Blogit

Ajankohtainen huominen on täällä

Tulevaisuuden työ kiinnostaa suomalaisia, mutta ajatukset siitä jakautuvat, kertoo Ilmarisen tuore tutkimus. Lähes puolet meistä innostuu työn tulevaisuudesta, mutta sitä kohtaan tunnetaan myös pelkoa ja epävarmuutta. Joka neljäs varautuu siihen, että oma työ saattaa tulevaisuudessa kadota kokonaan. Ilmarisen uusi Ajankohtainen huominen -osio auttaa ennakoimaan tulevaisuuden työelämää ja jakaa näkökulmia eläketurvaan, talouteen, työkykyyn ja työelämän tulevaisuuteen.

Työeläke on tulevaisuuden toimeentuloa, joka rakennetaan tämän päivän työllä. Meistä varmasti jokainen on kiinnostunut omasta taloudestaan ja tulevaisuudestaan, kuten Ilmarisen tutkimus kertoo. Siksi myös eläkeasioista kannattaa kiinnostua! 

Meitä Ilmarisessa tulevaisuus innostaa kovasti. Eläkevakuuttaminen on tulevaisuusbisnestä. Kaikki työmme tähtää siihen, että asiakkaamme, niin nykyiset kuin tulevatkin eläkeläiset, saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Sinun huomisesi on meille ajankohtainen nyt.

Rakennamme parempaa työelämää

Työeläkejärjestelmä on kestävällä pohjalla vain niin kauan kuin Suomessa riittää työtä ja sen tekijöitä. Siksi me Ilmarisessa haluamme olla rakentamassa parempaa työelämää, joka ottaa kaikki mukaan ja jonka kyydissä pysytään. Meillä ei ole varaa menettää kymmeniätuhansia ihmisiä ennen aikaisesti työelämän ulkopuolelle työkyvyttömyyden vuoksi. Kannamme vastuuta tulevaisuudesta myös sijoittamalla yhteiset eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti.

Eläkeyhtiössä työskentelee joukko tulevaisuuden asiantuntijoita. Vakuutusmatemaatikot tekevät ennusteita ja laskelmia eläkkeiden rahoituksesta jopa vuosikymmenten päähän. Sijoitusammattilaiset analysoivat ja ennakoivat markkinaliikkeitä, talouden ja toimialojen tulevaa kehitystä. Sijoitustoimintamme on pitkäjänteistä: eläkesijoittajan kvartaali on neljännesvuosisata.

Työkykyasiantuntijat puolestaan auttavat asiakasyrityksiämme tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään työkykyriskejä ja siten pidentämään tulevia työuria. Asiantuntijamme eläke- ja vakuutuspalveluissa neuvovat ja auttavat asiakkaitamme suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan.

Tulevaisuutta ei voi ennustaa – siksi se kiinnostaa

Myös Ilmarisen viestintää tehdään vahvasti tulevaisuuteen katsoen. Ajankohtainen huominen on Ilmarisen oma media, joka jakaa näkökulmia eläketurvaan, talouteen, työkykyyn ja työelämän tulevaisuuteen. Tarjoamme sivustollamme tietoa ja vinkkejä, miten voit suunnitella omaa tulevaisuuden toimeentuloasi ja miten työeläkettä karttuu eri elämän vaiheissa kuten opinnoista ja kesätöistä sekä perhevapaista. Eläkeikää lähestyvälle kerromme vinkkejä eläkkeelle jäämiseen ja jaamme tietoa eri eläkevaihdoista. Yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville tarjoamme käytännönläheisiä neuvoja eläkevakuuttamiseen, esimerkiksi aloittavan yrittäjän oppaassa.

Haluamme toimia paremman työelämän puolestapuhujana. Jaamme asiantuntijoiden ajatuksia ja parhaita käytäntöjä työkyvyn ylläpitämiseen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn. Voit esimerkiksi lukea siitä, miten mielenterveyttä voi edistää työpaikoilla. Esittelemme tuoretta tutkimustietoa ja jaamme hyviä käytäntöjä ammatilliseen kuntoutukseen.

Katsomme talouden ilmiöitä paitsi yksittäisen eläkkeensaajan näkökulmasta myös sijoittajan silmin. Ilmarisen tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä, ja seuraamme askelia sitä kohti. Välillä katseemme on vieläkin kauempana horisontissa, tulevissa sukupolvissa. Lue tästä, miten syntyvyys, sijoitustuotot ja työkyvyn kehitys vaikuttavat tulevaisuuden eläkkeiden rahoituksen.

Näitä teemoja käsittelemme monipuolisesti artikkelien, blogien, videoiden ja webinaarien muodossa. Tulevaisuutta ei voi ennustaa; se tarjoaa rajattomasti erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Kun tulevaisuus ja sen pohdinta kiinnostaa, tervetuloa mukaan Ajankohtaiseen huomiseen!

Liina Aulin
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Ilmarinen

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 16.4.2021

ESG ohjenuorana vastuullisessa ETF-sijoittamisessa

Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille, Suomen suurimmalle työeläkevakuutusyhtiölle? Koska hallinnoimme noin 53 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, on erityisen tärkeää, että vastuullisuus kulkee punaisena lankana kaikessa sijoitustoiminnassamme ja kaikissa omaisuusluokissa. Viime vuosina olemme tehneet vastuullisuuden osalta merkittäviä muutoksia etenkin pörssilistatuissa passiivisissa osakeindeksirahastosijoituksissa (ETF – Exchange Traded Fund).

ESG ohjenuorana vastuullisessa ETF-sijoittamisessa

Blogit 8.4.2021

Nuorten ajatukset työssäjaksamisesta korostavat työyhteisön tasapuolista vuoropuhelua

Nuoren siirtyminen koulutuksesta työelämään on merkittävä prosessi niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Yhtäältä se merkitsee suurta muutosta yksittäisen ihmisen elämässä, toisaalta nuoret työelämän osaajat ovat yhteiskunnalle kultaakin kalliimpia ja heihin kohdistuu odotuksia tulevaisuuden hyvinvoinnin säilyttäjinä. Kiinnittyminen työelämään on harvemmin mutkatonta. Työuran alun lyhyet työsuhteet, uuden työyhteisön toimintatavat ja epäilys oman osaamisen riittävyydestä voivat luoda epävarmuutta ja jaksamisen ongelmia vastavalmistuneelle nuorelle. Työelämään kiinnittymisen ongelmat vaikuttavat nuorten työssä jaksamiseen ja mielenterveyteen, mikä on näkynyt nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuna viime vuosina.

Nuorten ajatukset työssäjaksamisesta korostavat työyhteisön tasapuolista vuoropuhelua
Lisää ajankohtaisia artikkeleita