Muuttuva työelämä

Yrittäjä, huomaa työkyvyn heikkeneminen ajoissa

Kun työn imu vie mennessään, venyvät työpäivät monesti pitkiksi. Jos liiallinen työnteko jää tavaksi, se alkaa syödä voimia. Miten yrittäjän kannattaa pitää huolta omasta työkyvystään? Entä mitä tehdä, jos työkyky heikkenee? Lue Ilmarisen kuntoutusasiantuntijan Kirsi Orava-Paajasen vinkit.

Miten yrittäjän kannattaa pitää huolta omasta työkyvystään?

Omasta työkyvystä huolehtiminen on suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja hyvien valintojen toistamista. Liikkeelle kannattaa lähteä arjen fiksuista, pienistä valinnoista, joita tehdään sekä työpäivän aikana että vapaa-ajalla. Tähän liittyvät vahvasti ajanhallinta, ruokailutottumukset, liikunta ja uni.   

Kalenteriin on hyvä aikatauluttaa palautumishetkiä. Kestämme tilapäisiä ruuhkahuippuja, kunhan huolehdimme palautumisesta sekä arjessa että pidemmälläkin aikavälillä. Jos työpäivän jälkeen väsyttää eikä jaksa tehdä mitään, on palautumisessa petrattavaa.  

Kirsi Orava-Paajanen

Mitkä ovat merkkejä työkyvyn heikkenemisestä?

Merkkejä työkyvyn heikkenemisestä voi olla monia, ja satunnaisesti niitä voi esiintyä kaikilla. Yrittäjille suurimpia riskejä ovat yleensä pitkittyvät työpäivät sekä erilaiset stressiä aiheuttavat tekijät. Nämä voivat näkyä muutoksina käyttäytymisessä, esimerkiksi ärtyneisyytenä, keskittymisvaikeuksina, unihäiriöinä ja unohteluna. Pitkään jatkuessaan tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa ei enää jaksa pitää huolta omasta jaksamisestaan eivätkä työt suju entiseen malliin. 

Mitä pitää tehdä, jos työkyky heikkenee? Missä tilanteissa ammatillinen kuntoutus on vaihtoehto?

Koska yrittäjä on vastuussa omasta työkyvystään, on omien rajojen tunnistaminen tärkeää. Jos työkyky heikkenee, kannattaa kääntyä työterveyshuollon tai muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen.

Yrittäjän kannattaa järjestää itselleen työterveyshuolto. Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, voit halutessasi järjestää itsellesi työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL). Vuoden 2018 alusta korvausta voidaan myöntää myös, jos vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty yrittäjän ollessa kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. Lisätietoa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta löytyy Kelan verkkosivuilta.

Jos työkyky on heikentynyt ja töistä suoriutuminen on haasteellista, voi ammatillinen kuntoutus olla oikea ratkaisu. Ammatillinen kuntoutus tukee työhönpaluuta ja työssä jatkamista silloin, kun yrittäjällä on todettu sairaus, joka todennäköisesti johtaisi työkyvyttömyyteen lähitulevaisuudessa.

Ammatillista kuntoutusta haetaan Ilmarisen verkkosivujen kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme B-lääkärinlausunnon hakijan terveydentilasta. Mikäli yrittäjä on oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen, saa hän meiltä ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen parissa viikossa. Kuntoutusasiantuntijamme auttavat tarvittaessa kuntoutussuunnitelman laatimisessa. Tarvittaessa kustannamme myös ulkopuolisen työvalmentajan tuen ammatilliseen suunnitteluun. Tätä varten Ilmarisella on käytössään valtakunnallinen yhteistyökumppaneiden verkosto. 

Mitä ammatillinen kuntoutus tarkoittaa käytännössä? Millaisia keinoja on käytössä?

Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhönvalmennusta, oppisopimuskoulutusta tai ammatillista uudelleenkoulutusta. Tavoitteena on, että kuntoutuksen jälkeen yrittäjä pystyy jatkamaan työntekoa yrityksessään kokopäiväisesti.

Voimme tukea yrittäjän työssä jatkamista omassa yrityksessä työkokeilun tai työhönvalmennuksen avulla. Työkokeilun avulla työhön voi palata työaikaa keventämällä. Työkokeilun kesto on yleensä kolme kuukautta. Työhönvalmennuksella voimme tukea siirtymistä terveydentilalle paremmin sopivaan tehtävään. Työhönvalmennus on pidempikestoista valmennusta, johon voi sisältyä myös opiskelua.

Kun yritystoiminnan edellytykset ovat hyvät, voimme myöntää myös elinkeinotukea yritystoiminnan aloittamiseen tai olemassa olevan yritystoiminnan muokkaamiseen, jotta yrittäjä voi jatkaa työskentelyä yrittäjänä. Jossakin tilanteissa kyseeseen voi tulla myös työntekoa tukevan apuvälineen kustantaminen. Mikäli työ omassa yrityksessä ei ole mahdollista, voi uudelleenkoulutus uuteen ammattiin esimerkiksi oppisopimuksen avulla olla sopiva ratkaisu. 

Toimeentuloksi kuntoutuksen ajalta maksamme kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja -korotusta sekä muita kulukorvauksia.

Mistä yrittäjä voi löytää lisätietoa työkykyyn liittyvissä asioissa?

Lisätietoja ja vinkkejä oman työkyvyn vahvistamisesta sekä ammatillisesta kuntoutuksesta kannattaa lukea verkkosivuiltamme. Ilmarisen kuntoutuspalvelu auttaa yrittäjiä kaikissa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä asioissa arkisin klo 8–17 numerossa 010 284 2610.

Paljon hyödyllistä tietoa yrittäjän työkykyyn liittyen löytyy myös esimerkiksi Työterveyslaitoksen ja Kelan verkkosivuilta.

Kysy asiantuntijoiltamme – työnantajan kuntoutuspalvelu neuvoo ja opastaa

  • Kuntoutuspalvelumme auttaa kaikissa ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä asioissa yrittäjiä ja työnantaja-asiakkaitamme.
  • Palvelemme arkisin klo 8–17 numerossa 010 284 2610 sekä sähköpostitse ammatillinenkuntoutus@ilmarinen.fi

Lue lisää

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 20.10.2021

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Työkyky ei ole sama asia kuin terveys, vaikka terveydentila työkykyyn vaikuttaakin. Ihminen voi sairaudestaan huolimatta olla työkykyinen sopivaan työhön. Työkykyä arvioidaan monissa erilaisissa tilanteissa, kuten sairastumisen, kuntoutuksen tai eläkkeen hakemisen yhteydessä. Miten työkykyä voi mitata ja miten arviointi etenee?

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Muuttuva työelämä 15.9.2021

Ergonomialla vaikuttavuutta

Onko ergonomia muutakin kuin työtuolien säätämistä? Mitä hyötyä siitä on yksittäiselle työntekijälle? Entä yritykselle?

Ergonomialla vaikuttavuutta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita