jos yhtiömuoto tai omistussuhteen muuttuvat

  Yrityksesi yhtiömuoto tai omistussuhteet saattavat muuttua. Silloin saatat tarvita YEL-vakuutuksen sijaan TyEL-vakuutuksen itsellesi tai perheenjäsenellesi. Jos yrityksesi yhtiömuoto tai omistussuhteet muuttuvat, varmista, että olet silloinkin huolehtinut omasta ja perheenjäsentesi eläketurvasta.

  Tarkkana tulee olla erityisesti silloin, jos yrityksesi Y-tunnus vaihtuu. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun toiminimi muuttuu osakeyhtiöksi. Koska TyEL-vakuutus tehdään aina Y-tunnuksellisen yrityksen kanssa, Y-tunnuksen vaihtuessa sopimus työeläkeyhtiön kanssa tulee tehdä uudelleen.

  Jos omistat yrityksestäsi korkeintaan 30 %, olet yrittäjänä itsekin TyEL-vakuutuksen piirissä. Jos omistusosuutesi on yli 30 %, olet YEL-vakuutuksen piirissä, etkä maksa näin ollen omasta palkastasi TyEL-maksuja.

  Yksityinen toiminimi voidaan muuttaa yhtiömuotoiseksi yritykseksi, avoin yhtiö voi muuttua kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi, ja kommandiittiyhtiö puolestaan voi muuttua osakeyhtiöksi tai avoimeksi yhtiöksi.

  Toimi näin

  Yhtiömuoto muuttuu

  Jos y-tunnus muuttuu, ota uusi TyEL-vakuutus uudelle y-tunnukselle.  Helpoiten teet sen olemalla meihin yhteydessä. Aiempi vakuutus hyödyttää sinua asiakashyvitysten muodossa.

  Jos sinulla on toiminimi ja muutat sen osakeyhtiöksi, avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, päätä vanha TyEL-vakuutuksesi. Ota uuden yhtiön nimissä uusi TyEL-vakuutus työntekijöillesi.
  Jos muutat kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön osakeyhtiöksi, TyEL-vakuutus jatkuu ilman muutoksia.

  YEL-vakuutusvelvollisuus päättyy, jos luovut osasta yhtiötäsi, etkä enää omista vähintään 30 prosenttia osakeyhtiön osakkeista itse tai vähintään 50 prosenttia yhdessä perheenjäsenesi kanssa. Tällöin YEL-vakuutus tulee päättää.

  Yrityskauppa

  Jos myyt yrityksesi koko liiketoiminnan, TyEL-vakuutus päätetään. Työntekijät vakuutetaan uudelleen liiketoiminnan ostajan vakuutuksessa. Jos myyt koko yrityksen ja lopetat yrittäjätoiminnan, päätä myös oma YEL-vakuutuksesi.

  Jos myyt vain osan liiketoiminnasta ja yritykseesi jää työntekijöitä, yrityksesi TyEL-vakuutus pidetään voimassa. Myytyyn liiketoiminnan osaan kuuluvat työntekijät vakuutetaan uudelleen ostajan vakuutuksessa.

  YEL-vakuutusvelvollisuus päättyy myös, jos luovut osasta yhtiötäsi, etkä enää omista vähintään 30 prosenttia osakeyhtiön osakkeista itse tai vähintään 50 prosenttia yhdessä perheenjäsenesi kanssa. Päätä tässäkin tapauksessa oma YEL-vakuutuksesi.

  Fuusio

  Sulautumis- eli fuusiotilanteessa tulee aina päättää, mikä yhtiöistä on vastaanottava ja mitkä/mikä sulautuvia yhtiöitä. Tämä vaikuttaa TyEL-vakuutuksiin, nimittäin sulautuvien yhtiöiden TyEL-vakuutukset päätetään, ja työntekijät siirtyvät vastaanottavan yhtiön TyEL-vakuutuksen piiriin. Jos vastaanottavalla yhtiöllä ei vielä ole TyEL-vakuutusta, sille otetaan uusi. Helpoiten asia hoituu olemalla meihin yhteydessä. Aiempi vakuutus Ilmariselta hyödyttää sinua asiakashyvitysten muodossa.

  Jos yrittäjänä lopetat yritystoimintasi ja siirryt vastaanottavaan yritykseen esimerkiksi hallituksen jäseneksi, päätä oma YEL-vakuutuksesi.

