Artikkelit

Sopivaa työtä kaikille – osatyökykyisissä merkittävä hyödyntämätön potentiaali työmarkkinoille

Osatyökykyisten heikosta työllistymisestä aiheutuvan toteutumattoman työpanoksen arvioidaan olevan 1,3 miljardia euroa vuodessa. Ilmarisen yhteistyökumppaneineen kokoama Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuuden tavoitteena on lisätä tietoa ja edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä.

Ilmarisen tekemän laskelman mukaan osatyökykyisten paremmassa työllistymisessä on merkittävä, arviolta 1,3 miljardin euron vuotuinen hyödyntämätön potentiaali.

Laskelman taustalla on käytetty oletusta, että työhaluiset osatyökykyiset henkilöt tekisivät työtä keskimäärin 50 % työpanoksella ja kokoaikainen kuukausipalkka olisi noin 2 500 euroa. Yksittäisen menetetyn työvuoden hinnaksi muodostuisi näin 20 000 euroa. Kun työkykyisiä ja -haluisia osatyökykyisiä henkilöitä on Suomessa 65 000, nousee vuotuisen toteutumattoman työpanoksen laskennallinen arvo 1,3 miljardiin euroon.

– Laskelma ei ota huomioon työpanoksen synnyttämää arvonluontia tai etuuksia, joita yhteiskunnalta jää työllistymisen vuoksi maksamatta. Todellisuudessa hyödyntämätön potentiaali voi olla huomattavasti suurempi, Ilmarisen tutkimusjohtaja Tomi Hussi kuvailee.

Työkyky käyttöön

Osatyökykyisyys koskettaa jollain tapaa lähes jokaista suomalaista jossain vaiheessa elämää. Työikäisestä väestöstä 1,9 miljoonalla henkilöllä on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 henkilöä arvioi, että sairaus tai vamma vaikuttaa työhön tai työmahdollisuuksiin. Osatyökykyisistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000.

– Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä 65 000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä työhön. Heidän työpanostaan emme saisi hukata. Kyse on paitsi taloudellisesti, myös yksilötasolla merkittävästä asiasta. Työ luo hyvinvointia, Hussi sanoo.

– Yhtä lailla on huolehdittava myös työelämässä olevien osatyökykyisten henkilöiden edellytyksistä jatkaa työuraansa. Työeläkekuntoutus tarjoaa keinoja tähän, Hussi jatkaa.

Tavoitteena sopivaa työtä kaikille

Ilmarisen yhdessä Invalidiliiton, Vates-säätiön, Rinnekoti-Säätiön, Ammattiopisto Spesian ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa koostama Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuus tarjoaa tietoa osatyökykyisten työllistymisestä. Ilmarisen verkkosivuille koottu kokonaisuus tarjoaa tietoa erityisesti työnantajille ja toimii porttina tiedon lähteille muualla verkossa.

– Työkyky ja pidemmät työurat ovat eläkeyhtiön toiminnan keskiössä. Haluamme lisätä tietoa, jotta työhaluisilla on mahdollisuus löytää sopiva työ, vaikka työkyky ei olisikaan sataprosenttinen. Yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa saamme monipuolisen näkymän tärkeään aiheeseen. Tavoitteena on vaikuttaa osatyökykyisten työllistymiseen pitkäjänteisesti, Ilmarisen johtava asiantuntija Timo Aro kertoo.

Hankkeen taustalla on Ilmarisen ja yhteistyöorganisaatioiden asiantuntijoista koostunut yhteistyöryhmä, joka on pyrkinyt löytämään keinoja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi.

– Kulttuuri on jo muuttunut ja viime vuosina asiaa on edistetty monella tapaa. Vielä riittää kuitenkin tekemistä, ja tässä Ilmarinen haluaa olla mukana. Haluamme muuttaa puheen fokuksen osatyökykyisyydestä sopivaan työhön. Osatyökykyinen on työkykyinen, kunhan muokataan tai löydetään sopiva työ, Aro summaa.

Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuus julkistettiin Invalidiliiton 80-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä 15.11.2018.

Tutustu Sopivaa työtä kaikille -kokonaisuuteen Ilmarisen sivuilla.

Lisätiedot

Tomi Hussi, tutkimusjohtaja, Ilmarinen, p. 050 517 9209, tomi.hussi@ilmarinen.fi

Timo Aro, johtava asiantuntija, Ilmarinen, p. 050 66574, timo.aro@ilmarinen.fi 

Lisää aiheesta

Artikkelit 4.6.2024

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen työntekijän Suomeen tai lähettämässä työntekijäsi Suomesta töihin ulkomaille? Työnantajana sinun on huolehdittava työntekijöittesi työeläkevakuuttamisesta riippumatta siitä, missä maassa he työskentelevät tai kauanko työsuhde kestää.

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Artikkelit 3.6.2024

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös keskusteluilmapiiriä, jossa eriäviä mielipiteitä osataan käsitellä rakentavasti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Miten psykologisesti turvallinen ilmapiiri rakennetaan työpaikalle? Entä mitä se vaatii johdolta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä?

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita