Blogit

Mistä on tehty hyvä osakeyhtiön hallitus?

Osakeyhtiö oli aikoinaan nerokas keksintö, joka mahdollisti pääoman keräämiseen laajalta pohjalta. Mutta jos osakeyhtiössä on paljon osakkaita, omistajien etujen valvonta mutkistuu. Omistajien valta näkyy selvimmin yhtiökokouksissa, joita järjestetään vuosittain. Yhtiökokous valitsee hallituksen, joka valvoo yrityksen toimintaa ja toimivaa johtoa sekä osallistuu yhtiön strategisten valintojen täsmentämiseen. Hallitus onkin parhaimmillaan hyvä tiimi, joka kannustaa yhtiön toimivaa johtoa vastuulliseen menestymiseen.

Osakeyhtiöt lisäsivät mahdollisuuksia omistusten ostamiseen ja myymiseen. Osakeyhtiöiden pääomien keräämisen sujuvoittamiseksi ja omistusten vaihdannan helpottamiseksi kehittyivät pörssit. Ne ovat markkinapaikkoja, jotka keräävät sekä ostajat että myyjät samalle areenalle. Pörssissä vaihdanta ja osakkeiden hinnanmuodostus tehostuvat, kun markkinoille osallistuu useita tahoja.

Pörssien ja osakekaupan ensimmäisistä vaiheista on kulunut aikaa. Ensimmäinen osakepörssi perustettiin Amsterdamissa 1600-luvun alussa. Tämän jälkeen toiminta on laajentunut huimasti. Osakepörssejä on useita, ja osakkeiden lisäksi kaupankäynnin kohteena on osakkeiden lisäksi niihin sidottuja optioita ja futuureja. Arvopaperikauppa on maailmanluokan liiketoimintaa.

Jos osakeyhtiössä on paljon osakkaita, omistajien etujen valvonta mutkistuu. Omistajien valta näkyy selvimmin yhtiökokouksissa, joita järjestetään tyypillisesti vuosittain. Yhtiökokous valitsee hallituksen, määrää hallituksen palkkioista ja antaa vastuuvapauden edellisen hallitukselle. Yhtiön hallitus seuraa ja valvoo toimivan johdon työtä ja osallistuu muun muassa yhtiön strategisten valintojen täsmentämiseen. Hallituksella on merkittävä vastuu omistajien etujen valvojana ja yhtiön luotsaamisessa eteenpäin kohti kasvua ja tuloksellista toimintaa.

Hallituksessa tehdään tiimityötä yhtiön hyväksi

Yhtiön hallitus on kollegiaali, joka tiiminä tekee parhaansa yhtiö edun eteen. Hallituksen jäsen on yhtiön edustaja. On tärkeää, että hallituksen jäsenellä ei ole sidoksia, jotka muodostavat eturistiriidan yhtiön edun ja muiden mahdollisten intressien välillä. Osakkeenomistajille hallituksen työskentelyn on näyttäydyttävä siten, että osakkeenomistajille syntyy mielikuva siitä, että hallitus työskentelee yhtiön edun mukaisesti. Yhtiön etu on useimmiten myös osakkeenomistajien etu: menestyvä yritys luo arvoa omistajille, mikä näkyy muun muassa hyvinä osinkoina tai yhtiön arvon kasvuna. Osakeyhtiölakikin määrää, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Hyvän hallitustyöskentelyn ominaisuuksia on viime vuosina pohdittu paljon. Monen sijoittajan keskeinen kulmakivi on nykyään vastuullinen sijoittaminen, joka voidaan karkeasti jakaa kolmeen perustekijään: ympäristöön (E = environmental), yhteiskuntavastuuseen (S = social) ja hyvään hallintotapaan (G = governance). Hyvä hallintotapa kattaa myös hallitustyön arvioinnin niissä yrityksissä, joissa Ilmarinen on sijoittajana. Ilmarinen on laatinut omat omistajaohjauksen periaatteet, joissa on kuvattu, millainen omistaja Ilmarinen on ja minkälaisia näkökulmia esimerkiksi yhtiöiden palkitsemisessa tulisi ottaa huomioon.

Juniorit kirittämään senioreita myös hallitustyössä

Hallitus on parhaimmillaan hyvä tiimi, joka kannustaa yhtiön toimivaa johtoa vastuulliseen menestymiseen. Hallituksen tulisi edustaa laaja-alaista osaamista useista eri näkökulmista ja lähtökohdista. Usein erityisesti pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat keskimääräistä varttuneempaa väkeä. Ei olisi pahitteeksi, mikäli tällaiseen tiimityöhön saataisiin entistä enemmän myös nykyistä nuorempaa väkeä. Maailma jatkaa muuttumistaan, ja nuorilla sukupolvilla on usein paras kyky ennakoida muutosten tuulia.