  Jakautuminen

  Jos osakeyhtiö jakautuu vähintään kahdeksi yhtiöksi, jakautuneen yhtiön TyEL-vakuutus päätetään, ja uusille yhtiöille otetaan uudet vakuutukset.

  Osakeyhtiö voi jakautua myös osittain. Tässä tapauksessa jäljelle jäävän yritysosan TyEL-vakuutus pidetään ennallaan. Jos uuteen yhtiöön siirtyy työntekijöitä, sille otetaan uusi vakuutus.

   

  Taulukosta näet, miten eri yhtiömuodoissa toimitaaan eläkevakuuttamisen näkökulmasta. Lisää esimerkkejä löydät työeläkelakipalvelun sivuilta täältä (telp.fi).

  Yhtiömuoto

  Tilanne

  Ota YEL

  Ota TyEL

  Ei lakisääteistä vakuutusta

  Kommandiittiyhtiö

  Työskentelet vastuunalaisena yhtiömiehenä.

  x

   

   

   

  Työskentelet äänettömänä yhtiömiehenä ja saat palkkaa.

   

  x

   

   

  Työskentelet äänettömänä yhtiömiehenä etkä saa palkkaa.

   

   

  x

  Osakeyhtiö Työskentelet ei-johtavassa asemassa, olet osakas ja saat palkkaa.    x  
    Työskentelet johtavassa asemassa ja omistat työskentely-yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä yli 30 % suoraan tai väliyhtiön kautta ja sinulla on yli 50 % omistusosuus tai sitä vastaava määräämisvalta väliyhtiöstä. x    
    Työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jonka osakepääomasta tai äänimäärästä omistat perheenjäsentesi kanssa yli 50 % suoraan tai väliyhtiön kautta ja omistat itse vähintään yhden osakkeen.    x    
    Omistat osakepääomasta tai äänimäärästä yksin enintään 30 % tai perheenjäsenesi kanssa enintään 50 %   x  
  Osuuskunta ja muu yhteisö Työskentelet osakkaana johtavassa asemassa ja vastaat henkilökohtaisesti yhteisön sitoutumuksista. Osuuskunnassa sinulla on yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsenen kanssa yli 50 % määräämisvallasta. x    
    Työskentelet osakkaana ilman että vastaat henkilökohtaisesti yhteisön sitoumuksista etkä saa palkkaa.   x  
    Työskentelet osakkaana ilman että vastaat henkilökohtaisesti yhteisön sitoumuksista etkä saa palkkaa.     x

   

  Tästä taulukosta voit tarkistaa yrittäjän ja tämän perheenjäsenten vakuutusvelvollisuuden eri yhtiömuodoissa. 

  Yhtiömuoto

  Tilanne

  Ota YEL

  Ota TyEL

  Ei lakisääteistä vakuutusta

  Toiminimi

  Puolisosi työskentelee yrityksessäsi, jonka omistat kokonaan,
  eikä saa palkkaa.

  x

   

   

   

  Lapsesi työskentelee yrityksessäsi, asuu kanssasi samassa taloudessa eikä saa palkkaa.

  x

   

   

   

  Lapsesi työskentelee yrityksessäsi, asuu kanssasi samassa
  taloudessa ja saa palkkaa. 

   

  x

   

  Avoin yhtiö Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei ole yhtiömies
  eikä saa palkkaa.
      x
    Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei ole yhtiömies
  mutta saa palkkaa
    x  
  Kommandiittiyhtiö Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei ole yhtiömies tai on äänetön yhtiömies eikä saa palkkaa.     x
    Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei ole yhtiömies
  tai on äänetön yhtiömies ja saa palkkaa.
    x  
  Osakeyhtiö Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei omista yhtään
  osaketta eikä saa palkkaa.
      x
    Perheenjäsenesi työskentelee yrityksessäsi, ei omista yhtään
  osaketta mutta saa palkkaa.
    x  
  Muu yhteisö Henkilö on sitoumuksista vastuussa olevan osakkaan perheenjäsen ja saa palkkaa.   x  
    Henkilö on sitoumuksista vastuussa olevan osakkaan perheenjäsen eikä saa palkkaa.     x

   

  Nämä taulukot löytyvät myös YEL-esitteeltämme (PDF) sivuilta 5 ja 6.