Blogit

Markkinoilla riittää uskoa osakemarkkinan hyvään kehitykseen

”Osakkeet nousevat 10 – 15 prosenttia. Inflaatio nostaa päätään. Lyhyet korot pysyvät alhaalla ja pitkät korot hieman nousevat eli korkokäyrä jyrkentyy maltillisesti. Dollari heikkenee. Keskuspankit tekevät parhaansa, ettei mitään pahaa pääse tapahtumaan markkinoilla”. Näin voisi tiivistetysti kuvata markkinoilla vallitsevan yhteisymmärryksen käynnistyneelle vuodelle ja samalla säästää tuhansien markkinakatsaussivujen lukemisen.

Kaikki markkinakonsensuksessa mainitut asiat ovat sijoittajalle tärkeitä, mutta veikkaisin, että usko osakemarkkinan suotuisan kehityksen jatkumiseen on lopputuloksen kannalta se painavin. On mielestäni tärkeää ymmärtää, mitä olettamia tämän positiivisuuden takana on.

  1. Koronaviruksen aiheuttama pahin ahdinko on takana. Vuodesta 2021 tulee talouskasvun ja yritysten tuloskasvun näkökulmasta vahvan elpymisen vuosi. Toimivien rokotteiden löytyminen ja niiden toivottavasti nopea globaali jakelu palauttavat kuluttajien ja yritysten luottamuksen.

  2. Fiskaalipolitiikka pysyy vahvan elvyttävänä. Poliittiset päättäjät ympäri maailmaa saavat kehittyneiden talouksien johdolla tarvittavat päätökset aikaiseksi ja velkarahaa ohjautuu sekä koronaviruksen välittömien vaurioiden korjaamiseen että myös kasvua tukeviin kohteisiin. Ennen joulua USA:ssa päätetyn noin 900 miljardin dollarin elvytyspaketin arvioidaan lisäävän jo tänä vuonna talouskasvua parilla prosenttiyksiköllä, ja tiedä vaikka lisää olisi tulossa, kun senaatin päätösvalta kallistui niukasti demokraattiselle puolueelle. Euroopassa jo päätetyn 750 miljardin euron elvytysrahaston positiivisten vaikutusten uskotaan näkyvän viimeistään jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. 
  1. Inflaatio ei karkaa käsistä. Inflaatio pysyy suotuisaa osakemarkkinakehitystä tukevalla tasolla eikä keskuspankeilta nähdä rahapolitiikkaa kiristäviä toimenpiteitä. Koronaviruksen aiheuttamiin sulkuihin liittyvä patoutunut kulutuskysyntä ei ryöpsähdä markkinoille hallitsemattomasti hintoja nostamaan, vaikka markkinoilta on samaisesta syystä poistunut jonkin verran tuotantokapasiteettia. Toistaiseksi kysynnän lisääntyminen tuotannon pullonkaulojen aikana on näkynyt hinnannousuna lähinnä vain hyödykepuolella, kuten esimerkiksi kuparissa.
  1. Korkotaso on ja pysyy alhaalla. Osakkeiden suhteellinen kiinnostavuus ei ainakaan vähene, ja osakkeita on vaihtoehtojen puutteessa omistettava tuottotavoitteisiin pääsemiseksi. Tämä tosiasia kumoaa ainakin lyhyellä aikavälillä argumentit osakemarkkinoiden korkeahkoista arvostuskertoimista. Jatkuvaa osakkeiden houkuttelevuutta kuvaa se, että useiden kyselyiden perusteella varainhoitajat suhtautuvat myönteisemmin lähitulevaisuuden osakemarkkinanäkymiin kuin kertaakaan sitten vuoden 2018 alun.
  1. Yritysten lisääntynyt velanotto ei muodostu ongelmaksi. Velanhoitokustannukset pysyvät matalan korkotason ja luottoriskipreemioiden kaventumisen seurauksena edelleen alhaalla.

Markkinoiden usko tulevaan näyttää siis hyvinkin optimistiselta vuoden 2021 käynnistyessä. Harmillisesti markkina ei kuitenkaan oikeastaan koskaan ymmärrä käyttäytyä niin kuin enemmistö ajattelee tai uskoo. Varmaa on vain se, että mikä tahansa poikkeama edellä luetelluista olettamista konsensuksen taustalla aiheuttaa heiluntaa ja mahdollisesti isojakin liikkeitä ylös tai alas, riippuen yllätyksen luonteesta.

Huomasin, että taas kerran oli huomattavasti helpompaa listata erilaisia riskejä ja uhkakuvia kuin luetella odotettuakin positiivisempaan markkinakehitykseen johtavia syitä. Positiivisen yllätyksen mahdollisuus on kuitenkin aina olemassa ja uskon, että paras lopputulema tänäkin vuonna syntyy niin, että kantaa riskinkantokykynsä sallimissa puitteissa riittävästi sijoitusriskiä. Alhaisen koron ympäristössä yleinen sijoitushokema ”ei riskiä, ei tuottoa” on nimittäin entistä ajankohtaisempi.

Menestyksekästä sijoitusvuotta!

Mikko Mursula
varatoimitusjohtaja, sijoitukset

Lisätietoja

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 30.7.2021

Pakollinen ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoite on hyvä uutinen – myös sijoittajille

Sijoittajia kiinnostavat sekä toimintaympäristön riskit sijoituskohteena oleviin yrityksiin että yritysten toiminnan vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Ihmisoikeudet ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Yritystoimintaan ja ihmisoikeuksiin liittyvää tietoa on saatavilla, mutta jatkossa tarvitaan yhä kokonaisvaltaisempaa tietoa sijoituspäätösten tueksi. EU:n valmisteilla oleva yritystoiminnan ja hankintaketjujen vastuullisuutta koskeva regulaatio edellyttää yrityksiä kiinnittämään yhä tarkemmin huomiota toimintansa ihmisoikeusvaikutuksiin mahdollistaen kattavamman tiedon myös sijoittajille.

Pakollinen ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoite on hyvä uutinen – myös sijoittajille

Blogit 21.7.2021

Hei liikkuja – onko mittalaitteesi renki vai isäntä?

Monelle meistä kunto- ja terveysliikkujista kesä on kestävyysliikunnan kulta-aikaa. Löydämme liikkumisen iloa muun muassa luonnosta nautiskellen kävelylenkin lomassa, lenkkipolkuja pinkoen tai pyörän selässä kiitäen. Monet hurahtavat laskemaan omia kilometrejään ja tähtäävät täysillä kohti omia tavoitteitaan tai kisailevat esimerkiksi pyöräkilometreistä Kilometrikisassa. Ranteeseen puetaan tietenkin suoritusta mittaava älylaite. Eihän sitä muuten tiedä liikkuneensa.

Hei liikkuja – onko mittalaitteesi renki vai isäntä?

Blogit 24.6.2021

Yrittäjät ansaitsevat yhtä hyvän eläketurvan kuin palkansaajatkin

Yrittäjien luottamus eläkejärjestelmään on vaatimaton Suomen Yrittäjien tuoreen tutkimuksen perusteella, alivakuuttaminen on yleistä ja valtion rahoitus on kasvussa. Vuoroin arvostellaan yrittäjiä ja eläkevakuuttajia alivakuuttamisesta. Mistä tässä on oikein kyse?

Yrittäjät ansaitsevat yhtä hyvän eläketurvan kuin palkansaajatkin
Lisää ajankohtaisia artikkeleita