Blogit

Mihin läppärisi lasket, siellä on työsi

Olen viimeisen kolmen vuoden aikana tehnyt töitä kotona, yhdessä omassa toimistossa, ainakin kymmenen yrityksen tiloissa, lukuisissa coworking-tiloissa ja vielä useammassa kahvilassa. Lisäksi ollen tehnyt duunia kirjastoissa, junissa, lentokoneissa, autossa, asiakkaiden luona ja konferenssihuoneiden nurkissa (lattiatasossa, tätä en voi ergonomiasyistä suositella lainkaan). Viime vuosien liikkuvainen työ, vuosi toimistonomadina ja ulkomaille muutto ovatkin tehneet minusta varsinaisen työtilojen kokemusasiantuntijan.

Uskallan siis sanoa, että työympäristöllä todella on väliä. Myös useissa tutkimuksissa on todettu, että kasveilla, työpisteen siisteydellä ja sotkuisuudella, väreillä, kalusteilla ja huonekorkeudella on kaikilla vaikutusta työn tekemiseen ja/tai kognitiivisiin kykyihin.

Siinä missä hyvin suunniteltu työtila tukee tuottavuutta, työpaikoilla on myös paljon keskittymistä haittaavia keskeytyksiä. Moni kokeekin, että kotona keskittyminen on helpompaa. Etätyöllä on myös tutkitusti positiivisia vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin.

Kotitoimiston hyödyt ja haitat

Toimiston hälyä paetaan usein kotitoimistoon. Kotona työskentelyssä on kuitenkin myös ongelmansa. Mark Morris on Salt Lake Cityn ensimmäisen coworking-tilan perustaja, joka perusti Work Hiven työskenneltyään ensin kolme vuotta kotona. Merkittävin haitta kotona työskentelyssä oli henkinen: kotona työn tekemistä ei tullut tauotettua ja työ oli aina läsnä. Asiakkaitakaan ei oikein voinut kutsua kotikäynnille.

Ei ole ihme, jos kotitoimistolla alkavat seinät kaatua päälle. Muista ihmisistä eristäminen on lähinnä vankiloista tuttu rangaistusmuoto. Kaupunkisuunnittelijana työskentelevä Morris kertoo, että pelkästään muiden ihmisten läsnäololla on energisoiva vaikutus. Tämän olen huomannut itsekin. Saman hyödyn saa työskentelemällä kahvilan tasaisessa hälyssä muiden ihmisten ympäröimänä, mutta vailla keskeytyksiä.

Coworking-tiloista uusia ajatuksia

Keskeytyksistä huolimatta työpaikalla yleensä parasta ovat työkaverit. Coworking-tiloissa yleensä jokainen työskentelee oman projektinsa parissa, mutta eri alojen asiantuntijoihin tutustuminen saattaa antaa omiin ajatuksiin aivan uusia, yllättäviäkin näkökulmia, jotka voivat olla työn tekemisen kannalta todella arvokkaita.

Vuorovaikutusta ei kuitenkaan tapahdu sattumalta. Monella työpaikalla saatetaan tehdä töitä todella yksin, vaikka oltaisiinkin näennäisesti yhdessä. Myös coworking-tilaan voi tulla tekemään omia juttujaan tutustumatta keneenkään. Tarvitaan myös yhteisiä tilaisuuksia ja rakenteita, joissa vuorovaikutus on mahdollista. Toimistonomadi vuoden tuoman kokemukseni mukaan yhteiset kahvitauot ovat toimivan työyhteisön liima. Jo tuo pieni yhteinen hetki päivässä synnyttää luottamusta, syventää suhteita ja luo rentoutta työyhteisöön.

Työtilojen suunnittelulla ja säätelyllä voidaan vaikuttaa työn kokemiseen paljon. Kannattaa siis kokeilla eri vaihtoehtoja, tehdä havaintoja ja muotoilla työpäiviä siten, että ne palvelevat työn tavoitteita ja omia tarpeita.

Aku Varamäki
työpäivämuotoilija, yrittäjä
@akuvaramaki
http://www.workdaydesigners.com/

Vuonna 2018 Aku tarkkailee suomalaista työelämää rapakon taka Yhdysvalloista, Salt Lake Citystä.

Paremman työelämän palveluja tarjoava Ilmarinen on muuttuvan työelämän ytimessä. Postitalo on yksi Ilmarisen omistamista rakennuksista, joihin luodaan nyt joustavan ja jaetun työn tiloja. Lue lisää!

Tee Ilmarisen testi ja tarkista, kuinka valmis sinä olet tulevaisuuden työelämään! futurescore.ilmarinen.fi

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 3.5.2021

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Viime viikkojen päivän ilahduttavin hetki on ollut noin kello 11.35, jolloin THL on julkistanut uudet koronaluvut. Ne ovat olleet laskusuunnassa ja yrityksissä on ruvettu entistä rohkeammin keskustelemaan etätyöläisten toimistoille paluusta.

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Blogit 28.4.2021

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Suomalaisten eläkevaroja rahastoidaan, mutta samalla alhainen korkotaso syö odotettuja sijoitusten tuottoja. Onnistummeko nostamaan odotettuja sijoitustuottoja yhdellä prosenttiyksiköllä ja helpottamaan tulevien sukupolvien taakkaa 100 miljardilla eurolla? Katse tulisi kiinnittää siihen, miten eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaan saadaan lisäjoustoja vastuuvelan tai vakavaraisuusvaateiden laskentaa muokkaamalla.

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Blogit 21.4.2021

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?

Globalisaatio on ollut hyvä asia monin tavoin. Ihmisten välisen kanssakäymisen lisääntyminen lisää ymmärrystä, vähentää konflikteja ja rikastuttaa kokemusmaailmaamme. Lisäksi globalisaation tuomat elintasohyödyt ovat olleet merkittäviä ainakin meille suomalaisille. Suomi on pieni avotalous, jolle kansainvälinen kauppa on elintason säilyttämisen kannalta keskeistä. Suomi vie ja tuo, nettohyödyt ovat kansantaloudelle ja kansalaisille ilmeiset.

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita