Artikkelit

Perhe-eläke on paljon muutakin kuin turvaa vanhuuden varalle

Perhe-eläke antaa turvaa toimeentuloon leskelle, kun puoliso menehtyy. Myös alle 20-vuotiaat lapset voivat saada lapseneläkettä perhe-eläkkeen turvin. Perhe-eläke perustuu työeläketurvaan. Toisin sanoen samalla tavoin kuin työeläke vanhuuden varalle, myös perhe-eläke karttuu jokaisen tienatun euron myötä.

Perhe-eläkettä ovat siis leskeneläke ja lapseneläke. Voit saada leskeneläkettä, jos olit avio- tai avoliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai sait entiseltä puolisoltasi henkilökohtaisesti jatkuvaa elatusapua. Puolisosi alle 20-vuotiaalla lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen, jota voi saada riippumatta siitä, asuiko lapsi puolisosi kanssa vai ei. Lapseneläkkeeseen on oikeus sekä biologisilla että adoptoiduilla lapsilla.

Lue tarkemmin oikeudesta perhe-eläkkeeseen

Työnantaja, valmistaudu neuvomaan ja ohjaamaan kysymykset työeläkeyhtiöön

Jos työssä käyvä henkilö yllättäen menehtyy, yksi ensimmäisistä tahoista, jolle asiasta ilmoitetaan, on tavallisesti henkilön työnantaja. Tästä syystä työnantaja saattaa yllättäen joutua tilanteessa neuvonantajan rooliin. Tuore leski kysyy usein edesmenneen puolisonsa työnantajalta käytännön asioista, jotka ovat kummallekin osapuolelle ennestään tuntemattomia ja ehkä epäselviäkin.

Perhe-eläkkeen myöntää se eläkeyhtiö, jossa edesmennyt henkilö oli vakuutettuna. Jos hän oli vakuutettuna Ilmarisessa, lesken kannattaa tehdä perhe-eläkehakemus suoraan OmaEläke-palvelussa, jolloin eläkepäätöksenkin saa nopeammin.

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat nimittäin sekä edesmenneen puolison että lesken työeläketurva ja lasten lukumäärä. Perhe-eläkkeeseen eivät sen sijaan vaikuta kansaneläke, vapaaehtoiset eläkkeet tai kuolinpesän varallisuus.

Joillain työnantajilla on myös voimassa ryhmähenkivakuutus, josta leski ja lapsi voivat olla oikeutettuja saamaan kertakorvauksen. Jos henkilö menehtyi työtapaturmassa tai liikenneonnettomuudessa, leskenä voit saada korvauksen myös hänen työnantajansa tai yrityksensä tapaturmavakuutusyhtiöstä tai vahingon aiheuttaneen liikennevakuutusyhtiöstä. Korvaus voi vähentää maksamaamme perhe-eläkettä.

Perhe-eläke on sitä suurempi, mitä useampi alle 18-vuotias lapsi perheessä on. Jos lapsia ei ole, perhe-eläke koostuu pelkästä leskeneläkkeestä ja on silloin enintään puolet perhe-eläkkeen enimmäismäärästä.

Perhe-eläkkeen hakeminen on helpointa verkossa

Leski ja lapset saavat yleensä Kelalta automaattisesti paperisen lomakkeen perhe-eläkkeen hakemista varten. Nopeampi tapa saada asiansa käsittelyyn on kuitenkin tehdä hakemus suoraan eläkeyhtiöön ja täyttää hakemus verkossa.

Leskeneläkkeeseen on oikeutettu puolison kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Yhteiset lapset saavat vastaavasti lapseneläkkeen vanhempansa kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. Perhe-eläkettä voi saada takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta.

Toimi näin:

1. Tarkista, onko sinulla oikeus leskeneläkkeeseen ja lapsilla lapseneläkkeeseen. Tarkista oikeus perhe-eläkkeen sivuiltamme.

2. Arvioi leskeneläkkeen määrää perhe-eläkelaskurilla.

3. Tee lesken ja lapsen perhe-eläkehakemus OmaEläke-palvelussa. Samalla hakemuksella voit hakea myös Kelan perhe-eläkettä. Toimitamme silloin hakemuksen puolestasi Kelaan. Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan (kela.fi).

Hae eläkettä OmaEläke-palvelussamme.

Perhe-eläkeuudistus tuli voimaan 2022

Perhe-eläke uudistui vuosi sitten vuoden 2022 alussa. Uudistuksella haluttiin saada perhe-eläketurva vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja perheiden muuttuneeseen tarpeeseen. Keskeisintä uudistuksessa oli leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi ja lapseneläkkeen jatkuminen aiempaa pidempään. Myös avopuoliso on oikeutettu perhe-eläkkeeseen tietyin edellytyksin.

Lisää aiheesta

Artikkelit 27.2.2024

Edelleen ilmassa – Työkaverit ja mielekäs työ saavat seniorin jatkamaan ja jaksamaan

Rita Paavolainen käy kuntosalilla, hiihtelee ja herää aikaisin aamulla pirteänä purserin töihin Norran lennoille. Aktiivista elämää viettävä Paavolainen olisi jo voinut jäädä eläkkeelle, mutta veri vetää edelleen töihin. Työn merkityksellisyys, mukavat asiakkaat ja työyhteisön vetovoima saivat Paavolaisen jatkamaan töissä vielä seniori-iässä.

Edelleen ilmassa – Työkaverit ja mielekäs työ saavat seniorin jatkamaan ja jaksamaan

Artikkelit 21.2.2024

Uusi työ uudelta alalta – ammatillinen kuntoutus auttoi palaamaan työelämään

Lista kipeistä kohdista on pitkä: niska, selkä, olkapäät, kädet, polvet, nivelet ja nikamat. Pitkiä sairauslomia, useita leikkauksia. Terveysongelmat eivät kuopiolaista Jouni Räsästä kuitenkaan lannistaneet – päinvastoin. Ammatillisen kuntoutuksen avulla Räsänen opiskeli itselleen uuden ammatin, ja nyt työ nuorten parissa on vienyt mennessään.

Uusi työ uudelta alalta – ammatillinen kuntoutus auttoi palaamaan työelämään

Artikkelit 31.1.2024

Työhyvinvointilähetti pitää huolta ergonomiasta Apetitilla – 8 vinkkiä työpaikalle

Apetitin tehtaalla Säkylässä toimii työhyvinvointilähetti, joka opastaa työnsä ohessa muita työntekijöitä hyvään ergonomiaan. Oppinsa lähetti on saanut koulutusohjelmasta, jossa kouluttajana toimi muun muassa työfysioterapeutti. Hankkeen avulla tehtaalla pyritään vahvistamaan työhyvinvointia ja vähentämään tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvia sairauspoissaoloja.

Työhyvinvointilähetti pitää huolta ergonomiasta Apetitilla – 8 vinkkiä työpaikalle
Lisää ajankohtaisia artikkeleita