Nyheter 10.11.2022

Arbetspensionsavgifterna har fastställts för år 2023

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsavgifterna för år 2023. Den genomsnittliga pensionsavgiften för arbetsgivaren (ArPL) är 24,84 procent av lönesumman år 2023.

Den genomsnittliga ArPL-avgiften är nästan samma som i år. Den genomsnittliga pensionsavgiften har betydelse för arbetsgivare eftersom den reflekterar den allmänna avgiftsnivån och ger en övergripande bild av skillnaden mellan åren.

ArPL-avgiften fördelas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagarens andel förblir oförändrad från i år alltså 7,15 procent för personer under 53 år eller över 62 år och 8,65 procent för personer mellan 53 och 62 år.

Från och med början av 2023 kommer ArPL-avgiftens omkostnadsdel att fastställas separat av varje pensionsbolag. Omkostnadsdelen är den del av avgiften som täcker pensionsbolagets driftskostnader, med andra ord kostnaderna för att sköta försäkringar och pensioner. Ilmarinens utmärkta effektivitet kommer att innebära lägre arbetspensionsavgifter för våra kunder. År 2022 har omkostnadsdelen som avtalsarbetsgivare ska betala som mest uppgått till cirka 0,5 procent av lönesumman. I Ilmarinen kommer avtalsarbetsgivarnas omkostnadsdel år 2023 att högst uppgå till cirka 0,25 procent av lönesumman.

För små avtalsarbetsgivare är pensionsförsäkringsavgiften högst ungefär 25,55 procent av lönesumman i Ilmarinen när omkostnadsdelen beaktats.

År 2023 är ArPL-avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare 26,20 procent av lönerna. Avgiften för tillfälliga arbetsgivare är lika stor i alla pensionsbolag.

Du kan kontrollera din egen avgiftsprocent i vår webbtjänst för arbetsgivare. Logga in på arbetsgivartjänsten här.

Ladda ner socialförsäkringsavgiftstabell för 2023
Läs mer om ArPL-avgifter

Försäkringsavgiftsränta 2023

Försäkringsavgiftsräntan är en del av försäkringsavgiften. Räntan på pensionsförsäkringsavgiften höjs i början av år 2023 till 2,45 procent (2,0 procent i år). ArPL-avgiften förfaller till betalning den sista dagen i månaden efter löneutbetalningen. Om du flyttar fram försäkringsavgiftens förfallodag tillkommer en försäkringsavgiftsränta. Läs mer om ArPL-avgiftens förfallodagar

Försäkringsavgiftsräntan påverkar också FöPL-försäkringsavgiften beroende på betalningstidpunkt och förfallomånader. FöPL-avgiften kan betalas i flera betalningsposter. På avgiften beräknas en ränta som gottskrivs eller tas ut beroende på om du betalar den i början eller slutet av året. Det förmånligaste alternativet är att betala FöPL-avgiften den 20 januari. Läs mer om FöPL-avgiftens förfallodagar

Företagarnas pensionsavgift förblir på samma nivå som år 2022. För personer under 53 år och över 62 år är den 24,10 procent och för personer mellan 53 och 62 år är den 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten justeras årligen automatiskt med en lönekoefficient. Lönekoefficienten höjer FöPL-arbetsinkomsten för år 2023 med 3,79 procent.

Aktuellt nu

Nyheter 13.12.2022

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet

Lagen om pension för företagare ändras från och med årsskiftet: arbetsinkomsten kommer att fastställas mer utförligt och justeras oftare. Företagare förtjänar lika bra pensionsskydd och social trygghet som löntagarna. Reformen bidrar till att det blir så, säger Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet

Artikkeli 23.11.2022

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen

Vilka frågor har företagare kring FöPL-lagändringen? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från företagare. Sakkunnig i artikeln är Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

Vanliga frågor från företagare om FöPL-lagändringen
Mera nyheter och meddelanden