Blogit

Salaisuus säilyy, vain piiri laajenee

Havainto esihenkilöajoiltani: Arjessa työkykyjohtaminen näyttäytyi usein muusta johtamisesta erillisenä, pitkälti HR:n asiana. Näin siitä huolimatta, että esihenkilöt tukevat työkykyä työpaikan arjessa monin tavoin. Entä jos työkykytietoa olisikin kaikkien helposti saatavilla?

Kolme vuotta sitten pohdimme Ilmarisessa, miten voisimme tehdä työkykyjohtamisen käytäntöjä laajemmin näkyväksi ja tukea asiakkaitamme vaikuttavammin. Päätimme kehittää täysin uudenlaisen palvelukonseptin – tavoitteena madaltaa kynnystä työkykyjohtamisen tiedon pariin pääsylle ja ohjata asiakkaitamme ennakoivan riskien tunnistamisen kautta oman toiminnan kehittämiseen.

Työkykytieto helposti saataville

Tarve vastata erilaisiin asiakastarpeisiin oikea-aikaisesti ja skaalata palvelut eri kokoisille yrityksille vei kehityksen digikanavaan. Syntyi Ilmarisen TyökykyAreena, joka tuo tutkitun työkykytiedon helposti saataville.

Palvelu tukee työkykyyn liittyvien ilmiöiden ymmärrystä ja tarjoaa työkaluja sekä tukea työkykyjohtamiseen. Digitaalisen palvelun myötä voimme tarjota asiakkaillemme tehokkaimman keinon jakaa tietoa edelleen työpaikoilla ja juurruttaa ratkaisut arkeen.

Asiakkaiden odotukset ja ymmärryksen kasvattaminen ohjaavat kehitystä

Työkykyjohtamisen tietotaito rakentuu yrityksissä usein muutamien asiantuntijoiden varaan. Työkykyjohtamisen puheen yllä leijuu ”salaisuuden verho”, joka usein kulminoituu HR:n asiantuntijuuteen. Työkykytoimien välitön vaikutus yhtiön tuloksiin haastaa usein HR:ää ja yritysjohtoa. Silti myös monen liiketoimintajohtajan ja esihenkilön arki täyttyy erilaisista työkykyä tukevista operatiivisista toimista. Näin ainakin itse koen lähes kahdenkymmenen vuoden esihenkilötyön kokemuksella. Ilmarisessa päätimmekin tavoitella TyökykyAreenan avulla tämän ”vain HR:lle” -ajatuksen repimistä ja tarjota tutkittua tietoa työkykyjohtamisesta kaikille.

Asiakkaiden odotukset tuesta vaihtelevat yrityksen koon, iän ja työkykyjohtamisen toimintavalmiuden mukaan. Yhtä hopealuotia ei siis ole tarjolla. Tiedolla johtamisen osaamisen kasvattaminen kiinnostaa erityisesti isoja ja omia toimintamallejaan pitkään kehittäneitä yrityksiä. Monen pienemmän ja nuoremman yrityksen arki kaipaa ketteriä työkaluja ja vinkkejä. Kaiken kokoisten yritysten tarpeita dominoi kuitenkin omien riskien ja voimavarojen tunnistamisen tarve, jotta kerätystä datasta saataisiin liiketoiminnan johtamista tukevaa tietoa.

Toinen keskeinen tuen tarve on tiedon lisääminen muuttuvan toimintaympäristön voimistuvista ilmiöistä, esimerkiksi mielenterveyden haasteista. Asiakkaamme toivoivat tutkimustietoa ja asiantuntijoiden tuottamaa sisältöä helposti saataville. Laadun varmistamiseksi linjasimme, että TyökykyAreenan sisällön tulee perustua vahvasti tutkimustietoon sekä Ilmarisen monialaiseen asiantuntijuuteen.   

Uusi tekemisen tapa arkeen

Tavoitteen mukainen digipalvelu asiakkaiden arjen tukena edellytti meillä Ilmarisessa uudenlaista osaamista ja ajattelun muutosta. TyökykyAreenan sisällön tulee olla oikea-aikaisesti tarjolla, jotta vaikuttavuutta saavutetaan. Tarvitsimme uutta osaamista, ajattelua ja ketterän kehittämisen kokeilukulttuuria.