Hyväksi hallituksen jäseneksi kasvamiseen ei ole ihmelääkettä. Hyvä hallitus tarvitsee monenlaista osaamista, ja yrityksen toimiala luonnollisesti määrittelee monia tarpeita. On kuitenkin myös yleisiä tarpeita, kuten yrityksen talous ja henkilöstöhallinto. Jos on yrityksen tarpeisiin sopivaa erityisosaamista, on jo vahvoilla. Tämän lisäksi tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Kyky kuunnella muita on tärkeää, mutta toisaalta myös omien näkökulmien johdonmukainen kommunikointi on sekin tärkeää. Vilpitön halu edistää yhtiön menestystä yhdessä muun hallituksen kanssa on keskeistä. Jos osaa innostua ja innostaa muita sekä näkee tuottavan vision, on jo vahvoilla.

Esko Torsti
pääomasijoitusjohtaja
Ilmarinen

Lue lisää

 
 • Elämän tarkoitus 4.8.2023 klo 21.36
  Tiimityö on kommunismia puhtaimmillaan. Siinä pyritään sosialisoimaan työntekijän luovuus omistajien hyväksi. Parhaitten siltä suojautuu kun keskittyy pitämään vain itsestään parasta huolta kokoajan ja on siinä samalla tekevinään hyvää työtä samalla kuin omistajat ovat siinä samalla maksavinaan hyvää palkkaa. Kutsutaan viisaudeksi. Tarjotaan siis sitä mitä saa. Näin säilytät luovuutesi itsesi ja itse itsellesi valitsemiesi läheistesi hyväksi kokoajan ja kykenet toteuttaa myös omia uniikkeja ideoitasi omassa elämässäsi samalla kuin palkka juoksee siinä sivussa. Lypsävää lehmää ei tosiaan kannata tappaa, mutta ei sen kanssa tarvitse myöskään tuottaa maitoa. Panos/tuotos suhde aina vain mielessä myös palkkatyönteossa niinkuin yhtiöiden hallituksissa.
  Vastaa kommenttiin
 • BisnesMiäs 7.8.2023 klo 14.47
  Hyvä osakeyhtiön hallitus keskittyy vain voittojen maksimointiin. Yrityksen toiminta täytyy saada näyttämään ulospäin hyvältä vaikka se olisi oikeasti hyvinkin mätä sisältäpäin. Yrityksen tehtävä on hyväksikäyttää yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia, mutta maksaa niistä itse mahdollisimman vähän. Kustannukset tulee aina pyrkiä siirtämään työntekijöille tai yhteiskunnalle kun taas voitot kerätä maksimaalisesti itselle.
  Vastaa kommenttiin
 • heikki 9.8.2023 klo 04.57
  Yrityksen hallituksen tehtävä on hyvin selkeä. 1. Varmistaa että yrityksen tuote tai palvelu on sellaista että sillä on tarve ihmisen elämässä ja että joku sitä tarvetta (tuote tai palvelu) ostaa ja käyttää. 2. Varmistaa että yritys toimii siten että tuotteesta tai palvelusta saatu rahallinen tulo kattaa kaikki rahalliset menot. Kun yrityksen tulot kattaa kaikki menot, silloin yritys on toimiva ja kannattava. Ja on hyvä muistaa aina että yrityksen kannalta menoja on kaikki menot, myös omistajille maksetut osaketuotot osakeyhtiössä. Hallituksen tehtävä on siis yrityksen pystyssä pitäminen. Valitettavasti osakeyhtiö-pörssi maailmassa hallituksen tehtäväksi on usein määritelty että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa omistajille voittoa ja hallituksen tulee se varmistaa. Tämä ajatus ajaa yritykset usein rahoituskikkailuihin ja avustuskikkailuihin, tai kuten nokian puhelimen tapauksessa, rahan hurmokseen ja menojen suureen määrään ja sitä kautta yrityksen tuotteen heikkenemiseen. Hallitukseen on valittava ihmisiä jotka tietää mitä ihmiset tarvitsee ja osaavat laskea tulot ja menot, siis, ajattelevia ja viisaita ihmisiä. Siksi hallituksen jäsen yrityksessä voi olla kuka vaan, joka on ajatteleva ja viisas, ja tuntee yrityksen tuotteen ja palvelun sekä asiakkaan tarpeen. Jostakin syystä yrityksien hallituksiin ei valita työntekijöitä tai tuotteiden käyttäjiä tms.
  Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 5.6.2024

Huomenna hän tulee – Härät ja karhut odottavat koronlaskua

Tämä vuosi on mennyt kuin klassisessa Samuel Beckettin näytelmässä ”Huomenna hän tulee”. Euroopan keskuspankin koronlaskua on odoteltu saapuvaksi kuin näytelmän herra Godot’ta konsanaan. Koronlasku on vain siirtynyt EKP:n kokouksesta toiseen. Samalla näkemykset inflaation kehityksestä ovat muuttuneet, ja Suomen osakemarkkinan suunta on ollut varsin mollivoittoinen.

Huomenna hän tulee – Härät ja karhut odottavat koronlaskua
Lisää ajankohtaisia artikkeleita