Ilmarisen varatoimitusjohtaja Mikko Mursula, henkilökuva.
Ilmiöt

"Lähes kaksitoista prosenttia oli vuosikymmenen paras sijoitustulos"

Katso tai lue, mitä Ilmarisen varatoimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo sijoitusvuodesta 2019.

Vuonna 2019 Ilmarisen sijoittamat eläkevarat kasvoivat 50,5 miljardin euron arvoisiksi. Miltä vuosi näytti sijoittajan silmin, Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula?

Vuosi 2019 oli hämmästyttävän hyvä globaalille moneen omaisuusluokkaan sijoittavalle sijoittajalle. Alla oli vuoden 2018 poikkeuksellisen huono viimeinen kvartaali, jolloin osakemarkkina tuli yli 20 prosenttia alas. Samaan aikaan pelättiin Kiinan ja USA:n kauppasodan mahdollista kiristymistä.

Uhkakuvat eivät toteutuneet. Voimakkuus, jolla markkina korjasi ylöspäin heti ensimmäisen kvartaalin aikana, yllätti. Kokonaisuudessaan vuosi 2019 oli hyvä tai erittäin hyvä riippuen mistä omaisuusluokasta puhutaan.

11,8 prosenttia oli vuosikymmenen paras sijoitustulos. Jos katsotaan vuoteen 1997 asti, niin sijoitustulos menee viiden parhaan joukkoon.

Yllätykset sijoitusvuodessa?

Kun ajatellaan tunnelmia, joissa sijoitusvuoteen lähdettiin, tuskin kukaan osasi odottaa näin hyvää vuotta. Suurin yllätys oli korkotason lasku vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Siihen liittyen keskuspankkien viesti muuttui radikaalisti mahdollisesti kiristyvästä rahapolitiikasta keventävään rahapolitiikkaa. Lisäksi voi mainita, että osakkeiden tuotto nousi yli 20 prosenttiin.

Millaiset odotukset sinulla on nyt alkaneesta sijoitusvuodesta?

Huomaan sanovani lähes poikkeuksetta vuoden alussa, että edessä on haastava vuosi. Ja se minun tekisi jälleen mieli sanoa.

Monen omaisuusluokan hinnat ovat historiallisesti korkealla tasolla. Muuten olemme hyvin samanlaisten kysymysten äärellä kuin viime vuonnakin. Emme vieläkään tiedä, mitä vaikutuksia Brexitillä käytännössä on. Kiinan ja USA:n kauppasodassa ei ole saatu ratkaisua. Globaalin talouden kulmakertoimen ja vauhdin osalta on hyvin erilaisia näkemyksiä markkinoilla.

Koronaviruksen osalta markkinoilla pohditaan, miten pitkäaikaiseksi tämä ongelma muodostuu. Vähintään lyhytaikaista heilahtelua tämä aiheuttaa.

Mistä sijoittajat nyt hakevat tuottoja?

Matalan korkotason takia odotettu tuotto suhteessa riskiin on kohtalaisen heikko korkosijoituksissa. Se ohjaa sijoittajia hakemaan vaihtoehtoja muista omaisuusluokista. Vaihtoehtoisiin sijoituksiin kohdistuu kovaa kiinnostusta. Tarkoitan esimerkiksi kiinteistöjä, infrastruktuurihankkeita, private debt - ja credit -sijoituksia.

Osakkeet eivät ole menettäneet merkitystään ja kiinnostavuuttaan. Listatut ja listaamattomat osakkeet näyttelevät merkittävää roolia, kun tämän vuoden tuottoja raavitaan kasaan.

Vastuullisuus nousi kuumaksi puheenaiheeksi. Vuotta 2019 on Kutsuttu jopa vastuullisen sijoittamisen vuodeksi. Miten vastuullisuus näkyi Ilmarisen sijoitustoiminnassa?

Vastuullisuus ja vastuullinen sijoittaminen on ollut keskeinen osa Ilmarisen sijoitustoimintaa jo pitkään. En halua siksi kutsua sitä erityisesti vastuullisen sijoittamisen vuodeksi. Ilmarisen hallitus hyväksyi päivitetyt vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Otimme kunnianhimoisen tavoitteen sijoittaa eläkevaroja hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää paljon toimenpiteitä kaikissa omaisuusluokissa.

Mitä keinoja Ilmarisella on varautua sijoitusympäristön muutokseen?

Meillä on velvollisuus sijoittaa eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Vakavaraisuustilanteen on oltava aina sellainen, että vaatimus tuottavuudesta ja turvaavuudesta voidaan täyttää. Meidän sijoitusjänteemme on pitkä, mutta luonnollisesti huomioimme myös lyhyemmän aikavälin kehityskulut. On pystyttävä katsomaan aina muutaman kulman taakse.

Lue lisää:

Lisää aiheesta

Ilmiöt 14.7.2021

Suomeen työn perässä – F-Secure kisaa globaalisti osaajista

Syntyvyys on alhaisella tasolla, työikäisten määrä vähentynyt ja Suomi ikääntyy vauhdilla. Työperäisen maahanmuuton merkitys kasvaa. Miten osaajapula ja työperäinen maahanmuutto näkyvät F-Securella? Entä miten työeläkejärjestelmä kestää työikäisten määrän vähenemisen?

Suomeen työn perässä – F-Secure kisaa globaalisti osaajista

Ilmiöt 8.7.2021

Kunnat ja kaupungit tukevat henkilökohtaisen avustajan palkannutta työnantajaa

Vammaisilla ihmisillä on Suomessa oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Moni tarvitsee itselleen henkilökohtaisen avustajan ja toimii tällöin työnantajana avustajalleen. Työnantajana toimimisen hallinnollista taakkaa helpottavat sijaismaksajat. Heitä ovat kunnat, kuntayhtymät ja kaupungit. Niin kuntien ja kaupunkien kuin työnantajienkin tukena puolestaan on Oiman tarjoama järjestelmä, jolla voi hallinnoida sijaismaksajuutta.

Kunnat ja kaupungit tukevat henkilökohtaisen avustajan palkannutta työnantajaa
Lisää ajankohtaisia artikkeleita