Itselläni on ollut ilo olla suunnittelemassa ja johtamassa tätä palvelukehitystä erinomaisen asiantuntijajoukon kanssa. TyökykyAreenasta on rakentunut palvelukokonaisuus, joka saavuttaa vuositasolla satojatuhansia käyttökertoja. Käyttäjistä suurin osa on palaavia, joten uskallan arvioida palvelun tuottavan asiakkaillemme toivottua lisäarvoa. Uskon, että olemme onnistuneet raottamaan tuota usein HR:ään kytkeytyvää työkykyjohtamisen salaisuuden verhoa.

Entinen esihenkilöni tapasi sanoa ”Salaisuus säilyy, vain piiri laajenee.” Sisältö on entiseen tapaan merkityksellistä ja vaikuttavaa, mutta tietoisuus työkykyyn liittyvistä tekijöistä ja mahdollisuuksista laajenee digikanavassa tehokkaasti paitsi yritysten HR:lle, myös esihenkilöille ja työntekijöille.

Kokonaisvaltainen tuki työkykyjohtamiseen

TyökykyAreenaa on rakennettu työkykyjohtamisen prosessia tukevaksi kokonaisuudeksi. Se tukee yrityksen ymmärrystä omasta työkykyriskitilanteesta ja mahdollistaa tähän liittyvän lisätiedon keräämisen. Syntyvä tilannekuva tarkastelee perinteisestä työkyvyttömyysraportoinnista poiketen työkykyriskiä aivan uudella tavalla, ilmiöpohjaisena työkykyriskikuvana.

Tavoitteena on tarjota asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempi digitaalinen tuki työkykyjohtamiseen. Suunnittelua ja toimenpiteiden kohdentamista tukee vahva tietosisältö työkykyjohtamisen eri teemoista. Näihin teemoihin liittyvät myös TyökykyAreenan oppimisen kokonaisuudet. Asiakkaamme voivat lisäksi varata sparrausajan asiantuntijalta, joka tukee oikeiden ratkaisujen löytämisessä.

Asiakkaiden kokemus palvelun lisäarvosta ja käytöstä on ollut meille jatkuvan toiminnan kehittämisen perusta. Haastankin kaikki asiakkaamme yhteisiin talkoisiin: Lisätään edelleen yhdessä ymmärrystämme työkyvyn edistämisestä ja työurien pidentämisestä. Haastetaan toisiamme vastuulliseen johtamiseen ja aina vaikuttavampaan yhteistyöhön huomisen työkyvyn kehittämiseksi. Työkyvyn ylläpitäminen on meidän kaikkien vastuulla.

Erno Kiukkonen
prosessinjohtaja, Ilmarinen

Tutustu:

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 13.5.2024

Yli viisikymppisten syrjintä on työelämän pahinta myrkkyä

Suomessa väestörakenne on suuressa muutoksessa. Syntyvät ikäluokat ovat yhä pienempiä, työikäisten suhteellinen määrä vähenee ja vanhempien ikäryhmien osuus kasvaa. Samaan aikaan kun työuria pitäisi pidentää, suomalaisessa työelämässä ikäsyrjitään edelleen yli 55-vuotiaita. Tarvitsemme laajaa asennemuutosta ja monimuotoisuuden tunnistamista työpaikoilla – myös johtamisen pitää muuttua.

Yli viisikymppisten syrjintä on työelämän pahinta myrkkyä

Blogit 7.5.2024

Tilannekuvasta toimeen – Näin tieto ohjaa parempaan työkykyjohtamiseen

Useissa yrityksissä pohditaan, miten parhaiten suunnistaa erilaisen henkilöstön työkykyyn liittyvän datan keskellä. Mikä data on tärkeämpää kuin toinen ja mitä johtopäätöksiä datasta voi tehdä? Tiedolla johtamisen palvelumme tilannekuva antaa kuvan kokonaisuudesta ja auttaa eteenpäin.

Tilannekuvasta toimeen – Näin tieto ohjaa parempaan työkykyjohtamiseen

Blogit 2.5.2024

Uskalla puhua eläkkeestä

Kuinka moni miettii eläkettä 17-vuotiaana, kun ensimmäisistä työansioista alkaa kertyä eläkettä? Palkkalaskelmalla kyllä näkyy työeläkemaksun osuus, mutta eläke tuntuu kaukaiselta vanhusten jutulta. Työelämän, opiskelun ja perhe-elämän muutoskohdissa on kuitenkin hyvä tietää, millaista turvaa lakisääteinen työeläkejärjestelmä meille kaikille tuottaa ja miten siihen voi itse vaikuttaa.

Uskalla puhua eläkkeestä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita