Artikkelit

Vihreän siirtymän rahoitus on muutakin kuin sijoittamista valmiiksi kestäviin sijoituskohteisiin

Sijoittajat tarvitsevat viitekehyksiä ja sääntelyä sille, millainen on sijoituskohteen uskottava siirtymäsuunnitelma. Siten voidaan laajemmin mahdollistaa vihreän siirtymän kipeästi tarvitsema rahoitus ja luoda todellisia vaikutuksia.

Tarvitsemme laajan siirtymän kestävään, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen ympäristöön ja yhteiskuntaan. Mutta sen, mihin rahaa tarvitaan, jotta päästään kestävään maailmaan ja mihin EU-sääntely keskittyy, välissä on kuilu.

– Se huolestuttaa meitä, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior asiantuntija Niina Arkko ja hollantilaisen rahastoyhtiön Cardanon sijoitusjohtaja Hilde Veelaert kirjottavat.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA esimerkiksi suunnittelee ohjeistusta rahastojen käyttämiin vastuullisuus- tai kestävyysnimiin. Ohjeistuksessa annetaan hyvin vähän huomiota rahastoille, jotka sijoittavat yhtiöihin, jotka ovat vielä siirtymässä ympäristön kannalta kestävään toimintaan. Se saattaa hidastaa sijoituksia siirtymää tekeviin yhtiöihin, koska kestävyysluokitukset ovat nykyisin tärkeä pääomavirtojen ajuri, Arkko ja Veelaert toteavat.

He kirjoittivat aiheesta artikkelin (pdf, englanniksi).

Oikeudenmukainen siirtymä vaatii sijoituksia kahdenlaisiin yhtiöihin

Oikeudenmukainen siirtymä kestävään maailmaan vaatii sijoituksia kahdenlaisiin yhtiöihin: ratkaisuja tarjoaviin sekä niihin, jotka ovat vasta muutoksessa. Näin saadaan maksimoitua todelliset vaikutukset, Arkko ja Veelaert kirjoittavat.

– Tämä vaatii sijoittajilta paljon pääomia ja aktiivisuutta esimerkiksi vaikuttamisprosessien tai yhtiökokousäänestysten kautta, Arkko selittää.

Instituutionaalisen sijoittajan näkökulmasta myös hajauttaminen on tärkeää, ja kestäviksi luokitellut sijoituskohteet ovat vielä rajallisia. Myös muutoksessa oleviin yhtiöihin sijoittaminen laajentaa sijoituskenttää.

Arkon ja Veelaertin mukaan tarvitaan parempia viitekehyksiä siihen, mikä lasketaan uskottavaksi siirtymäsuunnitelmaksi, jotta sijoittajat voivat tehokkaammin ohjata paljon tarvittavia pääomia muutosyhtiöihin ja vaikuttaa niihin.

Arkko ja Veelaert ovat mukana kansainvälisen CFA-instituutin vastuullisuustyöryhmässä. Sen muodostavat CFA-yhdistysten eurooppalaiset jäsenet, joilla on asiantuntemusta ESG-sijoittamisesta. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja jakaa näkemyksiä, jotka liittyvät kestävää rahoitusta koskevaan EU:n lainsäädäntöön ja ehdotettuihin eurooppalaisiin tai kansallisiin ESG-ohjeistuksiin.

Lue lisää: 

Lisää aiheesta

Artikkelit 4.6.2024

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen työntekijän Suomeen tai lähettämässä työntekijäsi Suomesta töihin ulkomaille? Työnantajana sinun on huolehdittava työntekijöittesi työeläkevakuuttamisesta riippumatta siitä, missä maassa he työskentelevät tai kauanko työsuhde kestää.

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Artikkelit 3.6.2024

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös keskusteluilmapiiriä, jossa eriäviä mielipiteitä osataan käsitellä rakentavasti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Miten psykologisesti turvallinen ilmapiiri rakennetaan työpaikalle? Entä mitä se vaatii johdolta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä?

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita